SIST EN 1870-8:2013

Oznaka standarda: SIST EN 1870-8:2013
Koda projekta: 00142140
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 8: Single blade edging circular rip sawing machines with power driven saw unit and manual loading and/or unloading
Naslov (slovenski): Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 8. del: Enolistne obrezovalne krožne žage s pogonsko enoto in ročnim dodajanjem in/ali odvzemanjem
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1870-8:2013 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 25.080.60 79.120.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-01
Referenčna oznaka: EN 1870-8:2012
Področje projekta (angleško): This European Standard deals with all significant hazards, hazardous situations and events as listed in Clause 4 which are relevant to single blade edging circular rip sawing machines with power driven saw unit and manual loading and/or unloading, hereinafter referred to as “machines”, designed to cut solid wood, chipboard, fibreboard and plywood when they are used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer including reasonably foreseeable misuse. This document applies to machines where the workpiece is stationary, the vertical and horizontal movements of the saw unit are power driven, and where the machine is provided with workpiece clamping. The workpiece may or may not be clamped during cutting. This document does not apply to machines: - where the workpiece is fed to the saw blade during cutting; - designed for cutting veneers; - provided with a device situated behind the line of cut, which moves in a direction parallel to the line of cut, for automatically unloading the workpiece during the return of the saw unit to the rest position. This document is not applicable to machines manufactured before its date of publication as EN.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard opisuje vse večje nevarnosti, nevarne razmere in dogodke iz točke 4 v zvezi z enolistnimi obrezovalnimi krožnimi žagami s pogonsko enoto in ročnim podajanjem in/ali odvzemom (v nadaljevanju: »stroji«), ki so namenjeni rezanju polnega lesa, ivernih plošč, vlaknenih plošč in vezanih plošč ter se uporabljajo v skladu z namenom in pod pogoji, ki jih je predvidel proizvajalec, vključno z razumno predvideno nepravilno uporabo. Ta dokument se uporablja za naprave, kjer obdelovanec miruje, krožna žaga se navpično in vodoravno premika s pogonsko enoto, obdelovanec pa se lahko vpne v napravo. Med rezanjem se obdelovanec lahko vpne ali se ne vpne. Ta dokument se ne uporablja za naprave: – kjer se obdelovanec med rezanjem podaja žagi; – ki so izdelane za rezanje furnirja; – ki imajo napravo za linijo rezanja, ki se premika paralelno z linijo rezanja, obdelovanec pa se med vračanjem žage v položaj mirovanja samodejno odvzema. Ta dokument se ne uporablja za stroje, ki so bili izdelani pred objavo standarda EN.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 1870-8:2002+A1:2009 - Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 8. del: Enolistne obrezovalne krožne žage s pogonsko enoto in ročnim podajanjem in/ali odvzemom 01-jan-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi