SIST-TP CEN/TR 16674:2014

Oznaka standarda: SIST-TP CEN/TR 16674:2014
Koda projekta: 00225076
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Information technology - Analysis of privacy impact assessment methodologies relevant to RFID
Naslov (slovenski): Informacijska tehnologija - Analiza metodologij za ocenjevanje vpliva na zasebnost v povezavi z RFID
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TP CEN/TR 16674:2014 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ITC - Informacijska tehnologija
ICS: 35.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-09
Področje projekta (angleško): The scope of this Technical Report (TR) is to identify methodologies that are used for, or have been considered applicable to, wireless technologies. These methodologies are analyzed to identify features that are applicable to RFID. Based on the Industry RFID PIA Framework endorsed by the Article 29 Data Protection Working Party, the Technical Report focuses on proposing risk analysis methodologies suitable for the data capture area of an RFID system. This includes the RFID tag, the interrogator, the air interface protocol used for communication between them, and the communication from the interrogator to the application. The Technical Report also proposes risk management features based on the inherent capabilities of a number of RFID technologies that conform to standardized RFID air interface protocols. This should provide enough information to enable the proposed privacy control features to be applied to other RFID technologies including those with proprietary air interface protocols and tag architectures. The risk management features exclude fundamental privacy by design features because these should be the subject of revisions and enhancements to technology standards. The risk management features defined in this Technical Report are considered applicable to current and future implementations of RFID based on existing technology. As such, this Technical Report is considered as input into a standard procedure for undertaking an RFID Privacy Impact Assessment.
Področje projekta (slovensko): Področje uporabe tega tehničnega poročila je določevanje metodologij, ki se uporabljajo ali se obravnavajo kot ustrezne za uporabo z brezžičnimi tehnologijami. Z analizo teh metodologij se določi lastnosti, ki veljajo za RFID. Na podlagi industrijskega ogrodja ocenjevanja vpliva RFID na zasebnost, ki ga določa člen 29 Delovne skupine za varstvo podatkov, tehnično poročilo predvsem predlaga metodologije analize tveganja, ki so ustrezne za področje zajema podatkov v sistemu RFID. To vključuje oznako RFID, bralnik, protokol radijskega vmesnika, ki se uporablja za komunikacijo med njima, in komunikacijo med bralnikom in aplikacijo. Tehnično poročilo predlaga tudi lastnosti obvladovanja tveganja, ki temeljijo na zmogljivosti številnih tehnologij RFID, ki so v skladu s standardiziranimi protokoli radijskega vmesnika RFID. To naj bi zagotovilo dovolj informacij, ki bi omogočile, da se predlagane lastnosti nadzora zasebnosti uporabijo v drugih tehnologijah RFID, vključno s tistimi, ki imajo lastniške protokole radijskega vmesnika in arhitekture oznak. Lastnosti obvladovanja tveganja ne zajemajo temeljnih vgrajenih lastnosti, ker naj bi bile te predmet popravkov in izboljšav tehnoloških standardov. Lastnosti obvladovanja tveganja, ki jih določa to tehnično poročilo, se uporabljajo za dejanske in prihodnje uporabe RFID, ki temeljijo na obstoječi tehnologiji. Tako je to tehnično poročilo prispevek k standardnemu postopku za oceno vpliva RFID na zasebnost.

Najbolje prodajani standardi