SIST EN 60947-2:2017

Oznaka standarda: SIST EN 60947-2:2017
Koda projekta: 24679
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Low-voltage switchgear and controlgear - Part 2: Circuit-breakers (IEC 60947-2:2016)
Naslov (slovenski): Nizkonapetostne stikalne naprave - 2. del: Odklopniki (IEC 60947-2:2016)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60947-2:2017 angleški jezik Active SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: SKA - Stikalni in krmilni aparati
ICS: 29.130.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-12
Referenčna oznaka: EN 60947-2:2017
Področje projekta (angleško): intended to be connected to circuits, the rated voltage of which does not exceed 1 000 V a.c. or 1 500 V d.c.; it also contains additional requirements for integrally fused circuit-breakers. Circuit-breakers rated above 1 000 V a.c. but not exceeding 1 500 V a.c. may also be tested to this standard. It applies whatever the rated currents, the method of construction or the proposed applications of the circuit-breakers may be. The requirements for circuit-breakers which are also intended to provide earth leakage protection are contained in Annex B. The additional requirements for circuit-breakers with electronic over-current protection are contained in Annex F. The additional requirements for circuit-breakers for IT systems are contained in Annex H. The requirements and test methods for electromagnetic compatibility of circuit-breakers are contained in Annex J. The requirements for circuit-breakers not fulfilling the requirements for over-current protection are contained in Annex L. The requirements for modular residual current devices (without integral current breaking device) are contained in Annex M. The requirements and test methods for electromagnetic compatibility of circuit-breaker auxiliaries are contained in Annex N. The requirements and test methods for d.c. circuit-breakers for use in photovoltaic (PV) applications are contained in Annex P. The requirements and test methods for circuit-breakers incorporating residual current protection with automatic reclosing functions are contained in Annex R. Supplementary requirements for circuit-breakers used as direct-on-line starters are given in IEC 60947-4-1, applicable to low-voltage contactors and starters. The requirements for circuit-breakers for the protection of wiring installations in buildings and similar applications, and designed for use by uninstructed persons, are contained in IEC 60898. The requirements for circuit-breakers for equipment (for example electrical appliances) are contained in IEC 60934. For certain specific applications (for example traction, rolling mills, marine service) particular or additional requirements may be necessary. NOTE Circuit-breakers which are dealt with in this standard can be provided with devices for automatic opening under predetermined conditions other than those of over-current and undervoltage as, for example, reversal of power or current. This standard does not deal with the verification of operation under such pre-determined conditions. The object of this standard is to state: a) the characteristics of circuit-breakers; b) the conditions with which circuit-breakers shall comply with reference to: 1) operation and behaviour in normal service; 2) operation and behaviour in case of overload and operation and behaviour in case of short-circuit, including co-ordination in service (selectivity and back-up protection); 3) dielectric properties; c) tests intended for confirming that these conditions have been met and the methods to be adopted for these tests; d) information to be marked on or given with the apparatus.
Področje projekta (slovensko): Zahteve in preskusne metode za odklopnike, ki vključujejo zaščito pred preostalim tokom z avtomatskim ponovnim vklopom, so v dodatku R. Dodatne zahteve za odklopnike, ki se uporabljajo kot neposredni zaganjalniki, so podane v standardu IEC 60947-4-1, ki se uporablja za nizkonapetostne kontaktorje in zaganjalnike. Zahteve za odklopnike za zaščito žičnih inštalacij v stavbah ter podobni načini uporabe in odklopnike, ki jih bodo uporabljale nepoučene osebe, so zajete v standardu IEC 60898. Zahteve za odklopnike za opremo (npr. za električne aparate) so zajete v standardu IEC 60934. Za določene uporabe (npr. vleka, valjarne, storitve v marinah) lahko veljajo posebne ali dodatne zahteve. OPOMBA: Odklopniki, ki so obravnavani v tem standardu, imajo lahko naprave za avtomatsko odpiranje v vnaprej določenih pogojih, ki so drugačni od tistih za prenapetost in podnapetost, kot je sprememba moči ali toka. Ta standard ne obravnava preverjanja delovanja v takih vnaprej določenih pogojih. Namen tega standarda je navesti: a) značilnosti odklopnikov; b) pogoje, s katerimi morajo odklopniki izpolnjevati zahteve glede na: 1) delovanje in obnašanje v običajnih pogojih; 2) delovanje in obnašanje pri preobremenitvi ter delovanje in obnašanje v primeru kratkega stika, vključno s koordinacijo delovanja (selektivnost in varnostna zaščita); 3) dielektrične lastnosti; c) preskuse, katerih namen je potrditi, da so bili ti pogoji in metode izvajanja teh preskusov izpolnjeni; d) podatke, ki jih je treba označiti na napravi ali jih priložiti napravi.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 60947-2:2006/A1:2009 - Nizkonapetostne stikalne naprave - 2. del: Odklopniki (IEC 60947-2:2006/A1:2009) 22-okt-2014
Dopolnjuje SIST EN 60947-2:2006 - Nizkonapetostne stikalne naprave – 2. del: Odklopniki (IEC 60947-2:2006) 22-jan-2013
Nadomešča SIST EN 60947-2:2006/A1:2009 - Nizkonapetostne stikalne naprave - 2. del: Odklopniki (IEC 60947-2:2006/A1:2009) 17-okt-2017
Dopolnjen z SIST EN 60947-2:2017/A1:2020 - Nizkonapetostne stikalne naprave - 2. del: Odklopniki - Dopolnilo A1 (IEC 60947-2:2016/A1:2019) 27-dec-2016
Nadomešča SIST EN 60947-2:2006 - Nizkonapetostne stikalne naprave – 2. del: Odklopniki (IEC 60947-2:2006) 17-okt-2017
Nadomešča SIST EN 60947-2:2006/A2:2013 - Nizkonapetostne stikalne naprave - 2. del: Odklopniki (IEC 60947-2:2006/A2:2013) 17-okt-2017
Revidiran SIST EN 60947-2:2006/A2:2013 - Nizkonapetostne stikalne naprave - 2. del: Odklopniki (IEC 60947-2:2006/A2:2013) 22-okt-2014
Revidiran SIST EN 60947-2:2006 - Nizkonapetostne stikalne naprave – 2. del: Odklopniki (IEC 60947-2:2006) 22-okt-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi