SIST EN ISO 10042:2018

Oznaka standarda: SIST EN ISO 10042:2018
Koda projekta: 00121743
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Welding - Arc-welded joints in aluminium and its alloys - Quality levels for imperfections (ISO 10042:2018)
Naslov (slovenski): Varjenje - Obločni zvarni spoji na aluminiju in njegovih zlitinah - Stopnje sprejemljivosti nepopolnosti (ISO 10042:2018)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 10042:2018 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VAR - Varjenje
ICS: 25.160.40 77.120.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-10
Referenčna oznaka: EN ISO 10042:2018
Področje projekta (angleško): This document specifies quality levels for imperfections in arc-welded joints in aluminium and its alloys. It applies to material thicknesses above 0,5 mm. Three quality levels are given in order to permit application to a wide range of welded constructions. They are designated by symbols B, C and D. Quality level B corresponds to the highest requirement on the finished weld. The quality levels refer to production quality and not to the fitness for purpose (see 3.2) of the product manufactured. This document is applicable to all types of welds (e.g. butt welds, fillet welds and branch connections), to manual, mechanized and automated welding, and to all welding positions. It is applicable to the following welding processes: — metal inert gas welding (MIG welding); gas metal arc welding /USA; — tungsten inert gas welding (TIG welding); gas tungsten arc welding /USA; — plasma arc welding. It is not applicable to metallurgical aspects (e.g. grain size, hardness).
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa stopnje sprejemljivosti nepopolnosti za obločne zvarne spoje na aluminiju in njegovih zlitinah. Uporablja se za debeline materialov, večje od 0,5 mm. Za uporabo pri širokem naboru varjenih konstrukcij so podane tri stopnje sprejemljivosti. Označene so s simboli B, C in D. Stopnja sprejemljivosti B ustreza najvišjim zahtevam za končne zvare. Stopnje sprejemljivosti se nanašajo na kakovost izdelave in ne primernost za namen (glej točko 3.2) izdelanega proizvoda. Ta dokument se uporablja za vse vrste zvarov (npr. soležne zvare, kotne zvare in Y-zvare), ročno, mehanizirano in avtomatizirano varjenje ter vse položaje varjenja. Uporablja se za naslednje postopke varjenja: – obločno varjenje v inertnem plinu s taljivo elektrodo (varjenje MIG); varjenje GMAW/ZDA; – obločno varjenje v inertnem plinu z volframovo elektrodo (varjenje TIG); varjenje GTAW/ZDA; – plazemsko obločno varjenje. Ne uporablja se za metalurške vidike (npr. velikost zrn, trdota).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 10042:2006/AC:2006 - Varjenje – Obločni zvarni spoji aluminija in njegovih zlitin – Stopnje sprejemljivosti nepopolnosti (ISO 10042:2005/Cor.1:2006) 01-Oct-2018
Nadomešča SIST EN ISO 10042:2006 - Varjenje – Zvarni spoji aluminija in njegovih zlitin – Stopnje sprejemljivosti nepopolnosti (ISO 10042:2005) 01-Oct-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi