SIST ISO 18934:2011

Oznaka standarda: SIST ISO 18934:2011
Koda projekta: 031960
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Imaging materials - Multiple media archives - Storage environment
Naslov (slovenski): Upodobitveni materiali - Večnamenski medijski arhivi - Okolje za shranjevanje
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 18934:2011 angleški jezik Withdrawn SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: GRT - Grafična tehnologija
ICS: 35.220.99 37.040.99
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-Jul-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-07
Razveljavitev: 01-Mar-2014
Referenca razveljavitve: Sporocila 2014-03
Referenčna oznaka: ISO 18934:2006
Področje projekta (angleško): This International Standard provides suggested guidelines for four temperature and humidity macroenvironments for archives that contain a variety of recording media, based on the corresponding ISO storage standards for those media. Whenever possible, it is advisable to follow the storage environments in the ISO storage standards. This International Standard does not replace these ISO storage standards. In addition to environment recommendations, those standards also include other vital information pertinent for the long-term keeping of recording materials, such as inspection, housing, and handling guidelines. Although microenvironments within a storage enclosure can be dependent upon the macroenvironment, they are not the focus of this International Standard. The storage of traditional paper collections is not within the scope of this International Standard. However, many archives containing mixed recording media also include such collections. Archivists are encouraged to review the appropriate standards (see References [1] and [2] in the Bibliography) for those materials. Nitrate-base photographic films are also included in this International Standard, since they are often stored together with other materials in spite of the fact that nitrate films represent a fire hazard and they need to be stored in accordance with the National Fire Protection Association standard[3] in the United States, or other applicable national standards. Moreover, fumes from decomposing nitrate film and acetate-base film can have very detrimental effects on other materials stored in the same area.[11] It is necessary to isolate such films in a separate storage area.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard podaja predlagane smernice za štiri makrookolja temperature in vlage za arhive, ki vsebujejo različne snemalne medije na podlagi ustreznih standardov ISO za te medije. Kadar je le mogoče, je priporočljivo upoštevati okolja za shranjevanje iz standardov ISO za shranjevanje. Ta mednarodni standard ne nadomešča teh standardov ISO za shranjevanje. Poleg priporočil glede okolja ti standardi vključujejo tudi druge bistvene informacije v zvezi z dolgotrajnim ohranjanjem snemalnih materialov, kot so smernice za nadzor, postavitev in ravnanje. Čeprav so mikrookolja v zaprtem sistemu za shranjevanje lahko odvisna od makrookolja, niso osrednja točka tega mednarodnega standarda. Shranjevanje tradicionalnih papirnatih zbirk ni predmet tega mednarodnega standarda. Vendar pa številni arhivi, ki vsebujejo mešane snemalne medije, vključujejo tudi take zbirke. Arhivarji naj pregledajo ustrezne standarde (glej referenco [1] in [2] v bibliografiji) za take materiale. V ta mednarodni standard so vključeni tudi fotografski filmi na nitratni podlagi, ker se pogosto shranjujejo skupaj z drugimi materiali, čeprav nitratni filmi predstavljajo požarno nevarnost in se morajo shranjevati v skladu z ameriškim standardom Nacionalnega združenja za požarno varnost [3] ali drugimi ustreznimi nacionalnimi standardi. Poleg tega lahko hlapi iz razpadajočega nitratnega filma in filma na acetatni podlagi zelo škodljivo učinkujejo na druge materiale, ki so shranjeni v istem prostoru.[11] Take filme je treba izolirati v ločenem skladiščnem prostoru.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomeščen z SIST ISO 18934:2014 - Upodobitveni materiali - Večnamenski medijski arhivi - Okolje za shranjevanje 01-Mar-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi