SIST ISO 28560-2:2014

Oznaka standarda: SIST ISO 28560-2:2014
Koda projekta: 065204
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Information and documentation -- RFID in libraries -- Part 2: Encoding of RFID data elements based on rules from ISO/IEC 15962
Naslov (slovenski): Informatika in dokumentacija - RFID v knjižnicah - 2. del: Kodiranje podatkovnih elementov RFID po pravilih iz ISO/IEC 15962
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
oSIST ISO 28560-2:2014 angleški jezik Withdrawn SIST-I: 71.00 EUR
PDF
Papir
SIST ISO 28560-2:2014 angleški jezik Active SIST-I: 71.00 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija
ICS: 35.040.50 35.240.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-12
Področje projekta (angleško): identification (RFID) tags for items appropriate for the needs of all types of libraries (including national, academic, public, corporate, special, and school libraries). The rules for encoding a subset of data elements taken from the total set of data elements defined in ISO 28560-1 are based on ISO/IEC 15962, which uses an object identifier structure to identify data elements. This part of ISO 28560 defines the technical characteristics required to encode the data elements defined in ISO 28560-1 in accordance with ISO/IEC 15962. These subsets of data elements can be different on different items in the same library. The encoding rules also enable the optional data to be organized on the RFID tag in any sequence. In addition, the encoding rules provide for flexible encoding of variable length and variable format data. This part of ISO 28560 provides essential standards-based information about RFID in libraries. A source of additional information about implementation issues is provided in Annex A.
Področje projekta (slovensko): Standard ISO 28560-2:2014 določa podatkovni model in pravila kodiranja za uporabo oznak za radiofrekvenčno prepoznavo (RFID) za elemente, ustrezne za potrebe vseh vrst knjižnic (vključno z nacionalnimi, akademskimi, javnimi, poslovnimi, posebnimi in šolskimi). Pravila za šifriranje podniza podatkovnih elementov, izvzetih iz celotnega niza podatkovnih elementov iz standarda ISO 28560-1, temeljijo na standardu ISO/IEC 15962, ki uporablja strukturo identifikatorja objekta za določitev podatkovnih elementov. Ta del standarda ISO 28560 določa tehnične značilnosti, zahtevane za kodiranje podatkovnih elementov, opredeljenih v standardu ISO 28560-1 v skladu s standardom ISO/IEC 15962. Ti podnizi podatkovnih elementov se lahko razlikujejo za različne elemente v isti knjižnici. Pravila kodiranja omogočajo tudi organizacijo poljubnih podatkov na oznaki RDIF v katerem koli zaporedju. Poleg tega pravila kodiranja omogočajo prilagodljivo kodiranje različne dolžine in podatkov različnih oblik. Ta del standarda ISO 28560 zagotavlja osnovne informacije na osnovi standardov o RFID v knjižnicah. Vir dodatnih informacij o vprašanjih glede izvajanja je zagotovljen v dodatku A.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO 28560-2:2011 - Informatika in dokumentacija - RFID v knjižnicah - 2. del: Kodiranje podatkovnih elementov RFID na osnovi pravil iz ISO/IEC 15962 01-mar-2015
Revidiran kSIST ISO/FDIS 28560-2:2018 - Informatika in dokumentacija - RFID v knjižnicah - 2. del: Kodiranje podatkovnih elementov RFID po pravilih iz ISO/IEC 15962 14-apr-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi