SIST-TS CEN/TS 16931-2:2017

Oznaka standarda: SIST-TS CEN/TS 16931-2:2017
Koda projekta: 00434002
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Electronic invoicing - Part 2: List of syntaxes that comply with EN 16931-1
Naslov (slovenski): Elektronsko izdajanje računov - 2. del: Seznam sintaks v skladu z EN 16931-1
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS CEN/TS 16931-2:2017 angleški jezik Active SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ITC - Informacijska tehnologija
ICS: 03.100.20 35.240.63
Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-10
Referenčna oznaka: CEN/TS 16931-2:2017
Področje projekta (angleško): ***Access to this CEN and SIST technical publication has been sponsored by the European Commission.*** This Technical Specification provides in Clause 7 the list of syntaxes that complies with and allows to express syntactically the core invoice model as specified in FprEN 16931-1:2016, according to the selection criteria provided by the Standardization Request [1]. The selection of the syntaxes also derived from the Standardization Request [1]. It states that, to limit costs on public authorities, the list should ideally not exceed five syntaxes. Four syntaxes were taken into account and assessed according to criteria provided by the Standardization Request [1].
Področje projekta (slovensko): ***Dostop do te tehnične publikacije CEN in SIST je omogočila Evropska komisija.*** Točka 7. te tehnične specifikacije podaja seznam sintaks, ki je skladen z osnovnim modelom računa in omogoča sintaktično izražanje tega modela, kot je določen v standardu FprEN 16931-1: 2016, v skladu z merili za izbiro, ki jih določa zahteva za standardizacijo [1]. Tudi izbor sintaks izhaja iz zahteve za standardizacijo [1]. Navaja, da za omejitev stroškov javnih organov seznam v najboljšem primeru ne bi smel vsebovati več kot pet sintaks. Štiri sintakse so bile upoštevane in ocenjene v skladu s kriteriji, ki jih določa zahteva za standardizacijo [1].

Najbolje prodajani standardi