SIST EN ISO/IEC 27042:2017

Oznaka standarda: SIST EN ISO/IEC 27042:2017
Koda projekta: CSF12229
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Information technology - Security techniques - Guidelines for the analysis and interpretation of digital evidence (ISO/IEC 27042:2015)
Naslov (slovenski): Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Smernice za analizo in tolmačenje digitalnih dokazov (ISO/IEC 27042:2015)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO/IEC 27042:2017 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ITC - Informacijska tehnologija
ICS: 35.030
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-01
Referenčna oznaka: EN ISO/IEC 27042:2016
Področje projekta (angleško): This International Standard provides guidance on the analysis and interpretation of digital evidence in a manner which addresses issues of continuity, validity, reproducibility, and repeatability. It encapsulates best practice for selection, design, and implementation of analytical processes and recording sufficient information to allow such processes to be subjected to independent scrutiny when required. It provides guidance on appropriate mechanisms for demonstrating proficiency and competence of the investigative team. Analysis and interpretation of digital evidence can be a complex process. In some circumstances, there can be several methods which could be applied and members of the investigative team will be required to justify their selection of a particular process and show how it is equivalent to another process used by other investigators. In other circumstances, investigators may have to devise new methods for examining digital evidence which has not previously been considered and should be able to show that the method produced is “fit for purpose”. Application of a particular method can influence the interpretation of digital evidence processed by that method. The available digital evidence can influence the selection of methods for further analysis of digital evidence which has already been acquired. This International Standard provides a common framework, for the analytical and interpretational elements of information systems security incident handling, which can be used to assist in the implementation of new methods and provide a minimum common standard for digital evidence produced from such activities.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard podaja smernice za analizo in tolmačenje digitalnih dokazov na način, ki obravnava vprašanja o neprekinjenosti, preverjanju, reprodukciji in ponovljivosti. Vključuje najboljše prakse za izbiro, zasnovo in izvajanje analitičnih procesov in beleženje zadostne količine informacij, da lahko po potrebi takšni procesi postanejo predmet skrbnega pregleda. Podaja smernice za ustrezne mehanizme za prikaz strokovnosti in usposobljenosti preiskovalne ekipe. Analiza in interpretacija digitalnih dokazov sta lahko zapleten proces. V nekaterih okoliščinah je mogoče uporabiti več metod, člani preiskovalne ekipe pa morajo v takšnem primeru utemeljiti izbiro določenega procesa in prikazati, da je enakovreden drugemu procesu, ki ga uporabljajo drugi preiskovalci. V drugih okoliščinah lahko preiskovalci zasnujejo nove metode za pregled digitalnih dokazov, ki še niso bile uporabljene, pri čemer naj bi prikazali, da je zasnovana metoda »primerna za uporabo«. Uporaba določene metode lahko vpliva na interpretacijo digitalnih dokazov, obdelanih s to metodo. Razpoložljivi digitalni dokazi lahko vplivajo na izbiro metod za nadaljnjo analizo digitalnih dokazov, ki so že pridobljeni. Ta mednarodni standard podaja splošni okvir za analitične in interpretativne elemente za obravnavanje informacijskega varnostnega incidenta in ga je mogoče uporabiti kot pomoč pri izvajanju novih metod in podaja minimalen skupni standard za digitalne dokaze, ki nastanejo pri takšnih aktivnostih.

Najbolje prodajani standardi