SIST EN 1443:2019

Oznaka standarda: SIST EN 1443:2019
Koda projekta: 00166100
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Chimneys - General requirements
Naslov (slovenski): Dimovodne naprave - Splošne zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1443:2019 slovenski jezik Active SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
SIST EN 1443:2019 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: POZ - Požarna varnost
ICS: 91.060.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jul-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-07
Referenčna oznaka: EN 1443:2019
Področje projekta (angleško): This draft European Standard specifies requirements and the basic performance criteria for chimneys, flue liners, connecting flue pipes, fittings and accessories, used to convey the products of combustion from combustion appliances to the outside atmosphere. This draft European Standard is to be used as a reference for all product standards of CEN/TC 166. This draft European Standard specifies sootfire resistant chimneys, flue liners, connecting flue pipes, fittings and accessories for combustion appliances burning solid, liquid and gaseous fuels and non-sootfire resistant chimneys, flue liners, connecting flue pipes, fittings and accessories for combustion appliances burning liquid and gaseous fuels only. It also specifies sootfire safe accessories for combustion appliances burning solid, liquid and gaseous fuels. NOTE 1 This means that chimneys, flue liners, connecting flue pipes, fittings and accessories designated "O" are not suitable for combustion appliances burning solid fuel. This draft European Standard also identifies minimum requirements for marking, manufacturer's instructions, product information and provides guidance for the attestation and verification of constancy of performance (AVCP). This draft European Standard does not apply to structurally independent chimneys and custom-built chimneys consisting of non-CE-marked components. NOTE 2 This draft European Standard can be used as a basis for the specifications of products covered by a European Technical Assessment. NOTE 3 All product standards drafted by Technical Committee CEN/TC 166 are based on the Mandate M/105.
Področje projekta (slovensko): Ta osnutek evropskega standarda določa zahteva in osnovna merila učinkovitosti za dimovodne naprave, tuljave, dimniške priključke, fitinge in dodatke, ki se uporabljajo za odvajanje produktov zgorevanja iz zgorevalnih naprav v ozračje. Ta osnutek evropskega standarda se uporablja kot referenca za vse standarde za izdelke CEN/TC 166. Ta osnutek evropskega standarda določa dimovodne naprave, ki so odporne proti požaru saj, tuljave, dimniške priključke, fitinge in dodatke za zgorevalne naprave na trda, tekoča ali plinska goriva in dimovodne naprave, ki niso odporne proti požaru saj, tuljave, dimniške priključke, fitinge in dodatke za zgorevalne naprave za izključno tekoča in plinska goriva. Določa tudi dodatke, ki so odporni proti požaru saj, za zgorevalne naprave na trda, tekoča in plinska goriva. OPOMBA 1: To pomeni, da dimovodne naprave, tuljave, dimniški priključki, fitingi in dodatki, označeni z »O«, niso primerni za zgorevalne naprave na trda goriva. Ta osnutek evropskega standarda opredeljuje tudi minimalne zahteve za označevanje, navodila proizvajalca in informacije o izdelku ter podaja smernice za potrjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti (AVCP). Ta osnutek evropskega standarda se ne uporablja za konstrukcijsko neodvisne dimovodne naprave in dimovodne naprave, izdelane po meri, iz sestavnih delov, ki nimajo oznake CE. OPOMBA 2: Ta osnutek evropskega standarda se lahko uporabi kot osnova za specifikacije izdelkov, ki jih zajema evropska tehnična ocena. OPOMBA 3: Vsi standardi za izdelek, ki jih je pripravil tehnični odbor CEN/TC 166, so osnovani na mandatu M/105.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 1443:2003 - Dimovodne naprave - Splošne zahteve 01-Jul-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi