SIST EN 15657:2017

Oznaka standarda: SIST EN 15657:2017
Koda projekta: 00126134
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Acoustic properties of building elements and of buildings - Laboratory measurement of structure-borne sound from building service equipment for all installation conditions
Naslov (slovenski): Akustične lastnosti gradbenih elementov in stavb - Laboratorijsko merjenje strukturalnega zvoka v gradbenih elementih servisne opreme za vse načine namestitve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 15657:2017 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: AKU - Akustika
ICS: 17.140.01 91.120.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-09
Referenčna oznaka: EN 15657:2017
Področje projekta (angleško): As for the document predicting the structure borne sound levels produced in the buildings by service equipment (EN 12354 5:2009), this European standard covers sanitary installations, mechanical ventilation, heating and cooling, service equipment, lifts, rubbish chutes, boilers, blowers, pumps and other auxiliary service equipment, and motor driven car park doors; it can also be applied to other equipment attached to or installed in buildings. However, this standard is so far restricted to stationary sources. This revised standard: - specifies laboratory measuring methods for determining the source input data required to calculate the source installed power, i.e. the equipment free velocity, the equipment blocked force and the equipment mobility; - defines the expression of the source installed power for any source-receiver mobility conditions, including lightweight and heavyweight receiving building elements. This power is used as input data in EN 12354 5:2009, which predicts the structure borne sound pressure level generated by the source installed in situ in a building; - defines a method to calculate the structure borne sound power generated by the equipment fictively mounted on two reference test rigs (respectively heavyweight and lightweight) ; the two results will inform the manufacturers on the difference in the equipment performance between these two common but very different situations; - does not now specify any method for the measurement of the source airborne sound power. If measurements of the equipment airborne sound power are required, then refer to EN ISO 3740, 47 and use the same source mounting conditions and operating conditions as in measuring using prEN 15657. Throughout this standard the frequency range is limited to the 21 1/3 octave bands with mid-frequencies from 50 Hz to 5000 Hz.
Področje projekta (slovensko): Kot dokument, ki predvideva ravni strukturalnega zvoka v stavbah zaradi servisne opreme (EN 12354 5:2009), ta evropski standard obravnava sanitarne inštalacije, mehansko prezračevanje, ogrevanje in hlajenje, obratovalno opremo, dvigala, jaške za smeti, kotle, ventilatorje, črpalke in drugo pomožno obratovalno opremo ter parkirna vrata na mehaniziran pogon za avtomobile; lahko se uporablja tudi za drugo pritrjeno ali vgrajeno opremo v stavbi. Vendar ta standard je bil do zdaj omejen na nepremične vire. Ta revidiran standard: – določa laboratorijske merilne metode za določanje vhodnih podatkov vira, ki so potrebni za izračun inštalirane moči vira, tj. proste hitrosti opreme, blokirane sile opreme in mobilnosti opreme; – določa izražanje inštalirane moči vira v kakršnih koli pogojih mobilnosti vira-prejemnika, vključno z lahkimi in težkimi sprejemnimi gradbenimi elementi. Ta moč se uporablja kot vhodni podatki v standardu EN 12354 5:2009, ki predvideva raven tlaka strukturnega zvoka, ki ga povzroča vir na mestu namestitve v stavbi; – določa metodo za izračun moči strukturalnega zvoka, ki ga povzroča oprema, namišljeno pritrjena na dveh referenčnih merilnih mestih (lahkem in težkem); na podlagi teh rezultatov bodo proizvajalci spoznali razlike o zmogljivosti opreme v teh dveh običajnih, a zelo različnih situacijah; – ne določa nobene metode za merjenje zvočne moči vira v zraku. Če so potrebne meritve zvočne moči opreme v zraku, je treba uporabiti standard EN ISO 3740, 47 z enakimi pogoji pritrjevanja virov in obratovalnimi pogoji kot pri merjenju na podlagi standarda prEN 15657. V tem standardu je frekvenčno območje omejeno na 21 1/3 oktavnih pasov s srednjimi frekvencami od 50 Hz do 5000 Hz.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 15657-1:2009 - Akustične lastnosti gradbenih elementov in stavb - Laboratorijsko merjenje zvoka v zraku in strukturalnega zvoka v gradbenih elementih - Poenostavljeni primeri, kjer je premik opreme mnogo večji od gibanja sprejemnika, kot so na primer masažne kadi 01-Sep-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi