SIST EN 61557-13:2011

Oznaka standarda: SIST EN 61557-13:2011
Koda projekta: 22664
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures -- Part 13: Hand-held and hand-manipulated current clamps and sensors for measurement of leakage currents in electrical distribution systems (IEC 61557-13:2011)
Naslov (slovenski): Električna varnost v nizkonapetostnih razdelilnih sistemih izmenične napetosti do 1 kV in enosmerne napetosti do 1,5 kV - Oprema za preskušanje, merjenje ali nadzorovanje zaščitnih ukrepov - 13. del: Ročne in ročno upravljane tokovne klešče in senzorji za merjenje uhajavih tokov v električnih razdelilnih sistemih (IEC 61557-13:2011)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 61557-13:2011 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine
ICS: 17.220.20 29.080.01 29.240.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-11
Področje projekta (angleško): This part of IEC 61557 defines special performance requirements for hand-held and handmanipulated current clamps and sensors for measurement of leakage currents in electrical distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c., taking into account the influence of high external low-frequency magnetic fields and other influencing quantities. This standard does not apply to current clamps or sensors which are used in combination with devices for insulation fault location according to IEC 61557-9, unless it is specified by the manufacturer.
Področje projekta (slovensko): Ta del IEC 61557 določa posebne delovne zahteve za ročne in ročno upravljane tokovne klešče in senzorje za merjenje uhajavih tokov v električnih razdelilnih sistemih, ki ne presegajo 1000 V izmeničnega toka in 1500 V enosmernega toka, upoštevajoč vpliv visokih zunanjih nizkofrekvenčnih magnetnih polj in drugih vplivajočih količin. Ta standard ne velja za tokovne klešče ali senzorje, ki se uporabljajo skupaj z napravami za lociranje napak v izolaciji, ki so v skladu z IEC 61557-9, razen če tako navaja proizvajalec.

Najbolje prodajani standardi