SIST EN 16851:2017

Oznaka standarda: SIST EN 16851:2017
Koda projekta: 00147139
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Cranes - Light crane systems
Naslov (slovenski): Žerjavi - Lahki žerjavni sistemi
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16851:2017 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: DTN - Dvigalne in transportne naprave
ICS: 53.020.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-03
Referenčna oznaka: EN 16851:2017
Področje projekta (angleško): This European Standard applies to - light crane systems consisting of one or more lifting devices, bridges and their tracks; - wall-mounted, pillar and workshop jib cranes. This European Standard is applicable to cranes and crane systems, whose structures are made of steel or aluminium, excluding aluminium structures containing welded joints. This European Standard is not applicable to erection or dismantling operations or changing the configuration of the crane. This European Standard gives requirements for all significant hazards, hazardous situations and events relevant to cranes, when used as intended and under conditions foreseen by the manufacturer (see Clause 4). The specific hazards due to potentially explosive atmospheres, ionising radiation, operation in electromagnetic fields beyond the range of EN 61000-6-2 and operation in pharmacy or food industry are not covered by this European Standard. This European Standard does not include requirements for the lifting of persons. This European Standard is applicable to cranes, which are manufactured after the date of approval by CEN of this European Standard.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard se uporablja za: – lahke žerjavne sisteme, sestavljene iz ene ali več dvižnih naprav, mostov in njihovih tirnic; – stenske, stebrne in delavniške žerjave z ročico. Ta evropski standard se uporablja za žerjave in žerjavne sisteme, katerih konstrukcije so izdelane iz jekla ali aluminija, razen aluminijastih konstrukcij z zvarnimi spoji. Ta evropski standard se ne uporablja za gradbena ali razstavljalna dela ali spreminjanje nastavitev žerjava. Ta evropski standard podaja zahteve za vse pomembne nevarnosti, nevarne razmere in dogodke, povezane z žerjavi, kadar se uporabljajo v skladu z namembnostjo in pod pogoji, ki jih je predvidel proizvajalec (glej točko 4). Posebne nevarnosti zaradi potencialno eksplozivnih atmosfer, ionizirajočega sevanja in delovanja v elektromagnetnem polju, ki presegajo področje uporabe standarda 61000-6-2, ter delovanja v farmacevtski ali prehrambeni industriji niso zajete v tem evropskem standardu. Ta evropski standard ne vključuje zahtev za dvigovanje oseb. Ta evropski standard se uporablja za žerjave, ki so bili proizvedeni po datumu, ko je CEN sprejel ta evropski standard.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN 16851:2017/oprA1:2019 - Žerjavi - Lahki žerjavni sistemi 03-apr-2019
Revidiran SIST EN 16851:2017/oprA1:2019 - Žerjavi - Lahki žerjavni sistemi 01-avg-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi