SIST EN 12488:2016

Oznaka standarda: SIST EN 12488:2016
Koda projekta: 00129134
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Glass in buildings - Glazing recommendations - Assembly principles for vertical and sloping glazing
Naslov (slovenski): Steklo v gradbeništvu - Priporočila za zasteklitev - Načela sestavljanja navpične in poševne zasteklitve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 12488:2016 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu
ICS: 81.040.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-11
Referenčna oznaka: EN 12488:2016
Področje projekta (angleško): 1 Scope This European Standard gives principles of glazing as well as recommendations on the selection of components, e.g. frame sections, beads, drainage holes, etc., for fitting glass into frames of any material. This European Standard applies to all basic types of edge supported vertical and sloping glazing systems, in all types of fixed or opening frames used in buildings. This European standard specifies also the functions, requirements and installation of glazing blocks within a frame during its manufacturing, transportation, installation and operational life. The standard applies to glazing blocks used for all types of flat or curved glass, as well as to derived processed types of glass. The observance of these recommendations will ensure a reasonable working life of the glazing. For certain glass products, e.g. fire resistant glazing, security glass, other or additional requirements, rules or recommendations may apply. Information with regards to the durability of a glass product is given in the applicable harmonised European Standard (hEN). Depending on the specific glass product, this will be referenced in the hEN in either clause 4.3. or clause 4.4. Within the clause, mention is also made of/to manufacturer’s installation instructions and applicable standards. The standard is applicable to European climate conditions. This European Standard does not apply to the following: - glass blocks and paver units (EN 1051-1) - channel-shaped glass (EN 572-7) - structural sealant glazing (see EN 13022 parts 1 and 2 and ETAG 002) - adhesively bonded glazing in window - point fixed glazing - greenhouses (see EN 13031-1)
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard podaja načela zastekljevanja in priporočila glede izbire sestavnih delov, npr. okvirnih elementov, kroglic, odvodnih odprtin itd., za nameščanje stekla v okvirje iz poljubnega materiala. Ta evropski standard se uporablja za vse osnovne vrste sistemov za navpično in poševno zasteklitev z robno podporo v vseh vrstah fiksnih ali odpiralnih okvirjev v zgradbah. Ta evropski standard prav tako določa funkcije, zahteve in namestitev zasteklitvenih blokov znotraj okvirja med njegovim vzdrževanjem, transportom, namestitvijo in življenjsko dobo. Standard se uporablja za zasteklitvene bloke, ki se uporabljajo za vse vrste ravnega ali ukrivljenega stekla, kot tudi predelane vrste stekla. Upoštevanje teh priporočil zagotavlja razumno življenjsko dobo zasteklitve. Za določene steklene proizvode, npr. ognjevzdržno zasteklitev, varnostno steklo, lahko veljajo druge ali dodatne zahteve, pravila in priporočila. Informacije glede vzdržljivosti posameznega steklenega proizvoda so podane v ustreznem usklajenem evropskem standardu (hEN). Glede na določen stekleni proizvod je sklic podan v standardu hEN v točki 4.3. ali 4.4. V točki so omenjeni tudi proizvajalčeva navodila za namestitev in veljavni standardi. Standard se uporablja za klimatske pogoje v Evropi. Ta evropski standard se ne uporablja za naslednje: – steklene bloke in tlakovne enote (EN 1051-1); – steklo v obliki kanala (EN 572-7); – strukturno tesnjeno zasteklitev (glej 1. in 2. del standarda EN 13022 ter standard ETAG 002); – okensko zasteklitev s pomočjo lepilnih sredstev; – točkovno vpeto zasteklitev; – rastlinjake (glej EN 13031-1).

Najbolje prodajani standardi