SIST EN ISO 16484-6:2014

Oznaka standarda: SIST EN ISO 16484-6:2014
Koda projekta: 00247088
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Building automation and control systems (BACS) - Part 6: Data communication conformance testing (ISO 16484-6:2014)
Naslov (slovenski): Avtomatizacija stavb in sistemi za regulacijo - 6. del: Preskušanje skladnosti protokolov za izmenjavo podatkov (ISO 16484-6:2014)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 16484-6:2014 angleški jezik Withdrawn SIST-2D: 256.52 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb
ICS: 35.240.67 97.120
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-07
Razveljavitev: 01-jun-2020
Referenca razveljavitve: Sporocila 2020-06
Referenčna oznaka: EN ISO 16484-6:2014
Področje projekta (angleško): EN ISO 16484-6 defines a standard method for verifying that an implementation of the BACnet protocol provides each capabilty claimed in its Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) in conformance with the BACnet standard. This part of ISO 16484 provides a comprehensive set of procedures for verifying the correct implementation of each capability claimed on a BACnet PICS, including a) support of each claimed BAC net service, either as an initiator, executor or both, b) support of each claimed object-type, including both required properties and each claimed optional property. c) support of the BACnet network layer protocol, d) support of each claimen data link option, and e) support of al claimed special functionality.
Področje projekta (slovensko): Standard EN ISO 16484-6 opredeljuje standardno metodo za preverjanje, da uvedba BACnet protokola nudi vse možnosti, ki so navedene v Izjavi o skladnosti izvedbe protokola (PICS) v skladu z BACnet standardom. Ta del standarda ISO 16484 zagotavlja celovit niz postopkov za nadzor nad pravilno izvedbo vseh možnosti, ki so navedene v izjavi PICS protokola BACnet, vključno s a) podporo vseh navedenih storitev BACnet kot pobudnik, izvajalec ali oboje, b) podporo vseh navedenih tipov predmetov, vključno z zahtevanimi lastnostmi in vsemi neobveznimi navedenimi lastnostmi, c) podpora protokola BACnet z omrežnim slojem, d) podpora vseh navedenih možnosti podatkovnih povezav in e) podpora vseh navedenih posebnih funkcij.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomeščen z SIST EN ISO 16484-6:2020 - Sistemi za avtomatizacijo stavb in regulacijo - 6. del: Preskušanje skladnosti protokolov za izmenjavo podatkov (ISO 16484-6:2020) 01-jun-2020
Nadomešča SIST EN ISO 16484-6:2009 - Avtomatizacija stavb in sistemi za regulacijo - 6. del: Preskušanje skladnosti protokolov za izmenjavo podatkov (ISO 16484-6:2009) 01-jul-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi