SIST EN 50177:2010

Oznaka standarda: SIST EN 50177:2010
Koda projekta: 21182
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Stationary electrostatic application equipment for ignitable coating powder - Safety requirements
Naslov (slovenski): Vgrajena oprema za elektrostatični nanos vnetljivega prahu za prevleke - Varnostne zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50177:2010 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere
ICS: 29.260.20 87.100
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jan-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-01
Referenčna oznaka: EN 50177:2009
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the requirements for stationary electrostatic application equipment for ignitable coating powders to be used in explosive atmospheres generated by their own spray cloud. A distinction is made between spraying systems corresponding to EN 50050:2001 and spraying systems designed for higher discharge energies and/or currents. The charging of ignitable coating powder can be achieved by applying high voltage or triboelectrically. This European Standard also specifies the design-related requirements for a safe operation of the stationary equipment including its electrical installation. This European Standard considers three types of electrostatic spraying systems; see 5.1 for more details. This European Standard deals with all hazards significant for the electrostatic spraying of coating materials, which could also contain small quantities of added metal particles, if the work is carried out under conditions recommended by the manufacturer. In particular, this includes ignition hazards resulting from the generated explosive atmosphere, and the protection of persons from electric shocks. This stationary equipment is classified as equipment of group II, category 2D or category 3D for use in potentially explosive areas of zone 21 or 22, respectively.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard opredeljuje zahteve za vgrajeno opremo za elektrostatični nanos gorljivega prahu za prevleke za uporabo v eksplozivnih atmosferah, ustvarjenih z njegovim lastnim oblakom razpršila. Razlikujemo med razpršilnimi sistemi, ki ustrezajo EN 50050:2001, in razpršilnimi sistemi, oblikovanimi za višje pretočne energije in/ali tokove. Do vžiga gorljivega prahu za prevleke lahko pride z uporabo visoke napetosti ali na triboelektrični način. Ta evropski standard prav tako opredeljuje oblikovne zahteve za varno delovanje vgrajene opreme, vključno z njeno električno napeljavo. Ta evropski standard upošteva tri tipe elektrostatičnih razpršilnih sistemov; za več podrobnosti glej točko 5.1. Ta evropski standard obravnava vse nevarnosti, značilne za elektrostatično razprševanje prevlek, ki lahko vsebuje tudi manjše količine dodanih kovinskih delcev, če je delo izvedeno pod pogoji po priporočilu proizvajalca. Zlasti to vključuje nevarnost vžiga, ki izhaja iz ustvarjene eksplozivne atmosfere, in varovanje oseb pred električnimi šoki. Ta vgrajena oprema je razvrščena kot oprema skupine II, kategorije 2D ali kategorije 3D za uporabo na potencialno eksplozivnih območjih cone 21 oziroma 22.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 50177:2007 - Avtomatska oprema za elektrostatično brizganje gorljivega prahu za prevleke 04-Sep-2012
Nadomešča SIST EN 50177:2007 - Avtomatska oprema za elektrostatično brizganje gorljivega prahu za prevleke 07-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 50177:2007 - Avtomatska oprema za elektrostatično brizganje gorljivega prahu za prevleke 01-Mar-2011
Dopolnjen z SIST EN 50177:2010/A1:2012 - Vgrajena oprema za elektrostatični nanos gorljivega prahu za prevleke - Varnostne zahteve 01-Oct-2012


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi