SIST EN IEC 60480:2019

Oznaka standarda: SIST EN IEC 60480:2019
Koda projekta: 65841
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Specification for re-use of SF6 and its mixtures in electrical equipment
Naslov (slovenski): Specifikacija za ponovno uporabo žveplovega heksafluorida(SF6) in njegovih mešanic v električni opremi
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN IEC 60480:2019 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: TPD - Tekoči in plinasti dielektriki
ICS: 29.040.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-09
Referenčna oznaka: EN IEC 60480:2019
Področje projekta (angleško): This document provides criteria for the re-use of sulphur hexafluoride (SF6) and its mixtures after recovery and reclaiming from electrical equipment (e.g. for maintenance, at the end-oflife). Sulphur hexafluoride (SF6), nitrogen (N2) and carbon tetrafluoride (CF4), are gases commonly used for electrical equipment. Taking into account environmental concerns, particular attention is paid to re-use criteria for SF6 and its mixtures with N2 and CF4 for its use in electrical equipment. Procedures for recovering and reclaiming used SF6 and its mixtures are outside the scope of this document and are described in IEC 62271-4. This document provides several annexes on the description of the different methods of analysis, on by-products, on the procedure for evaluating the potential health effects from byproducts, on cryogenic reclaiming of SF6, and on reclaiming recommendations. Storage, transportation and disposal of SF6 and its mixtures are outside the scope of this document and are covered by IEC 62271-4. Procedures to determine SF6 leakages are described in IEC 60068-2-17 [4]1. For the purposes of this document, the complementary gases used in SF6 mixtures will be limited to N2 or CF4.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument vsebuje merila za ponovno uporabo žveplovega heksafluorida (SF6) in njegovih mešanic po predelavi in ponovnem pridobivanju iz električne opreme (npr. za vzdrževanje, ob koncu življenjske dobe). Žveplov heksafluorid (SF6), dušik (N2) in ogljikov tetrafluorid (CF4) so plini, ki se običajno uporabljajo za električno opremo. Ob upoštevanju okoljskih vprašanj je posebna pozornost namenjena kriterijem ponovne uporabe SF6 in njegovih mešanic z N2 in CF4 za njegovo uporabo v električni opremi. Postopki za predelavo in ponovno pridobivanje uporabljenega SF6 in njegovih mešanic ne spadajo na področje uporabe tega dokumenta in so opisani v standardu IEC 62271-4. Ta dokument vsebuje več dodatkov o opisu različnih metod analize, stranskih proizvodih, postopku ocenjevanja možnih vplivov na zdravje iz stranskih proizvodov, kriogenem ponovnem pridobivanju SF6 in priporočilih za ponovno pridobivanje. Shranjevanje, prevoz in odstranjevanje SF6 ter njegovih mešanic ne spadajo na področje uporabe tega dokumenta in so opisani v standardu IEC 62271-4. Postopki za določanje puščanja SF6 so opisani v standardu IEC 60068-2-17 [4]1. V tem dokumentu so plini, uporabljeni v mešanicah SF6, omejeni na N2 ali CF4.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 60480:2005 - Smernice za preverjanje in ravnanje z žveplovim heksafluoridom (SF6) iz električne opreme in specifikacija za njegovo ponovno uporabo (IEC 60480:2004) 01-sep-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi