SIST EN 448:2016

Oznaka standarda: SIST EN 448:2016
Koda projekta: 00107048
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks - Fitting assemblies of steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene
Naslov (slovenski): Cevi za daljinsko ogrevanje - Izolirani vezani cevni sistemi za podzemeljska toplovodna omrežja - Sestav fitingov jeklenih cevi, poliuretanske toplotne izolacije in zunanjega polietilenskega plašča
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 448:2016 angleški jezik Withdrawn SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 23.040.07 23.040.40 91.140.65
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-Jan-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-01
Razveljavitev: 01-Jan-2020
Referenca razveljavitve: Sporocila 2020-01
Referenčna oznaka: EN 448:2015
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies requirements and test methods for fittings of prefabricated thermally insulated pipe-in-pipe assemblies comprising a steel service fitting from DN 20 to DN 1200, rigid polyurethane foam insulation and an outer casing of polyethylene for use in directly buried hot water networks with preinsulated pipe assemblies in accordance with EN 253. This European Standard covers the following fittings: bends, T-pieces, reducers, single use compensators and anchors. This European Standard applies only to insulated fitting assemblies and single use compensators for continuous operation with hot water at various temperatures in accordance with EN 253:2009, Clause 1. This European Standard applies to fitting assemblies with a minimum design pressure of 16 bar (overpressure) complying with EN 13941. Guidelines for quality inspection are given in Annex A of this European Standard. Procedures for PE-welding are given in Annex B of this European Standard. NOTE This European Standard does not include rules for calculation of loads and stresses.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa zahteve in preskusne metode za fitinge predizdelanih, toplotno izoliranih cevnih sestavov, sestavljenih iz jeklenih fitingov od DN 20 do DN 1200, trde poliuretanske izolacijske pene in zunanjega polietilenskega plašča za uporabo v podzemeljskih toplovodnih omrežjih z izoliranimi vezanimi sistemi v skladu s standardom EN 253. Ta evropski standard zajema naslednje fitinge: kolena, priključke T, reducirne priključke, kompenzatorje za enkratno uporabo in sidra. Ta evropski standard se uporablja samo za izolirane sestave fitingov in kompenzatorje za enkratno uporabo za neprekinjeno delovanje z vročo vodo pri različnih temperaturah v skladu s točko 1 standarda EN 253:2009. Ta evropski standard se uporablja za sestave fitingov z minimalnim predvidenim tlakom 16 barov (nadtlak) v skladu s standardom EN 13941. Smernice za preverjanje kakovosti so navedene v dodatku A tega evropskega standarda. Postopki za varjenje polietilena so navedeni v dodatku B tega evropskega standarda. OPOMBA: Ta evropski standard ne zajema pravil za izračun obremenitev in napetosti.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 448:2009 - Cevi za daljinsko ogrevanje - Izolirani vezani cevni sistemi za podzemeljska toplovodna omrežja - Sestav fitingov jeklenih cevi, poliuretanske toplotne izolacije in zunanjega polietilenskega plašča 08-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 448:2009 - Cevi za daljinsko ogrevanje - Izolirani vezani cevni sistemi za podzemeljska toplovodna omrežja - Sestav fitingov jeklenih cevi, poliuretanske toplotne izolacije in zunanjega polietilenskega plašča 01-Jan-2016
Nadomeščen z SIST EN 448:2020 - Cevi za daljinsko ogrevanje - Poviti enocevni sistemi za neposredno vkopana vročevodna omrežja - Tovarniško izdelana armatura iz jeklenih delovnih cevi, obdanih s poliuretansko toplotno izolacijo in zaščitnim plaščem iz polietilena 08-Jun-2022
Nadomeščen z SIST EN 448:2020 - Cevi za daljinsko ogrevanje - Poviti enocevni sistemi za neposredno vkopana vročevodna omrežja - Tovarniško izdelana armatura iz jeklenih delovnih cevi, obdanih s poliuretansko toplotno izolacijo in zaščitnim plaščem iz polietilena 23-Oct-2019
Revidiran SIST EN 448:2020 - Cevi za daljinsko ogrevanje - Poviti enocevni sistemi za neposredno vkopana vročevodna omrežja - Tovarniško izdelana armatura iz jeklenih delovnih cevi, obdanih s poliuretansko toplotno izolacijo in zaščitnim plaščem iz polietilena 14-Jun-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi