SIST EN 60335-2-68:2012

Oznaka standarda: SIST EN 60335-2-68:2012
Koda projekta: 23203
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-68: Particular requirements for spray extraction machines for commercial use
Naslov (slovenski): Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-68. del: Posebne zahteve za pršilnike za komercialno uporabo (IEC 60335-2-68:2012, spremenjen)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60335-2-68:2012 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene
ICS: 97.080
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-10
Referenčna oznaka: EN 60335-2-68:2012
Področje projekta (angleško): This clause of Part 1 is replaced by the following. This International Standard deals with the safety of electrical portable, non-self-propelled motor-operated spray extraction machines with or without attachments and with or without electrical heating elements, intended for commercial indoor use. They are not equipped with a traction drive. The following power systems are covered: - mains powered motors up to a rated voltage of 250 V for single-phase appliances and 480 V for other appliances, - battery powered motors. This standard applies to machines in which the pressure of the employed cleaning agent does not exceed 2,5 MPa, and in which the product of the pressure (in MPa) and the flow of cleaning agent (in litres per minute) does not exceed 100, and in which the temperature of the cleaning agent at the spray nozzle outlet does not exceed 85 °C. This standard does not apply to - vacuum cleaners and water-suction cleaning appliances for household use (IEC 60335-2-2); - floor treatment machines for commercial use (IEC 60335-2-67, IEC 60335-2-72); - wet and dry vacuum cleaners, including power brush, for commercial use (IEC 60335-2-69); - hand-held and transportable motor-operated electric tools (IEC 60745 series, IEC 61029 series). - machines designed for use in corrosive or explosive environments (dust, vapour or gas); - machines designed for picking up hazardous dusts (as defined in IEC 60335-2-69), inflammable substances, or glowing particles; - machines designed to handle hazardous solvents, such as flammable or explosive liquids.
Področje projekta (slovensko): To točko 1. dela nadomešča naslednje besedilo. Ta mednarodni standard obravnava varnost električnih prenosnih pršilnikov z motorjem in brez lastnega pogona s pripomočki ali brez njih in z električnimi ogrevalnimi elementi ali brez njih za komercialno uporabo v prostoru. Aparati nimajo pogona. Ta standard zajema naslednje napajalne sisteme: – električne motorje z nazivno napetostjo največ 250 V za enofazne stroje in 480 V za druge stroje, – motorje na akumulatorje. Ta standard se uporablja za stroje, v katerih tlak uporabljenega čistilnega sredstva ne preseže 2,5 MPa, produkt tlaka (v MPa) in pretoka čistilnega sredstva (v litrih na minuto) ne preseže 100 in temperatura čistilnega sredstva pri šobah izpusta razpršila ne preseže 85 °C. Ta standard se ne uporablja za: – sesalnike prahu in sesalnike z vodo za gospodinjsko uporabo (standard IEC 60335-2-2); – stroje za nego tal za komercialno uporabo (standarda IEC 60335-2-67 in IEC 60335-2-72); – sesalnike za suho in mokro sesanje, vključno s krtačo, za komercialno uporabo (standard IEC 60335-2-69), ročna in premična električna orodja z motorji (seriji standardov IEC 60745 in IEC 61029); – stroje za uporabo v korozivnih ali eksplozivnih okoljih (prah, para ali plin); – stroje za pobiranje nevarnega prahu (kot je opredeljeno v standardu IEC 60335-2-69), vnetljivih snovi ali sevajočih delcev; stroje za ravnanje z nevarnimi topili, kot so vnetljive in eksplozivne tekočine.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 60335-2-68:2009 - Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-68. del: Posebne zahteve za pršilnike za industrijsko in komercialno uporabo (IEC 60335-2-68:2002 + A1:2005 + A2:2007, spremenjen) 07-Jun-2022
Dopolnjen z SIST EN 60335-2-68:2012/kFprA1:2014 - Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-68. del: Posebne zahteve za pršilnike za komercialno uporabo - Dopolnilo A1 29-Oct-2014
Nadomešča SIST EN 60335-2-68:2009 - Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-68. del: Posebne zahteve za pršilnike za industrijsko in komercialno uporabo (IEC 60335-2-68:2002 + A1:2005 + A2:2007, spremenjen) 01-Oct-2012


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi