SIST EN 55024:2011

Oznaka standarda: SIST EN 55024:2011
Koda projekta: 22298
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Information technology equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement
Naslov (slovenski): Oprema za informacijsko tehnologijo - Karakteristike odpornosti proti motnjam - Mejne vrednosti in merilne metode
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 55024:2011 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EMC - Elektromagnetna združljivost
ICS: 33.100.20 35.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Feb-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-02
Referenčna oznaka: EN 55024:2010
Področje projekta (angleško): This CISPR publication applies to information technology equipment (ITE) as defined in CISPR 22. The object of this publication is to establish requirements that will provide an adequate level of intrinsic immunity so that the equipment will operate as intended in its environment. The publication defines the immunity test requirements for equipment within its scope in relation to continuous and transient conducted and radiated disturbances, including electrostatic discharges (ESD). Procedures are defined for the measurement of ITE and limits are specified which are developed for ITE within the frequency range from 0 Hz to 400 GHz. For exceptional environmental conditions, special mitigation measures may be required. Owing to testing and performance assessment considerations, some tests are specified in defined frequency bands or at selected frequencies. Equipment which fulfils the requirements at these frequencies is deemed to fulfil the requirements in the entire frequency range from 0 Hz to 400 GHz for electromagnetic phenomena. The test requirements are specified for each port considered. NOTE 1 Safety considerations are not covered in this publication. NOTE 2 In special cases, situations will arise where the level of disturbance may exceed the levels specified in this publication, for example where a hand-held transmitter is used in proximity to equipment. In these instances, special mitigation measures may have to be employed.
Področje projekta (slovensko): Ta objava CISPR velja za opremo za informacijsko tehnologijo (ITE), kot je opredeljeno v CISPR 22. Cilj te objave je vzpostaviti zahteve, ki bodo zagotovile zadostno raven notranje odpornosti, da bo oprema delovala v svojem okolju, kot je predvideno. Objava opredeljuje zahteve za preskušanje odpornosti za opremo v njenem območju uporabe ob upoštevanju neprekinjenih in občasnih, vodenih in sevanih elektromagnetnih motenj, vključno z elektrostatičnimi razelektritvami (ESD). Opredeljeni so postopki za merjenje ITE in določene so mejne vrednosti, razvite za ITE, v frekvenčnem razponu od 0 Hz do 400 GHz. V izjemnih okoljskih pogojih se lahko zahtevajo posebni ukrepi za ublažitev. Zahvaljujoč zahtevam glede preskušanja in zmogljivosti, so nekateri preskusi določeni v opredeljenih frekvenčnih razponih ali pri izbranih frekvencah. Za opremo, ki izpolnjuje zahteve pri teh frekvencah, se šteje, da izpolnjuje zahteve v celotnem frekvenčnem razponu od 0 Hz do 400 GHz za elektromagnetne pojave. Preskusne zahteve so določene za vsak obravnavan vhod. OPOMBA 1 Varnostni vidiki niso zajeti v tej objavi. OPOMBA 2 V posebnih primerih bodo nastale situacije, kjer raven motnje lahko presega ravni, določene v tej objavi, na primer, kjer se uporablja ročni oddajnik v bližini opreme. V takih primerih bo morda treba uporabiti ukrepe za ublažitev.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 55024:2000/A2:2003 - Information technology equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement - Amendment A2 (CISPR 24:1997/A2:2002) 01-Feb-2011
Revidiran SIST EN 55024:2000/A1:2003 - Information technology equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement - Amendment 1 (CISPR 24:1997/A1:2001) 01-Feb-2011
Nadomešča SIST EN 55024:2000/IS1:2008 - Oprema za informacijsko tehnologijo - Karakteristike odpornosti proti motnjam - Mejne vrednosti in merilne metode 01-Feb-2011
Nadomeščen z SIST EN 55035:2017 - Elektromagnetna združljivost večpredstavnostne opreme - Zahteve za odpornost opreme 14-Apr-2020
Dopolnjen z SIST EN 55024:2011/A1:2015 - Oprema za informacijsko tehnologijo - Karakteristike odpornosti proti motnjam - Mejne vrednosti in merilne metode - Dopolnilo A1 01-Sep-2015
Nadomešča SIST EN 55024:2000 - Information technology equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement (CISPR 24:1997, modified) 01-Feb-2011


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi