SIST EN 60065:2015

Oznaka standarda: SIST EN 60065:2015
Koda projekta: 23357
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements
Naslov (slovenski): Avdio, video in podobni elektronski aparati - Varnostne zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60065:2015 angleški jezik Active SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine
ICS: 33.160.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jun-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-06
Referenčna oznaka: EN 60065:2014
Področje projekta (angleško): This standard applies to electronic apparatus designed to be fed from the MAINS, from a SUPPLY APPARATUS, from batteries or from REMOTE POWER FEEDING and intended for reception, generation, recording or reproduction of audio, video and associated signals. It also applies to apparatus designed to be used exclusively in combination with the above-mentioned apparatus. This standard primarily concerns apparatus intended for household and similar general use but which may also be used in places of public assembly such as schools, theatres, places of worship and the workplace. PROFESSIONAL APPARATUS intended for use as described above is also covered unless falling specifically within the scope of other standards. This standard concerns only safety aspects of the above apparatus; it does not concern other matters, such as style or performance. This standard applies to the above-mentioned apparatus, if designed to be connected to the TELECOMMUNICATION NETWORK or similar network, for example by means of an integrated modem. Some examples of apparatus within the scope of this standard are: - receiving apparatus and amplifiers for sound and/or vision; - independent LOAD TRANSDUCERS and SOURCE TRANSDUCERS; - SUPPLY APPARATUS intended to supply other apparatus covered by the scope of this standard; - ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS, and electronic accessories such as rhythm generators, tone generators, music tuners and the like for use with electronic or non-electronic musical instruments; - audio and/or video educational apparatus; - video projectors;
Področje projekta (slovensko): Ta standard se uporablja za elektronske aparate, ki so predvideni za napajanje prek OMREŽJA, prek NAPAJALNE NAPRAVE, prek baterij ali prek DALJINSKEGA NAPAJANJA in namenjeni za sprejemanje, proizvajanje, snemanje ali reprodukcijo avdio, video in povezanih signalov. Uporablja se tudi za aparate, zasnovane za uporabo izključno v kombinaciji z zgoraj omenjenimi aparati. Ta standard primarno obravnava aparate za gospodinjsko in podobno uporabo, ki se lahko uporabljajo tudi na javnih površinah, kot so šole, gledališča, verski objekti in delovna mesta. Ta standard zajema tudi APARATE ZA PROFESIONALNO UPORABO, namenjene za zgoraj opisane načine uporabe, razen če spadajo izrecno na področje uporabe drugih standardov. Ta standard obravnava samo varnostne vidike zgoraj omenjenih aparatov in ne obravnava drugih vidikov, kot sta oblika in zmogljivost. Ta standard se uporablja za zgoraj omenjene aparate, če so ti namenjeni za povezavo s TELEKOMUNIKACIJSKIM OMREŽEM ali podobnim omrežjem, na primer prek vgrajenega modema. Nekateri primeri aparatov znotraj področja uporabe tega standarda: – sprejemni aparati in ojačevalniki za zvok in/ali sliko; – samostojni PRETVORNIKI OBREMENITVE in PRETVORNIKI VIROV; – NAPAJALNI APARATI, namenjeni za napajanje drugih aparatov znotraj področja uporabe tega standarda; – ELEKTRONSKA GLASBILA in elektronski pripomočki, kot so generatorji ritma/tonov, uglaševalniki ipd., namenjeni za uporabo z elektronskimi ali neelektronskimi glasbili; – avdio in/ali video aparati za izobraževalne namene; – video projektorji.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Popravljen z SIST EN 60065:2015/AC:2017 - Avdio, video in podobni elektronski aparati - Varnostne zahteve (IEC 60065:2014/COR2:2016) 07-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 60065:2003/A1:2006 - Avdio, video in podobni elektronski aparati – Varnostne zahteve (IEC 60065:2001/A1:2005, spremenjen) 01-Jun-2015
Dopolnjen z SIST EN 60065:2013/kFprAA:2012 - Avdio, video in sorodni elektronski aparati - Varnostne zahteve - Dopolnilo AA 07-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 60065:2003/A12:2011 - Avdio, video in sorodni elektronski aparati - Varnostne zahteve - Dopolnilo A12 01-Jun-2015
Dopolnjen z SIST EN 60065:2015/A11:2017 - Avdio, video in podobni elektronski aparati - Varnostne zahteve 07-Jun-2022
Popravljen z SIST EN 60065:2015/AC:2019 - Avdio, video in podobni elektronski aparati - Varnostne zahteve (IEC 60065:2014/COR3:2018) 25-Dec-2018
Revidiran SIST EN 60065:2015 - Avdio, video in podobni elektronski aparati - Varnostne zahteve 16-Jul-2019
Popravljen z SIST EN 60065:2015/AC:2016 - Avdio, video in podobni elektronski aparati - Varnostne zahteve - Popravek AC 01-Apr-2016
Popravljen z SIST EN 60065:2015/AC:2017 - Avdio, video in podobni elektronski aparati - Varnostne zahteve (IEC 60065:2014/COR2:2016) 27-Dec-2016
Popravljen z SIST EN 60065:2015/AC:2019 - Avdio, video in podobni elektronski aparati - Varnostne zahteve (IEC 60065:2014/COR3:2018) 07-Jun-2022
Dopolnjen z SIST EN 60065:2015/A11:2017 - Avdio, video in podobni elektronski aparati - Varnostne zahteve 10-Jan-2017
Nadomešča SIST EN 60065:2003/A1:2006 - Avdio, video in podobni elektronski aparati – Varnostne zahteve (IEC 60065:2001/A1:2005, spremenjen) 07-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 60065:2003/A2:2011 - Avdio, video in sorodni elektronski aparati - Varnostne zahteve (IEC 60065:2001/A2:2010, spremenjen) 01-Jun-2015
Nadomešča SIST EN 60065:2003 - Avdio, video in sorodni elektronski aparati - Varnostne zahteve (IEC 60065:2001, spremenjen) (vsebuje popravek AC:2006) 01-Jun-2015
Nadomešča SIST EN 60065:2003/A11:2009 - Avdio, video in sorodni elektronski aparati - Varnostne zahteve 01-Jun-2015
Revidiran SIST EN 62368-1:2014 - Oprema za avdio/video, informacijsko in komunikacijsko tehnologijo - 1. del: Varnostne zahteve (IEC 62368-1:2014, spremenjen) 16-Jul-2019
Popravljen z SIST EN 60065:2015/AC:2016 - Avdio, video in podobni elektronski aparati - Varnostne zahteve - Popravek AC 07-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 60065:2003 - Avdio, video in sorodni elektronski aparati - Varnostne zahteve (IEC 60065:2001, spremenjen) (vsebuje popravek AC:2006) 07-Jun-2022
Dopolnjen z SIST EN 60065:2014/kFprA1:2016 - Avdio, video in podobni elektronski aparati - Varnostne zahteve 07-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 60065:2003/A12:2011 - Avdio, video in sorodni elektronski aparati - Varnostne zahteve - Dopolnilo A12 07-Jun-2022
Dopolnjen z SIST EN 60065:2014/kFprA1:2016 - Avdio, video in podobni elektronski aparati - Varnostne zahteve 20-May-2015
Nadomeščen z SIST EN 62368-1:2014 - Oprema za avdio/video, informacijsko in komunikacijsko tehnologijo - 1. del: Varnostne zahteve (IEC 62368-1:2014, spremenjen) 07-Jun-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi