SIST EN 300 175-5 V2.3.1:2010

Oznaka standarda: SIST EN 300 175-5 V2.3.1:2010
Koda projekta: 29282
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) - Common Interface (CI) - Part 5: Network (NWK) layer
Naslov (slovenski): Digitalne izboljšane brezvrvične telekomunikacije (DECT) - Skupni vmesnik (CI) - 5. del: Omrežna plast (NWK)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 300 175-5 V2.3.1:2010 angleški jezik Active SIST-V: 203.28 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: MOC - Mobilne komunikacije
ICS: 33.070.30 35.100.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-10
Referenčna oznaka: ETSI EN 300 175-5 V2.3.1 (2010-06)
Področje projekta (angleško): The present document is one of the parts of the specification of the Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) Common Interface (CI). This part of the DECT CI specifies the Network (NWK) layer. The NWK layer is part 5 of the EN 300 175 and layer 3 of the DECT protocol stack.The present document only specifies the C-plane (control plane) of the DECT NWK layer. It contains no specification for the U-plane (user plane) because the U-plane is null for all services at the DECT NWK layer. The C-plane contains all of the internal signalling information, and the NWK layer protocols are grouped into the following families of procedures: - Call Control (CC); - Supplementary Services (SS); - Connection Oriented Message Service (COMS); - ConnectionLess Message Service (CLMS); - Mobility Management (MM); - Link Control Entity (LCE). The present document uses the layered model principles and terminology as described in ITU-T Recommendations X.200 [i.3] and X.210 [i.4]. The present document includes New Generation DECT, a further development of the DECT standard introducing wideband speech, improved data services, new slot types and other technical enhancements.
Področje projekta (slovensko): Pričujoči dokument je eden izmed delov specifikacije skupnega vmesnika (CI) digitalne izboljšane brezvrvične telekomunikacije (DECT). Ta del CI DECT določa omrežno plast (NWK). Plast NKW je 5. del EN 300 175 in plast 3 protokolnega sklada DECT. Pričujoči dokument določa samo C-raven (nadzorno raven) ravni DECT NWK. Ne vsebuje specifikacije za U-raven (uporabniško raven), ker je U-raven na plasti DECT NWK enaka nič za vse storitve. C-raven vsebuje vse notranje signalizacijske informacije in protokoli plasti NWK so združeni v naslednje družine postopkov: - Nadzor klicev (CC); - Nadomestne storitve (SS); - Sporočilna storitev, usmerjena na povezavo (COMS); - Sporočilna storitev brez povezave (COMS); - Upravljanje mobilnosti (MM); - Entiteta kontrole povezave (LCE). Pričujoči dokument uporablja principe in terminologijo zloženega modela, kot opisano v Priporočila ITU-T X.200 [i.3] in X.210 [i.4]. Pričujoči dokument vsebuje DECT nove generacije, nadaljnji razvoj standarda DECT, ki predstavlja širokopasovni govor, izboljšane podatkovne storitve, nove vrste rež in druge tehnične izboljšave.

Najbolje prodajani standardi