SIST EN 14673:2007+A1:2010

Oznaka standarda: SIST EN 14673:2007+A1:2010
Koda projekta: 00322028
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety of machinery - Safety requirements for hydraulically powered open die hot forging presses for the forging of steel and non-ferrous metals
Naslov (slovenski): Varnost strojev - Varnostne zahteve za hidravlično gnane stiskalnice prosto kovanih izkovkov za kovanje jekla in neželeznih kovin
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 14673:2007+A1:2010 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 13.110 25.120.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jun-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-06
Referenčna oznaka: EN 14673:2006+A1:2010
Področje projekta (angleško): This European Standard applies to: hydraulically powered open die forging presses for hot working; handling and cooling equipment connected with the control system of the forging line, e. g., manipulators, rotating type handling devices, die shifting devices, table devices and tool changing devices; handling equipment designed specifically to be used within the forging line, e. g., material manipulation devices, turnover or handling devices attached to fork lift trucks or cranes etc. It specifies the health and safety requirements at all stages in the life of the equipment, its design, ordering, construction, use and disposal. This European Standard specifies requirements to be met by the manufacturer to ensure the health and safety of persons during construction, transport, commissioning, operation, maintenance and de-commissioning, as well as in the event of foreseeable faults as malfunctions which may occur in the equipment. This European Standard deals with all significant hazards, hazardous situations and events relevant to !hydraulically powered open die hot forging presses" when they are used as intended and under conditions foreseeable by the manufacturer (see Clause 4). This European Standard does not cover: hydraulically controlled closed die forging presses for hot working; mechanically powered hot forging presses; mobile manipulators as defined in 3.4.2; standard transport and lifting equipment modified for use with material manipulation devices, turnover and handling devices such as for fork lift trucks and cranes. This European Standard is not applicable to machinery which was manufactured before the date of publication of this standard by CEN.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard velja za: hidravlično gnane stiskalnice prosto kovanih izkovkov za vroče kovanje; opremo za premikanje in hlajenje, povezano z nadzornim sistemom linije za kovanje, npr. manipulatorje, vrtljive naprave za premikanje, naprave za valitev, linijske naprave in naprave za menjavo orodja; opremo za premikanje, narejeno posebej za uporabo na kovni liniji, npr. naprave za delo z materiali, naprave za obračanje ali premikanje, pritrjene na viličarje ali žerjave, itd. Določa zdravstvene in varnostne zahteve za vse stopnje v življenjski dobi opreme, njeno zasnovo, naročanje, konstrukcijo, uporabo in odlaganje. Ta evropski standard določa zahteve, ki jih mora izpolnjevati proizvajalec, da zagotavlja zdravje in varnost oseb med konstrukcijo, prevozom, usposobitvijo za zagon, delovanjem, vzdrževanjem in izločitvijo iz uporabe ter v primeru predvidljivih napak, kot so okvare opreme. Ta evropski standard obravnava vse bistvene nevarnosti, nevarne situacije in dogodke, pomembne za hidravlično gnane stiskalnice prosto kovanih izkovkov, ko se uporabljajo kot predvideno in pod pogoji, ki jih predvidi proizvajalec (glej Klavzulo 4). Ta evropski standard ne zajema: hidravlično nadzorovanih stiskalnic zaprto kovanih izkovkov za vroče kovanje; premičnih manipulatorjev, kot jih opredeljuje 3.4.2; standardne opreme za prevoz in dvigovanje, spremenjene za uporabo z napravami za delo z materiali, naprav za obračanje in premikanje, kot so viličarji in žerjavi. Ta evropski standard ne velja za stroje, ki so bili narejeni, preden je CEN objavil ta standard.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Konsolidira SIST EN 14673:2007 - Varnost strojev - Varnostne zahteve za hidravlično gnane stiskalnice prosto kovanih izkovkov za kovanje jekla in neželeznih kovin 01-Jun-2010
Konsolidira SIST EN 14673:2007/kFprA1:2009 - Varnost strojev - Varnostne zahteve za hidravlično gnane stiskalnice prosto kovanih izkovkov za kovanje jekla in neželeznih kovin 01-Jun-2010


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi