SIST EN 17126:2019

Oznaka standarda: SIST EN 17126:2019
Koda projekta: 00216068
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of sporicidal activity of chemical disinfectants in the medical area - Test method and requirements (phase 2, step 1)
Naslov (slovenski): Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni suspenzijski preskus za vrednotenje sporocidnega delovanja kemičnih razkužil v humani medicini - Preskusna metoda in zahteve (faza 2, stopnja 1)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 17126:2019 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi
ICS: 11.080.20 71.100.35
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-02
Referenčna oznaka: EN 17126:2018
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies a test method and the minimum requirements for sporicidal activity of chemical disinfectant and antiseptic products that form a homogeneous, physically stable preparation when diluted with hard water, or - in the case of ready-to-use products - with water. Products can only be tested at a concentration of 80 % or less (97 % with a modified method for special cases) as some dilution is always produced by adding the test organisms and interfering substance. This European Standard applies to products that are used in the medical area in the fields of instrument disinfection by immersion, and surface disinfection by wiping, spraying, flooding or other means. This European Standard applies to areas and situations where disinfection or antisepsis is medically indicated. Such indications occur in patient care, for example:  in hospitals, in community medical facilities and in dental institutions;  in clinics of schools, of kindergartens and of nursing homes; and may occur in the workplace and in the home. It may also include services such as laundries and kitchens supplying products directly for the patients. NOTE 1 The method described is intended to determine the activity of commercial formulations or active substances under the conditions in which they are used. NOTE 2 This method corresponds to a phase 2 step 1 test. EN 14885 specifies in detail the relationship of the various tests to one another and to “use recommendations”.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa preskusno metodo in minimalne zahteve za sporocidno delovanje kemičnih razkužil in antiseptikov, ki tvorijo homogen, fizikalno stabilen pripravek, če so razredčeni s trdo vodo oziroma z vodo pri proizvodih, ki so pripravljeni za uporabo. Proizvode je mogoče preskušati samo pri 80-odstotni ali nižji koncentraciji (s prilagojeno metodo v posebnih primerih 97-odstotni), ker dodajanje preskusnih organizmov in moteče snovi vedno povzroči razredčenje. Ta evropski standard se uporablja za proizvode, ki se uporabljajo na področju zdravstva pri razkuževanju instrumentov s potapljanjem, površinskem razkuževanju z brisanjem, pršenjem, zalivanjem ali na druge načine. Ta evropski standard se uporablja za področja in primere, ko obstajajo zdravniške indikacije za razkuževanje ali antisepso. Te indikacije se pojavljajo pri negi bolnikov, na primer: – v bolnišnicah, javnih zdravstvenih in zobozdravstvenih ustanovah; – v ambulantah šol, vrtcev in domov za starejše; ter se lahko pojavijo na delovnem mestu ali doma. Vključujejo lahko tudi storitve, kot so pralnice in kuhinje, ki proizvode dostavljajo neposredno bolnikom. OPOMBA 1: Opisana metoda je namenjena določevanju dejavnosti komercialnih oblik ali aktivnih snovi pod pogoji, v katerih se uporabljajo. OPOMBA 2: Ta metoda ustreza preskusu stopnje 1 faze 2. EN 14885 podrobno določa razmerje med različnimi preskusi in priporočili za uporabo.

Najbolje prodajani standardi