SIST EN ISO 4787:2022

Oznaka standarda: SIST EN ISO 4787:2022
Koda projekta: 00332088
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Laboratory glass and plastic ware - Volumetric instruments - Methods for testing of capacity and for use (ISO 4787:2021)
Naslov (slovenski): Laboratorijska oprema iz stekla in plastike - Instrumenti za volumetrična merjenja - Metode za preskušanje zmogljivosti in uporaba (ISO 4787:2021)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 4787:2022 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 17.060 71.040.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Feb-2022
Refer. št. objave: Sporocila 2022-02
Referenčna oznaka: EN ISO 4787:2021
Področje projekta (angleško): This document provides methods for the testing, calibration and use of volumetric instruments made from glass and plastic in order to obtain the best accuracy in use. NOTE Testing is the process by which the conformity of the individual volumetric instrument with the appropriate standard is determined, resulting in the determination of its error of measurement at one or more points. This document is applicable to volumetric instruments with nominal capacities in the range of 100 µl to 10 000 ml. These include single-volume pipettes (see ISO 648), graduated pipettes (see ISO 835), burettes (see ISO 385), volumetric flasks (see ISO 1042 and ISO 5215), and graduated measuring cylinders (see ISO 4788 and ISO 6706). The methods are not intended for testing of volumetric instruments with capacities below 100 µl such as micro-glassware. This document does not deal specifically with pycnometers as specified in ISO 3507. However, the procedures specified for the determination of volume of glassware can, for the most part, also be followed for the determination of a pycnometer volume. For some types of pycnometers, special handling can be necessary.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument podaja metode za preskušanje, umerjanje in uporabo instrumentov za volumetrična merjenja, izdelanih iz stekla in plastike, da se doseže največja natančnost pri uporabi. OPOMBA: Preskušanje je postopek, s katerim se ugotavlja skladnost posameznega instrumenta za volumetrično merjenje z ustreznim standardom, pri čemer se določi njegova napaka pri merjenju na eni ali več točkah. Ta dokument se uporablja za instrumente za volumetrična merjenja z nominalno kapaciteto od 100 µl do 10.000 ml. Sem spadajo pipete z eno oznako volumna (glej standard ISO 648), graduirane pipete (glej standard ISO 835), birete (glej standard ISO 385), volumetrijske steklenice (glej standarda ISO 1042 in ISO 5215) in graduirani merilni valji (glej standarda ISO 4788 in ISO 6706). Metode niso namenjene za preskušanje instrumentov za volumetrična merjenja s kapaciteto manj kot 100 µl, kot je mikro steklovina. Ta dokument ne obravnava posebej piknometrov, kot so opredeljeni v standardu ISO 3507. Vendar postopke za določanje prostornine steklovine je mogoče v večini uporabiti tudi za določanje prostornine piknometra. Pri nekaterih vrstah piknometrov je morda potrebno posebno ravnanje.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 4787:2011 - Laboratorijska steklovina - Instrumenti za volumetrična merjenja - Metode za preskušanje zmogljivosti in uporaba (ISO 4787:2010, popravljena verzija 2010-06-15) 08-Jun-2022
Nadomešča SIST EN ISO 4787:2011 - Laboratorijska steklovina - Instrumenti za volumetrična merjenja - Metode za preskušanje zmogljivosti in uporaba (ISO 4787:2010, popravljena verzija 2010-06-15) 08-Dec-2021


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi