SIST EN 997:2018

Oznaka standarda: SIST EN 997:2018
Koda projekta: 00163123
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): WC pans and WC suites with integral trap
Naslov (slovenski): Straniščne školjke in straniščna oprema z integriranim sifonom
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 997:2018 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode
ICS: 91.140.70
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-12
Referenčna oznaka: EN 997:2018
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies constructional and performance requirements together with test methods for close-coupled suites, one-piece and independent WC pans with integral trap used for personal hygiene manufactured from glazed ceramics or stainless steel. This European Standard does not apply to squatting toilets, WC pans without integral trap or flushing cisterns as separate appliances. In the case of independent WC pans, the associated flushing cisterns and pressure valves are covered by other standards and the reference to cisterns in this standard is related only to the definition and requirements of flushing volume. In the case of close-coupled suites and one-piece WCs, this standard also specifies design, performance requirements and the test methods for designated flushing cisterns with flushing mechanisms, inlet valves and overflows. For these products, this standard covers flushing cisterns designed to be connected to drinking water installations inside buildings. Before installation of WCs, EN 12056 2 and national requirements need to be taken into consideration.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa konstrukcijske zahteve in zahteve v zvezi z delovanjem ter preskusne metode za prigrajene naprave, enodelne in samostojne straniščne školjke z integriranim sifonom za osebno higieno, proizvedene iz glazirane keramike ali nerjavnega jekla. Ta evropski standard se ne uporablja za čepeča stranišča, straniščne školjke brez integriranega sifona ali izplakovalnike kot ločene naprave. V primeru samostojnih straniščnih školjk so povezani izplakovalniki in tlačni ventili zajeti v drugih standardih, pri čemer je sklicevanje na izplakovalnike v tem standardu povezano samo z opredelitvijo in zahtevami prostornine za izplakovalno vodo. Ta standard za prigrajene naprave in enodelne straniščne školjke določa tudi zasnovo, zahteve glede zmogljivosti in preskusne metode za določene izplakovalnike z mehanizmi za izplakovanje, dovodnimi ventili ter prelivi. V zvezi s temi izdelki so v tem standardu obravnavani izplakovalniki, ki so namenjeni priključitvi na napeljave za pitno vodo v stavbah. Pred vgradnjo straniščnih školjk ali naprav je treba upoštevati standard EN 12056 2 in nacionalne zahteve.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 997:2012+A1:2015 - Straniščne školjke in straniščna oprema z integriranim sifonom 01-dec-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi