SIST EN 16907-6:2019

Oznaka standarda: SIST EN 16907-6:2019
Koda projekta: 00396006
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Earthworks - Part 6: Land reclamation earthworks using dredged hydraulic fill
Naslov (slovenski): Zemeljska dela - 6. del: Pridobivanje novih zemljišč s hidravličnim nasipanjem sedimentov, izkopanih pod vodo
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16907-6:2019 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ZEM - Zemeljska dela
ICS: 93.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-04
Področje projekta (angleško): This European Standard deals with underwater excavation and hydraulic placement of fill material for land reclamation projects providing structural support. The main focus is on soils that exhibit drained behaviour during and after placement. This European Standard specifies minimum requirements for site related data to be acquired before the tender and execution stage of a dredging and land reclamation project. This European Standard gives guidance on how the selection of the dredging equipment shall be undertaken. It also gives guidance on the selection of a borrow area. This European Standard offers the general principles on how to design the actual execution of a hydraulic fill project and offers guidelines for monitoring and quality control of that execution in order to guarantee that the fill mass exhibits the behaviour as intended by the designer of the land reclamation. This European Standard neither gives prescriptions nor recommendations or guidance on dredging of rock, mine tailings, mineral wastes and contaminated soils. This European Standard aims at facilitating mutual understanding of all parties involved in designing the execution of a hydraulic fill project. It gives a framework to arrive at clear and unambiguous goals and arrangements. The main purpose of this European Standard is to ensure that functional requirements and specifications for such projects are in harmony with site boundary conditions and construction methods.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard se ukvarja s podvodnim izkopavanjem in hidravličnim nasipavanjem sedimentov za projekte pridobivanja novih zemljišč, ki zagotavljajo strukturno podporo. Obravnava predvsem zemljine, ki med in po namestitvi izkazujejo drenažne lastnosti. Ta evropski standard določa minimalne zahteve za podatke, povezane z lokacijo, ki jih je treba pridobiti pred razpisom ter fazo izvedbe projekta nasipavanja in pridobivanja novih zemljišč. Ta evropski standard podaja navodila o tem, kako se lotiti izbire opreme za nasipavanje. Podaja tudi navodila za izbiro območja izkopavanja. Ta evropski standard ponuja splošna načela za projektiranje dejanskega izvajanja projekta hidravličnega nasipavanja ter podaja smernice za spremljanje in nadzor kakovosti tega izvajanja, da se zagotovi, da sedimenti zajemajo lastnosti, ki jih je predvidel projektant pridobivanja novega zemljišča. Ta evropski standard ne podaja predpisov niti priporočil ali vodil za nasipavanje s skalami, rudniškimi odpadki, mineralnimi odpadki in kontaminiranimi zemljinami. Cilj tega evropskega standarda je omogočanje vzajemnega razumevanja vseh strank, vpletenih v projektiranje izvajanja projekta hidravličnega nasipavanja sedimentov. Določa okvir za doseganje jasnih in nedvoumnih ciljev ter dogovorov. Glavni namen tega evropskega standarda je zagotoviti, da so funkcionalne zahteve in specifikacije za take projekte skladne z mejnimi pogoji lokacije ter gradbenimi metodami.

Najbolje prodajani standardi