SIST EN 16212:2012

Oznaka standarda: SIST EN 16212:2012
Koda projekta: 23138
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Energy Efficiency and Savings Calculation, Top-down and Bottom-up Methods
Naslov (slovenski): Energijska učinkovitost in izračunavanje prihrankov, metode "od zgoraj navzdol" in "od spodaj navzgor"
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16212:2012 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I10 - Imaginarni 10 za neaktivna TDT na elektro področju
ICS: 27.015
Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-10
Referenčna oznaka: EN 16212:2012
Področje projekta (angleško): This European Standard provides a general approach for energy efficiency and energy savings calculations with top-down and bottom-up methods. The general approach is applicable for energy savings in buildings, cars, appliances, industrial processes, etc. This European Standard covers energy consumption in all end-use sectors. The standard does not cover energy supply, e.g. in power stations, as it considers only final energy consumption. This European Standard deals with savings on energy supplied to end-users. Some forms of renewable energy “behind-the-meter” (e.g. from solar water heating panels) reduce supplied energy and therefore can be part of the calculated energy savings. Users of the standard should be aware that this renewable energy behind the meter can also be claimed as energy generated. The standard is meant to be used for ex-post evaluations of realised savings as well as ex-ante evaluations of expected savings. This European Standard provides saving calculations for any period chosen. However, short data series may limit the possible periods over which savings can be calculated. The standard is not intended to be used for calculating energy savings of individual households, companies or other end-users.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard zagotavlja splošni pristop k energijski učinkovitosti in izračunavanju energijskih prihrankov z metodami »od zgoraj navzdol« in »od spodaj navzgor«. Splošni pristop se uporablja za energijske prihranke v zgradbah, vozilih, napravah, industrijskih postopkih itd. Ta evropski standard zajema porabo energije v vseh sektorjih končne uporabe. Ta standard ne zajema oskrbe z energijo npr. v elektrarnah, ker obravnava samo končno porabo energije. Ta evropski standard obravnava prihranke energije za končne uporabnike. Nekatere vrste obnovljive energije »za števcem« (npr. iz sončnih kolektorjev za vodo) znižujejo oskrbo energije, zato se lahko vključijo v izračunane prihranke energije. Uporabniki standarda naj se zavedajo, da je mogoče to obnovljivo energijo »za števcem« obravnavati tudi kot proizvedeno energijo. Standard je namenjen za naknadna vrednotenja dejanskih in pričakovanih prihrankov. Ta evropski standard določa izračune prihrankov za katero koli izbrano obdobje. Vendar lahko kratke serije podatkov omejujejo obdobja, za katera je mogoče izračunati prihranke. Standard ni namenjen za izračun energijskih prihrankov posameznih gospodinjstev, podjetij in drugih končnih uporabnikov.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 16212:2012 - Energy Efficiency and Savings Calculation, Top-down and Bottom-up Methods 01-nov-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi