SIST EN ISO 14825:2011

Oznaka standarda: SIST EN ISO 14825:2011
Koda projekta: 00278256
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Intelligent transport systems - Geographic Data Files (GDF) - GDF5.0 (ISO 14825:2011)
Naslov (slovenski): Inteligentni transportni sistemi - Datoteke z geografskimi podatki (GDF) - GDF5.0 (ISO 14825:2011)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 14825:2011 angleški jezik Active SIST-2L: 332.75 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ITC - Informacijska tehnologija
ICS: 07.040 35.240.70
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-09
Referenčna oznaka: EN ISO 14825:2011
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies the conceptual and logical data model and physical encoding formats for geographic databases for Intelligent Transport Systems (ITS) applications and services. It includes a specification of potential contents of such databases (data dictionaries for Features, Attributes and Relationships), a specification of how these contents shall be represented, and of how relevant information about the database itself can be specified (metadata). The focus of this International Standard is on ITS applications and services and it emphasizes road and roadrelated information. ITS applications and services, however, also require information in addition to road and road-related information. EXAMPLE 1 ITS applications and services need information about addressing systems in order to specify locations and/or destinations. Consequently, information about the administrative and postal subdivisions of an area is essential. EXAMPLE 2 Map display is an important component of ITS applications and services. For proper map display, the inclusion of contextual information such as land and water cover is essential. EXAMPLE 3 Point-of-Interest (POI) or service information is a key feature of traveller information. It adds value to enduser ITS applications and services. Typical ITS applications and services targeted by this International Standard are in-vehicle or portable navigation systems, traffic management centres, or services linked with road management systems, including the public transport systems. The Conceptual Data Model has a broader focus than ITS applications and services. It is application independent, allowing for future harmonization of this International Standard with other geographic database standards.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa konceptualni in logični podatkovni model ter fizične kodirne formate za geografske podatkovne zbirke za aplikacije in storitve inteligentnih transportnih sistemov (ITS). Vključuje specifikacijo morebitne vsebine takih zbirk (podatkovni slovarji za značilnosti, lastnosti in razmerja), specifikacijo predstavitve takih vsebin in način določanja ustreznih informacij o sami zbirki (metapodatki). Ta mednarodni standard se osredotoča na aplikacije in storitve ITS ter poudarja informacije o cestah in informacije, povezane s cestami. Poleg informacij o cestah in informacij, povezanih s cestami, so za aplikacije in storitve ITS potrebni še drugi podatki. PRIMER 1: Pri aplikacijah in storitvah ITS so potrebne informacije o obravnavanih sistemih, da se določijo lokacije in/ali destinacije. Posledično so bistvenega pomena informacije o administrativnih in poštnih podrazdelitvah določenega področja. PRIMER 2: Prikaz zemljevida je pomemben sestavni del aplikacij in storitev ITS. Za pravilen prikaz zemljevida je bistvenega pomena vključitev kontekstualnih informacij o pojavih na zemeljskem in vodnem površju. PRIMER 3: Podatki o interesnih točkah (POI) ali storitvah so glavna značilnost potovalnih informacij. Ti podatki aplikacijam in storitvam ITS za končnega uporabnika dodajajo vrednost. Značilne aplikacije in storitve ITS, ki jih obravnava ta mednarodni standard, so navigacijski sistemi v vozilu ali prenosni navigacijski sistemi, centri za vodenje prometa ali storitve, povezane s sistemi upravljanja cest, vključno s sistemi javnega prevoza. Konceptualni podatkovni model ima širši fokus kot aplikacije in storitve ITS. Je neodvisen od aplikacij, kar omogoča prihodnje usklajevanje tega mednarodnega standarda z drugimi standardi geografskih podatkovnih zbirk
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revises oSIST prEN ISO 20524-1:2022 - Inteligentni transportni sistemi - Datoteke z geografskimi podatki (GDF) - GDF5.1 - 1. del: Podatki zemljevidov, neodvisni od aplikacije, ki se delijo med več viri (ISO 20524-1:2020) 06-Jul-2022
Revises oSIST prEN ISO 20524-2:2022 - Inteligentni transportni sistemi - Datoteke z geografskimi podatki (GDF) - GDF5.1 - 2. del: Podatki zemljevidov, ki se uporabljajo v sistemih za avtomatizirano vožnjo, kooperativnem ITS in multimodalnem transportu (ISO 20524-2:2020) 06-Jul-2022
Nadomešča SIST EN ISO 14825:2004 - Inteligentni transportni sistemi – Datoteke z geografskimi podatki (GDF) – Specifikacija splošnih podatkov (ISO 14825:2004) 01-Sep-2011


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi