SIST EN 13036-4:2011

Oznaka standarda: SIST EN 13036-4:2011
Koda projekta: 00227291
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 4: Method for measurement of slip/skid resistance of a surface: The pendulum test
Naslov (slovenski): Značilnosti cestnih in letaliških površin - Preskusne metode - 4. del: Metoda merjenja odpornosti površine proti drsenju/zdrsu - Preskus z nihalom
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 13036-4:2011 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: CES - Ceste
ICS: 17.040.20 93.080.10 93.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Dec-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-12
Referenčna oznaka: EN 13036-4:2011
Področje projekta (angleško): This European standard describes a method for determining the slip/skid resistance of a surface using a device which remains stationary at the test location. The slip/skid resistance is measured by means of a pendulum arm. The method provides a measure of the slip/skid resistance properties of a surface either in the field or in the laboratory. This method measures the slip/skid resistance of a small area of a surface (approximately 0,01 m2). This should be considered when deciding its applicability to a surface which may have non-homogeneous surface characteristics, e.g. containing ridges or grooves, or is rough textured (exceeding 1,2 mm patch test). NOTE 1 As the results from this test are taken at one small location, the results cannot be compared with results from devices e. g. mobile devices, that measure the slip/skid resistance over a long length of a surface. NOTE 2 The accuracy and precision of the test can be affected by the operative. The test should be carried out by a trained and competent person who has carried out the validation procedure in Annex A.1.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard opisuje metodo za določanje odpornosti površine proti drsenju/zdrsu z uporabo stacionarne naprave na preskusni lokaciji. Odpornost proti drsenju/zdrsu je merjena z roko nihala. Metoda določa merilo lastnosti odpornosti površine proti drsenju/zdrsu na terenu ali v laboratoriju. Ta metoda meri odpornost površine proti drsenju/zdrsu na manjšem območju površine(približno 0,01 m2). To je treba upoštevati, kadar se odločamo za njeno uporabnost na površini, ki ima nehomogene značilnosti, vsebuje na primer grebene ali žlebove ali ima grobo teksturo (ki presega 1,2 mm krpičnega preskusa). OPOMBA 1: Ker rezultati tega preskusa izhajajo z manjše lokacije, se ne morejo primerjati z rezultati naprav, npr. mobilnih naprav, ki merijo odpornosti površine proti drsenju/zdrsu na daljši dolžini. OPOMBA 2: Na točnost in natančnost preskusa lahko vpliva operativni delavec. Preskus mora izvesti usposobljena in pristojna oseba, ki je izvedla postopek potrditve iz dodatka A.1.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 13036-4:2004 - Značilnosti cestnih in vzletnih površin – Preskusne metode – 4. del: Metoda merjenja odpornosti površine proti drsenju/zdrsu – Preskus z nihalom 01-Dec-2011


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi