SIST EN 50050-2:2014

Oznaka standarda: SIST EN 50050-2:2014
Koda projekta: 23164
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Electrostatic hand-held spraying equipment - Safety requirements - Part 2: Hand-held spraying equipment for ignitable coating powder
Naslov (slovenski): Oprema za ročno elektrostatično brizganje - Varnostne zahteve - 2. del: Ročna oprema za brizganje vnetljivega prekrivnega prahu
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50050-2:2014 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere
ICS: 29.260.20 87.100
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-05
Referenčna oznaka: EN 50050-2:2013
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the requirements for hand-held or hand-operated electrostatic spraying equipment for ignitable coating powders within a temperature range from 5 °C to 40 °C to be used in explosive atmospheres generated by their own spray cloud. This European Standard deals with all electrical hazards significant for the electrostatic spraying of coating powders, which could also contain small quantities of added metal particles, if the work is carried out under conditions recommended by the manufacturer. In particular, this includes ignition hazards resulting from the generated explosive atmosphere. This European Standard specifies the design-related and test requirements for electrostatic spraying equipment of type A-P according to Table 1 of EN 50177:2009. With regard to explosion protection and prevention measures, this standard also applies to ionisators with corona charging. Ionisators used together with or under similar conditions as electrostatic spraying equipment for ignitable coating powders are considered to be equipment of group II, category 2D for use in potentially explosive areas of zone 21 or 22. All other parts of ionisators are considered to be equipment of category 3D if they are installed or used in potentially explosive areas of zone 22, see Annex D. Electrostatic applicators are considered to be equipment of group II, category 2D for use in potentially explosive areas of zone 21 or 22, which have been generated by the equipment itself. All other parts of hand-held electrostatic spraying equipment are considered to be equipment of category 3D if they are installed or used in potentially explosive areas of zone 22. All other significant hazards relevant for applicators (e.g. ejection of powder, mechanical strength, electrical hazards (apart from the electrostatic hazards)), noise, explosion, contract with or inhalation of dangerous substances, ergonomics) are covered by EN 1953. This European Standard also gives details regarding quality assurance systems for electrostatic spraying equipment, see Annex C. Additional requirements may be applicable to equipment designed for use in food and pharmaceutical industry.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa zahteve za ročno opremo za elektrostatično brizganje vnetljivega prekrivnega prahu v temperaturnem območju od 5 °C do 40 °C, ki se uporablja v eksplozivnih atmosferah, ki jih ustvari njihov lastni oblak prahu. Ta evropski standard zajema vse električne nevarnosti, ki se pojavijo pri elektrostatičnem brizganju prekrivnih prahov, ki lahko vsebujejo tudi manjše količine dodanih kovinskih delcev, če se delo izvaja pod pogoji, ki jih priporoča proizvajalec. To zajema zlasti nevarnost vžiga zaradi ustvarjene eksplozivne atmosfere. Ta evropski standard določa zahteve, povezane z zasnovo in preskušanjem, za elektrostatično opremo za brizganje vrste A–P v skladu s tabelo 1 standarda EN 50177:2009. V okviru zaščite pred eksplozijami in preventivnih ukrepov se ta standard uporablja tudi za ionizatorje s koronskim polnjenjem. Ionizatorji, ki se uporabljajo skupaj z opremo za elektrostatično brizganje vnetljivega prekrivnega prahu ali pod podobnimi pogoji, sodijo v skupino II, kategorijo 2D za uporabo v potencialno eksplozivnih okoljih con 21 ali 22. Vsi ostali deli ionizatorjev so oprema, ki sodi v kategorijo 3D, če so nameščeni in se uporabljajo v potencialno eksplozivnih območjih cone 22; glejte dodatek D. Elektrostatične naprave za nanašanje sodijo v skupino II, kategorijo 2D za uporabo v potencialno eksplozivnih okoljih con 21 ali 22, ki jih ustvari oprema sama. Vsi ostali deli ročne opreme za elektrostatično brizganje sodijo v kategorijo 3D, če so nameščeni in se uporabljajo v potencialno eksplozivnih območjih cone 22. Vse ostale večje nevarnosti, povezane z opremo za nanašanje (npr. nanašanje prahu, mehanska trdnost, nevarnosti zaradi elektrike (razen elektrostatičnih nevarnosti), hrup, eksplozija, stik z nevarnimi snovmi ali njihovo vdihavanje, ergonomika), so zajete v standardu EN 1953. Ta evropski standard navaja tudi podrobnosti glede sistemov zagotavljanja kakovosti za opremo za elektrostatično brizganje; glej dodatek C. Za opremo, zasnovano za uporabo v živilski in farmacevtski industriji, morda veljajo dodatne zahteve.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 50050:2007 - Električne naprave za potencialno eksplozivne atmosfere - Ročna oprema za elektrostatično brizganje 23-Jul-2014
Revidiran SIST EN 50050:2007 - Električne naprave za potencialno eksplozivne atmosfere - Ročna oprema za elektrostatično brizganje 07-Jun-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi