SIST EN ISO 28706-3:2018

Oznaka standarda: SIST EN ISO 28706-3:2018
Koda projekta: 00262290
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Vitreous and porcelain enamels - Determination of resistance to chemical corrosion - Part 3: Determination of resistance to chemical corrosion by alkaline liquids using a hexagonal vessel or a tetragonal glass bottle (ISO 28706-3:2017)
Naslov (slovenski): Steklasti in porcelanski emajli - Ugotavljanje odpornosti proti kemični koroziji - 3. del: Ugotavljanje odpornosti proti kemični koroziji z alkalnimi tekočinami z uporabo šesterokotne posode ali trikotne steklenice (ISO 28706-3:2017)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 28706-3:2018 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin
ICS: 25.220.50
Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-04
Referenčna oznaka: EN ISO 28706-3:2018
Področje projekta (angleško): This document describes a test method for the determination of the resistance of vitreous and porcelain enamelled articles to attack by alkaline liquids at temperatures between 25 °C and 95 °C. The apparatus used is a hexagonal vessel in which six enamelled specimens or a tetragonal glass bottle in which four enamelled specimens are simultaneously tested. NOTE 1 The resistance to any alkaline liquid can be determined. However, the test method was originally used for the determination of the resistance to hot detergent solutions, within the neutral and alkaline range, used for washing textiles. NOTE 2 Since detergents are continually subject to alterations in their composition, a standard test solution is specified which, in respect to its alkalinity, wetting properties and complexing behaviour, can be considered as a typical composition for the detergents present on the market. The pH value and alkalinity of the standard test solution depend on the proportions of sodium tripolyphosphate, sodium carbonate and sodium perborate present; sodium tripolyphosphate acts simultaneously as a complexing agent. The wetting properties of the standard test solution are obtained by the addition of alkylsulfonate. A higher sodium perborate content is not considered necessary since the effect of oxygen on enamel is unimportant and an increase in the perborate content does not cause any significant alteration in the alkalinity of the standard test solution. The testing of different enamels using this standard test solution and other test solutions (including 5 % sodium pyrophosphate solution) has justified the use of this standard test solution for determining the resistance of enamels to hot detergent solutions.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument opisuje preskusno metodo za ugotavljanje odpornosti steklastih in porcelanskih emajliranih izdelkov na napade z alkalnimi tekočinami pri temperaturah od 25 °C do 95 °C. Uporabljena naprava je šesterokotna posoda za hkratno preskušanje šest emajliranih primerkov ali trikotna steklenica za hkratno preskušanje štirih emajliranih primerkov. OPOMBA 1: Mogoče je določiti odpornost na vse vrste alkalnih tekočin, toda preskusna metoda je bila prvotno uporabljena v nevtralnem in alkalnem območju za ugotavljanje odpornosti proti vročim raztopinam detergentov, ki se uporabljajo za pranje tkanin. OPOMBA 2: Ker se sestava detergentov nenehno spreminja, je določena standardna preskusna raztopina, ki se lahko glede na svojo alkalnost, vlažilne lastnosti in obnašanje med kompleksiranjem obravnava kot značilna sestava detergentov, ki so prisotni na trgu. Vrednost pH in alkalnost standardne preskusne raztopine sta odvisni od prisotnih deležev natrijevega tripolifosfata, natrijevega karbonata in natrijevega perborata; natrijev tripolifosfat sočasno deluje kot kompleksirajoči reagent. Vlažilne lastnosti standardne preskusne raztopine se pridobijo z dodajanjem alkilsulfonata. Višja vsebnost natrijevega perborata se ne obravnava kot nujna, saj je vpliv kisika na emajl nepomemben in povečana vsebnost perborata ne povzroča večjih sprememb pri alkalnosti standardne preskusne raztopine. Preskušanje različnih emajlov s standardno preskusno raztopino in drugimi preskusnimi raztopinami (vključno s 5-odstotno raztopino natrijevega pirofosfata) je upravičilo uporabo te standardne preskusne raztopine za določanje odpornosti emajlov proti vročim raztopinam detergentov.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 28706-3:2012 - Steklasti in porcelanski emajli - Ugotavljanje odpornosti proti kemični koroziji - 3. del: Ugotavljanje odpornosti proti kemični koroziji z alkalnimi tekočinami in šesterokotno posodo (ISO 28706-3:2008) 01-apr-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi