SIST EN 61199:2011

Oznaka standarda: SIST EN 61199:2011
Koda projekta: 22519
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Single-capped fluorescent lamps - Safety specifications
Naslov (slovenski): Fluorescenčne sijalke z enim vznožkom - Varnostne specifikacije
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 61199:2011 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IESV - Električne svetilke
ICS: 29.140.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Dec-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-12
Referenčna oznaka: EN 61199:2011
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies the safety requirements for single-capped fluorescent lamps for general lighting purposes of all groups having caps according to Table 1. It also specifies the method a manufacturer should use to show compliance with the requirements of this standard on the basis of whole production appraisal in association with his test records on finished products. This method can also be applied for certification purposes. Details of a batch test procedure which can be used to make limited assessment of batches are also given in this standard. NOTE Compliance with this standard concerns only safety criteria and does not take into account the performance of single-capped fluorescent lamps for general lighting purposes with respect to luminous flux, colour, starting and operational characteristics. For this information, readers are referred to IEC 60901. It may be expected that lamps which comply with this standard will operate safely at supply voltages between 90 % and 110 % of rated supply voltage of the used ballast and when operated with a ballast complying with IEC 61347-2-3 or IEC 61347-2-8 with a starting device complying with IEC 60155 (if applicable) and in a luminaire complying with IEC 60598-1.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa varnostne zahteve za fluorescenčne sijalke z enim vznožkom za splošne potrebe razsvetljave vseh skupin, ki imajo vznožke v skladu s preglednico 1. Prav tako določa metodo, ki jo mora uporabiti proizvajalec, da izkaže skladnost z zahtevami tega standarda na podlagi presoje celotne proizvodnje v povezavi s svojimi zapisi o preskusih končnih izdelkov. Ta metoda se lahko uporablja tudi za certifikacijo. Podrobnosti o šaržnem preskusnem postopku, ki se lahko uporablja za omejeno oceno serij, so prav tako podane v tem standardu. OPOMBA: Skladnost s tem standardom zadeva samo varnostne kriterije in ne upošteva delovanja fluorescenčnih sijalk z enim vznožkom za splošne potrebe razsvetljave z upoštevanjem svetlobnega toka, barve, značilnosti zagona in delovanja. Te informacije bralci najdejo v IEC 60901. Lahko se pričakuje, da bodo sijalke, ki so v skladu s tem standardom, delovale varno pri napajalni napetosti med 90 % in 110 % ocenjene napajalne napetosti uporabljenega balasta, kadar bodo delovale z balastom, ki je v skladu z IEC 61347-2-3 ali IEC 61347-2-8, z zagonsko napravo, ki je v skladu z IEC 60155 (če velja) in v sijalki, ki je v skladu z IEC 60598-1.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 61199:2000 - Fluorescenčne sijalke z enim vznožkom - Varnostne zahteve 20-Nov-2009
Dopolnjen z SIST EN 61199:2011/A1:2013 - Fluorescenčne sijalke z enim vznožkom - Varnostne specifikacije 20-Dec-2011
Revidiran SIST EN 61199:2000 - Fluorescenčne sijalke z enim vznožkom - Varnostne zahteve 06-May-2014
Dopolnjen z SIST EN 61199:2011/A2:2015 - Fluorescenčne sijalke z enim vznožkom - Varnostne specifikacije - Dopolnilo A2 (IEC 61199:2011/A2:2014) 14-Jan-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi