SIST EN ISO 4064-1:2017

Oznaka standarda: SIST EN ISO 4064-1:2017
Koda projekta: 00092027
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Water meters for cold potable water and hot water - Part 1: Metrological and technical requirements (ISO 4064-1:2014)
Naslov (slovenski): Vodomeri za merjenje hladne pitne vode in vroče vode - 1. del: Metrološke in tehnične zahteve (ISO 4064-1:2014)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 4064-1:2017 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IMIN - Merilni instrumenti
ICS: 17.120.10 91.140.60
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-09
Referenčna oznaka: EN ISO 4064-1:2017
Področje projekta (angleško): This part of ISO 4064|OIML R 49 specifies the metrological and technical requirements for water meters for cold potable water and hot water flowing through a fully charged, closed conduit. These water meters incorporate devices which indicate the integrated volume. In addition to water meters based on mechanical principles, this part of ISO 4064|OIML R 49 applies to devices based on electrical or electronic principles, and mechanical principles incorporating electronic devices, used to measure the volume of cold potable water and hot water. This part of ISO 4064|OIML R 49 also applies to electronic ancillary devices. Ancillary devices are optional. However, it is possible for national or regional regulations to render some ancillary devices mandatory in relation to the utilization of water meters. NOTE Any national regulations apply in the country of use.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda ISO 4064|OIML R 49 določa metrološke in tehnične zahteve za vodomere za merjenje hladne pitne vode in vroče vode, ki teče skozi zaprto cev s polnim pretokom. Ti vodomeri imajo vgrajene naprave, ki prikazujejo vgrajen pretok. Poleg mehansko delujočih vodomerov se ta del standarda ISO 4064|OIML R 49 uporablja za električno ali elektronsko delujoče naprave in naprave, delujoče na podlagi mehanskih načel z vgrajenimi elektronskimi napravami, ki se uporabljajo za merjenje pretoka hladne pitne vode in vroče vode. Ta del standarda ISO 4064|OIML R 49 se uporablja tudi za elektronske pomožne naprave. Pomožne naprave so izbirne. Kljub temu lahko nacionalni ali regijski predpisi določajo obvezno uporabo nekaterih pomožnih naprav v povezavi z uporabo vodomerov. OPOMBA: Veljajo vsi nacionalni predpisi v državi uporabe.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST prEN ISO 4064-1:2017 - Vodomeri za merjenje hladne pitne vode in vroče vode - 1. del: Metrološke in tehnične zahteve 01-Sep-2017
Nadomešča SIST EN ISO 4064-1:2014 - Vodomeri za merjenje hladne pitne vode in vroče vode - 1. del: Metrološke in tehnične zahteve (ISO 4064-1:2014) 01-Sep-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi