Iskanje po ključnih besedah za bim

Katalog

Katalog SIST vsebuje več kot 27.000 slovenskih standardov, ki so razvrščeni po tehničnih odborih (TC), odgovornih za pripravo in izdajo posameznih slovenskih standardov, ter po Mednarodni klasifikaciji za standarde (ICS), ki standarde razvrsti po področjih dejavnosti v standardizaciji.

Iskanje po katalogu SIST:


Projekti (32)Izdelki (0)
Iskali ste 'bim' v (informaciji o projektu in dokumentih)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 32
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 23387:2020
angleško : Building Information Modelling (BIM) - Data templates for construction objects used in the life cycle of any built asset - Concepts and principles (ISO 23387:2020)
slovensko : Informacijsko modeliranje gradenj (BIM) - Podatkovne predloge za gradnike, ki se uporabljajo v življenjskem ciklu gradbenega objekta - Pojmi in načela (ISO 23387:2020)
TC : BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS : 13.020.60 91.010.01 35.240.67
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17623:2021
angleško : BIM Properties for lighting - Luminaires and sensing devices
slovensko : BIM-lastnosti za razsvetljavo - Svetilke in senzorji
TC : STV - Steklo, svetloba in razsvetljava v gradbeništvu ICS : 91.160.01 35.240.67
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19650-1:2018
angleško : Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 1: Concepts and principles (ISO 19650-1:2018)
slovensko : Organizacija in digitalizacija informacij v gradbeništvu - Upravljanje informacij z BIM - 1. del: Pojmi in načela (ISO 19650-1:2018)
TC : BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS : 91.010.01 35.240.67
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19650-4:2022
angleško : Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 4: Information exchange (ISO/FDIS 19650-4:2022)
slovensko : Organizacija in digitalizacija informacij v gradbeništvu - Upravljanje informacij z BIM - 4. del: Izmenjava informacij (ISO/FDIS 19650-4:2022)
TC : BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS : 91.010.01 35.240.67
Stopnja : 5020 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 22057:2022
angleško : Sustainability in buildings and civil engineering works - Data templates for the use of environmental product declarations (EPDs) for construction products in building information modelling (BIM) (ISO 22057:2022)
slovensko : Trajnostnost stavb in gradbenih inženirskih objektov - Podatkovne predloge za uporabo okoljskih deklaracij proizvodov (EPD) za gradbene proizvode v informacijskem modeliranju stavb (BIM) (ISO 22057:2022)
TC : TGO - Trajnostnost gradbenih objektov ICS : 91.040.01 35.240.67
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2022
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19650-2:2018
angleško : Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 2: Delivery phase of the assets (ISO 19650-2:2018)
slovensko : Organizacija in digitalizacija informacij v gradbeništvu - Upravljanje informacij z BIM - 2. del: Faza načrtovanja in izvedbe gradbenega projekta (ISO 19650-2:2018)
TC : BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS : 91.010.01 35.240.67
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 17654:2021
angleško : Guideline for the implementation of BIM Execution Plans (BEP) and Exchange Information Requirements (EIR) on European level based on EN ISO 19650-1 and -2
slovensko : Smernica za izvajanje načrtov za izvedbo BIM-pristopa (BEP) in informacijskih zahtev naročnika (EIR) na evropski ravni na podlagi EN ISO 19650-1 in EN ISO 19650-2
TC : BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS : 91.010.01 35.240.67
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17632-1:2022
angleško : Building Information Modelling (BIM) - Semantic Modelling and Linking (SML)
slovensko : Informacijsko modeliranje gradenj (BIM) - Semantični standard za modeliranje in povezovanje (SML)
TC : BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS : 91.010.01 35.240.67
Stopnja : 5020 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19650-5:2020
angleško : Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 5: Security-minded approach to information management (ISO 19650-5:2020)
slovensko : Organizacija in digitalizacija informacij v gradbeništvu - Upravljanje informacij z BIM - 5. del: Varnostni pristop k upravljanju informacij (ISO 19650-5:2020)
TC : BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS : 91.010.01 35.240.67
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19650-3:2020
angleško : Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 3: Operational phase of the assets (ISO 19650-3:2020)
slovensko : Organizacija in digitalizacija informacij v gradbeništvu - Upravljanje informacij z BIM - 3. del: Obratovalna faza sredstev (ISO 19650-3:2020)
TC : BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS : 91.010.01 35.240.67
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7441:2015
angleško : Corrosion of metals and alloys - Determination of bimetallic corrosion in outdoor exposure corrosion tests (ISO 7441:2015)
slovensko : Korozija kovin in zlitin – Ugotavljanje kontaktne (na stiku dveh kovin) korozije s preskušanjem v naravi (ISO 7441:2015)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 77.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : prEN 17473
angleško : Building information modelling (BIM) - Data templates for construction objects used in the life cycle of any built asset - Data templates based on harmonised technical specifications under the Construction Products Regulation (CPR)
slovensko : Informacijsko modeliranje gradenj (BIM) - Podatkovne predloge za gradnike, ki se uporabljajo v življenjskem ciklu gradbenega objekta - Podatkovne predloge na podlagi harmoniziranih tehničnih specifikacij v skladu z Uredbo o gradbenih proizvodih (CPR)
TC : BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS : 91.010.01 35.240.67
Stopnja : 4020 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6526:2017
angleško : Plain bearings - Pressed bimetallic half thrust washers - Features and tolerances
slovensko : Drsni ležaji - Stiskane kovinske dvoslojne oporne podloge - Oblika in tolerance
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 21.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : prEN 17549-1
angleško : Building information modelling - Information structure based on EN ISO 16739 1 to exchange data templates and data sheets for construction objects - Part 1: Data templates and configured construction objects
slovensko : Informacijsko modeliranje gradenj - Podatkovna struktura za izmenjavo podatkovnih predlog in tehničnih listov gradnikov, ki temelji na EN ISO 16739-1 - 1. del: Podatkovne predloge in konfigurirani gradniki
TC : BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS : 91.010.01 35.240.67
Stopnja : 4020 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-2C: 223.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17412-1:2020
angleško : Building Information Modelling - Level of Information Need - Part 1: Concepts and principles
slovensko : Informacijsko modeliranje gradenj - Raven informacijskih potreb - 1. del: Pojmi in načela
TC : BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS : 91.010.01 35.240.67
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 17330:2019
angleško : Guidelines for selection, use, care and maintenance of protective clothing against foul weather, wind and cold
slovensko : Smernice za izbiro, uporabo, nego in vzdrževanje varovalne obleke, ki varuje pred slabim vremenom, vetrom in mrazom
TC : OVP - Osebna varovalna oprema ICS : 13.340.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 29481-2:2016
angleško : Building information models - Information delivery manual - Part 2: Interaction framework (ISO 29481-2:2012)
slovensko : Informacijski modeli stavb - Priročnik z informacijami - 2. del: Okvirni podatki o medsebojnem vplivanju (ISO 29481-2:2012)
TC : BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS : 35.240.67 91.010.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2016
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : FprEN 17549-2
angleško : Building information modelling - Information structure based on EN ISO 16739 1 to exchange data templates and data sheets for construction objects - Part 2: Configurable construction objects and requirements
slovensko : Informacijsko modeliranje gradenj - Podatkovna struktura za izmenjavo podatkovnih predlog in tehničnih listov gradnikov, ki temelji na EN ISO 16739-1 - 2. del: Zahteve in prilagodljivi gradniki
TC : BIM - Informacijsko modeliranje gradenj ICS : 91.010.01 35.240.67
Stopnja : 4020 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8678:1988
angleško : Cup head square neck bolts with small head and short neck -- Product grade B
slovensko : Vijaki z nizko polokroglo glavo in štirirobim podglavkom - Razred izdelave B
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 21.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12906:2012
angleško : Products used for treatment of water intended for human consumption - Pumice
slovensko : Proizvodi, ki se uporabljajo za pripravo pitne vode - Plovec
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 13.060.20 71.100.80
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2013
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13851:2019
angleško : Safety of machinery - Two-hand control devices - Principles for design and selection (ISO 13851:2019)
slovensko : Varnost strojev - Dvoročne krmilne naprave - Načela za načrtovanje in izbiro (ISO 13851:2019)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6526:1983
angleško : Plain bearings -- Pressed bimetallic half thrust washers -- Features and tolerances
slovensko : Drsni ležaji - Stiskane kovinske dvoslojne oporne podloge - Oblika in tolerance
TC : ISEL - Strojni elementi ICS : 21.100.10
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Mar-2002
Razveljavitev : 01-Apr-2020
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7441:1995
angleško : Corrosion of metals and alloys - Determination of bimetallic corrosion in outdoor exposure corrosion tests (ISO 7441:1984)
slovensko : Korozija kovin in zlitin – Ugotavljanje kontaktne (na stiku dveh kovin) korozije s preskušanjem v naravi (ISO 7441:1984)
TC : IPKZ - Protikorozijska zaščita kovin ICS : 77.060
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-1999
Razveljavitev : 01-Mar-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 574:1996+A1:2008
angleško : Safety of machinery - Two-hand control devices - Functional aspects - Principles for design
slovensko : Varnost strojev - Dvoročne krmilne naprave - Funkcionalni vidiki - Načela načrtovanja
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.110
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-2008
Razveljavitev : 01-Oct-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12906:1999
angleško : Products used for treatment of water intended for human consumption - Pumice
slovensko : Proizvodi, ki se uporabljajo za pripravo pitne vode - Plovec
TC : IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode ICS : 13.060.20 71.100.80
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-2000
Razveljavitev : 01-Mar-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi