SIST EN 60825-2:2005

Oznaka standarda: SIST EN 60825-2:2005
Koda projekta: 15690
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety of laser products -- Part 2: Safety of optical fibre communication systems (OFCS)
Naslov (slovenski): Varnost laserskih izdelkov – 2. del: Varnost komunikacijskih sistemov z optičnimi vlakni (OFCS) (IEC 60825-2:2004)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60825-2:2005 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IEVL - Optična varnost sevanja laserjev in laserska oprema
ICS: 31.260 33.180.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2005
Refer. št. objave: Sporocila 2005-06-01
Področje projekta (angleško): This part 2 of IEC 60825 provides requirements and specific guidance for the safe operation and maintenance of optical fibre communication systems (OFCS). In these systems optical power may be accessible outside the confinements of transmitting equipment or at great distance from the optical source. This standard requires the assessment of hazard levels at accessible locations as a replacement for classification according to IEC 60825-1. It applies to the complete installed end-to-end OFCS, including its components and subassemblies that generate or amplify optical radiation. Individual components and subassemblies that are sold only to OEM vendors for incorporation into a complete installed end-to-end OFCS need not be assessed to this standard, since the final OFCS should itself be assessed according to this standard. The objective of this Part 2 of IEC 60825 is: to protect people from optical radiation resulting from OFCS; - provide requirements for manufacturers, installation organizations, service organizations and operating organizations in order to establish procedures and supply information so that proper precautions can be adopted; - ensure adequate warnings are provided to individuals regarding the potential hazards associated with OFCS through the use of signs, labels and instructions.
Področje projekta (slovensko): Ta 2. del IEC 60825 podaja zahteve in posebna navodila za varno obratovanje in vzdrževanje komunikacijskih sistemov z optičnimi vlakni (OFCS). V teh sistemih je optična moč lahko dostopna izven omejitev opreme za prenos ali na veliki razdalji od optičnega vira. Ta standard zahteva oceno stopenj nevarnosti na dostopnih lokacijah kot nadomestilo za razvrstitev v skladu z IEC 60825-1. Velja za celotne nameščene OFCS med dvema točkama, vključno z njihovimi sestavnimi deli in podsklopi, ki generirajo ali ojačajo optično sevanje. Ni treba, da so posamezni sestavni deli in podsklopi, ki se prodajajo samo prodajalcem-proizvajalcem originalne opreme (OEM) za vgradnjo v kompletne nameščene OFCS med dvema točkama, ocenjeni po tem standardu, saj mora biti sam končni OFCS ocenjen v skladu s tem standardom. Namen tega 2. dela IEC 60825 je: - zaščititi ljudi pred optičnim sevanjem, ki ga povzroča OFCS; - zagotoviti zahteve za proizvajalce, organizacije, ki nameščajo, servisne organizacije in organizacije za obratovanje, z namenom vzpostaviti postopke in zagotoviti podatke, da bi lahko bili zagotovljeni ustrezni varnostni ukrepi; - zagotoviti, da so posameznikom zagotovljena ustrezna opozorila glede morebitnih nevarnosti, povezanih z OFCS, z uporabo znakov, oznak in navodil.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN 60825-2:2005/A1:2008 - Varnost laserskih izdelkov - 2. del: Varnost komunikacijskih sistemov z optičnimi vlakni (OFCS) (IEC 60825-2:2004/A1:2006) 01-jan-2008
Nadomešča SIST EN 60825-2:2001 - Safety laser products - Part 2: Safety of optical fibre communication system (IEC 60825-2:2000) 06-maj-2014
OJ SIST EN 60825-2:2001 - Safety laser products - Part 2: Safety of optical fibre communication system (IEC 60825-2:2000) 17-nov-2009
Revidiran oSIST prEN IEC 60825-2:2019 - Varnost laserskih izdelkov - 2. del: Varnost komunikacijskih sistemov z optičnimi vlakni (OFCS) 29-avg-2017
Nadomešča SIST EN 60825-2:2001 - Safety laser products - Part 2: Safety of optical fibre communication system (IEC 60825-2:2000) 01-jun-2005
Dopolnjen z SIST EN 60825-2:2005/A2:2010 - Varnost laserskih izdelkov - 2. del: Varnost komunikacijskih sistemov z optičnimi vlakni (OFCS) - Dopolnilo A2 (IEC 60825-2:2004/A2:2010) 01-dec-2010


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi