SIST-TP CEN/TR 1030-2:2016

Oznaka standarda: SIST-TP CEN/TR 1030-2:2016
Koda projekta: 00231096
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Hand-arm vibration - Guidelines for vibration hazards reduction - Part 2: Management measures at the workplace
Naslov (slovenski): Vibracije dlan-roka - Smernice za zmanjšanje tveganja zaradi vibracij - 2. del: Organizacijski ukrepi na delovnem mestu
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TP CEN/TR 1030-2:2016 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 13.160
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-07
Referenčna oznaka: CEN/TR 1030-2:2016
Področje projekta (angleško): This draft Technical Report outlines practicable measures for the reduction and control of health hazards associated with exposure to hand-arm vibration at work. It supplements the European "Guide to good practice on hand-arm vibration" and provides a practical professional aid for Member States’ health and safety authorities or labour authorities who write national guidance for managers, health and safety officers, engineers, planning and purchasing staff and others. This draft Technical Report covers the following principal aspects: - identification of main sources of hand-arm vibration at work; - vibration reduction by re-considering task, product, process and design; - how to select low-vibration machinery, including vibration reducing features, auxiliary equipment for control of vibration; - other issues, e.g. personal protection and its limitation; - management measures for the control of hand-arm vibration exposure; - health surveillance.
Področje projekta (slovensko): Ta osnutek tehničnega poročila opredeljuje uporabne ukrepe za zmanjšanje in nadzor tveganja za zdravje v zvezi z izpostavljenostjo vibracijam dlan-roka med delom. Dopolnjuje evropski »Vodič dobre prakse pri vibracijah dlan-roka« in omogoča praktično profesionalno pomoč organom v državah članicah za zdravje in varnost ali organom za delo, ki pišejo nacionalne smernice za upravnike, uradnike za zdravstvo in varnost, inženirje, osebje za načrtovanje in vzdrževanje itd. Ta osnutek tehničnega poročila zajema naslednje osnovne vidike: – identifikacija glavnih virov vibracij dlan-roka pri delu; – zmanjšanje vibracij s ponovno obravnavo opravila, izdelka, postopka in zasnove; – izbira nizkovibracijskih strojev, vključno s funkcijami za zmanjšanje vibracij, pomožno opremo za nadzor nad vibracijami; – druge težave, npr. osebna zaščita in njene omejitve; – ukrepi vodstva za nadzor izpostavljenosti vibracijam dlan-roka; – nadzor zdravja.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST CR 1030-2:2000 - Hand-arm vibration - Guidelines for vibration hazards reduction - Part 2: Management measures at the workplace 11-maj-2016
Revidiran SIST CR 1030-2:2000 - Hand-arm vibration - Guidelines for vibration hazards reduction - Part 2: Management measures at the workplace 01-jan-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi