SIST EN 61472:2013

Oznaka standarda: SIST EN 61472:2013
Koda projekta: 23931
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Live working - Minimum approach distances for AC systems in the voltage range 72,5 kV to 800 kV - A method of calculation
Naslov (slovenski): Delo pod napetostjo - Najmanjše razdalje za dostop do sistemov z izmenično napetostjo v območju od 72,5 kV do 800 kV - Metoda izračuna (IEC 61472:2013)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 61472:2013 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: DPN - Delo pod napetostjo
ICS: 13.260
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-09
Referenčna oznaka: EN 61472:2013
Področje projekta (angleško): This International Standard describes a method for calculating the minimum approach distances for live working, at maximum voltages between 72,5 kV and 800 kV. This standard addresses system overvoltages and the working air distances or tool insulation between parts and/or workers at different electric potentials. The required withstand voltage and minimum approach distances calculated by the method described in this standard are evaluated taking into consideration the following: - workers are trained for, and skilled in, working in the live working zone; - the anticipated overvoltages do not exceed the value selected for the determination of the required minimum approach distance; - transient overvoltages are the determining overvoltages; - tool insulation has no continuous film of moisture or measurable contamination present on the surface; - no lightning is seen or heard within 10 km of the work site; - allowance is made for the effect of conducting components of tools; - the effect of altitude, insulators in the gap, etc, on the electric strength is taken into consideration. For conditions other than the above, the evaluation of the minimum approach distances may require specific data, derived by other calculation or obtained from additional laboratory investigations on the actual situation.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard opisuje metodo za izračun najmanjših razdalj za dostop za delo pod napetostjo pri največjih napetostih med 72,5 kV in 800 kV. Ta standard obravnava sistemske prenapetosti in zračne razdalje pri delu ali izolacijo orodja med deli in/ali delavci pri različnih električnih potencialih. Zahtevana napetostna trdnost in najmanjše razdalje za dostop, ki se izračunajo z metodo, opisano v tem standardu, se ovrednotijo ob upoštevanju naslednjega: – delavci so usposobljeni za delo na območju pod napetostjo; – pričakovane prenapetosti ne presegajo vrednosti, izbrane za določitev zahtevane najmanjše razdalje za dostop; – tranzientne prenapetosti so določilne prenapetosti; – izolacija orodja na površini nima neprekinjenega filma vlage ali merljive kontaminacije; – 10 km od delovišča ni mogoče videti ali slišati bliskanja; – predvidi se učinek prevodnih komponent orodij; – upošteva se učinek nadmorske višine, izolatorjev v reži itd. na električno moč. Za pogoje, ki niso navedeni zgoraj, so lahko za vrednotenje najmanjših razdalj za dostop potrebni posebni podatki, izpeljani iz drugih izračunov ali pridobljeni z dodatnimi laboratorijskimi preiskavami dejanske situacije.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 61472:2007 - Delo pod napetostjo - Najmanjše razdalje za dostop do sistemov z izmenično napetostjo v območju od 72,5 kV do 800 kV - Metoda izračuna (IEC 61472:2004) 01-Sep-2013
Popravljen z SIST EN 61472:2013/AC:2016 - Delo pod napetostjo - Najmanjše razdalje za dostop do sistemov z izmenično napetostjo v območju od 72,5 kV do 800 kV - Metoda izračuna (IEC 61472:2013) - Popravek AC 01-Jan-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi