TC: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 497
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10693:2014
angleško : Soil quality - Determination of carbonate content - Volumetric method (ISO 10693:1995)
slovensko : Kakovost tal - Določevanje karbonatov - Volumetrijska metoda (ISO 10693:1995)
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.10
Stopnja : 6060 Status : V reviziji
Objavljen : 01-May-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12944-1:1999
angleško : Fertilizers and liming materials and soil improvers - Vocabulary - Part 1: General terms
slovensko : Gnojila in sredstva za apnjenje ter izboljševalci tal - Slovar - 1. del: Splošni izrazi
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 65.080 01.040.65
Stopnja : 6060 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Nov-2002
angleški ali francoski ali nemški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12944-2:1999
angleško : Fertilizers and liming materials and soil improvers - Vocabulary - Part 2: Terms relating to fertilizers
slovensko : Gnojila in sredstva za apnjenje ter izboljševalci tal - Slovar - 2. del: Izrazi v zvezi z gnojili
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 65.080 01.040.65
Stopnja : 6060 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Nov-2002
angleški ali francoski ali nemški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN Guide 13:2008
angleško : Validation of environmental test methods
slovensko : Validacija okoljskih preskusnih metod
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 19.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1235:1995
angleško : Solid fertilizers - Test sieving (ISO 8397:1988 modified)
slovensko : Trdna gnojila - Sejalni preskus (ISO 8397:1988, modificiran)
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 65.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1236:1995
angleško : Fertilizers - Determination of bulk density (loose) (ISO 3944:1992 modified)
slovensko : Gnojila - Določanje prostorninske gostote (brez potresanja) (ISO 3944:1992, modificiran)
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 65.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1237:1995
angleško : Fertilizers - Determination of bulk density (tapped) (ISO 5311:1992 modified)
slovensko : Gnojila - Določanje prostorninske gostote (s potresanjem) (ISO 5311:1992, modificiran)
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 65.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7837:2000
angleško : Fertilizers - Determination of bulk density (loose) of fine-grained fertilizers (ISO 7837:1992)
slovensko : Gnojila - Določevanje volumske gostote (brez pretresanja) drobnozrnatih gnojil (ISO 7837:1992)
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 65.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10248:1999
angleško : Fluid fertilizers - De-aeration of suspension samples by film disentrainment (ISO 10248:1996)
slovensko : Tekoča gnojila - Odzračevanje vzorcev suspenzije z ustvarjanjem tankega filma
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 65.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2002
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10249:1999
angleško : Fluid fertilizers - Preliminary visual examination and preparation of samples for physical testing (ISO 10249:1996)
slovensko : Tekoča gnojila - Predhodni vizualni pregled in priprava vzorcev za fizikalno preskušanje (ISO 10249:1996)
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 65.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10382:2002
angleško : Soil quality - Determination of organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls - Gas-chromatographic method with electron capture detection
slovensko : Kakovost tal - Določevanje organoklornih pesticidov in polikloriranih bifenilov - Plinska kromatografija z detektorjem z zajemom elektronov (ECD)
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 71.040.50 13.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10573:1995
angleško : Soil quality -- Determination of water content in the unsaturated zone -- Neutron depth probe method
slovensko : Kakovost tal – Določevanje vode v nenasičeni coni – Metoda z uporabo nevtronske sonde
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10693:1995
angleško : Soil quality -- Determination of carbonate content -- Volumetric method
slovensko : Kakovost tal - Ugotavljanje vsebnosti karbonatov - Volumetrijska metoda
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 10694:1995
angleško : Soil quality - Determination of organic and total carbon after dry combustion (elementary analysis)
slovensko : Kakovost tal - Določevanje organskega in celotnega ogljika po suhem sežigu (elementna analiza)
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10930:2013
angleško : Soil quality - Measurement of the stability of soil aggregates subjected to the action of water (ISO 10930:2012)
slovensko : Kakovost tal - Merjenje obstojnosti talnih agregatov v vodi (ISO 10930:2012)
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.05
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11047:1998
angleško : Soil quality -- Determination of cadmium, chromium, cobalt, copper, lead, manganese, nickel and zinc -- Flame and electrothermal atomic absorption spectrometric methods
slovensko : Kakovost tal - Določevanje kadmija, kroma, kobalta, bakra, svinca, mangana, niklja in cinka - Metoda plamenske in elektrotermične atomske absorpcijske spektrometrije
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-1999
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11048:1995
angleško : Soil quality -- Determination of water-soluble and acid-soluble sulfate
slovensko : Kakovost tal - Ugotavljanje vodotopnega in kislinsko topnega sulfata
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-1996
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Soil quality - Vocabulary - Terms and definitions relating to sampling (ISO 11074-2:1998, modified)
slovensko : Kakovost tal - Slovar - Izrazi in definicije v zvezi z vzorčenjem (spremenjen ISO 11074-2:1998)
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.01 01.040.13
Stopnja : 8800 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2008
slovenski jezik SISTP-SF: 82.28 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11074:2015
angleško : Soil quality - Vocabulary (ISO 11074:2015)
slovensko : Kakovost tal - Slovar (ISO 11074:2015)
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.01 01.040.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11261:1995
angleško : Soil quality - Determination of total nitrogen - Modified Kjeldahl method
slovensko : Kakovost tal - Določevanje celotnega dušika - Modificirana Kjeldahlova metoda
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11263:1994
angleško : Soil quality -- Determination of phosphorus -- Spectrometric determination of phosphorus soluble in sodium hydrogen carbonate solution
slovensko : Kakovost tal - Ugotavljanje fosforja - Spektrometrijsko ugotavljanje fosforja, topnega v raztopini natrijevega hidrogen karbonata
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.10
Stopnja : 9000 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1996
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11264:2005
angleško : Soil quality -- Determination of herbicides -- Method using HPLC with UV-detection
slovensko : Kakovost tal – Določevanje herbicidov – Metoda tekočinske kromatografije visoke ločljivosti z ultravijolično detekcijo
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11265:1994
angleško : Soil quality -- Determination of the specific electrical conductivity
slovensko : Kakovost tal - Ugotavljanje specifične električne prevodnosti
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1996
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 11266:1994
angleško : Soil quality -- Guidance on laboratory testing for biodegradation of organic chemicals in soil under aerobic conditions
slovensko : Kakovost tal - Navodilo za laboratorijsko preskušanje biološke razgradljivosti organskih spojin v tleh pri aerobnih pogojih
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11267:2014
angleško : Soil quality - Inhibition of reproduction of Collembola (Folsomia candida) by soil contaminants (ISO 11267:2014)
slovensko : Kakovost tal - Zaviranje razmnoževanja vrste Folsomia candida iz rodu skakačev (Collembola) zaradi onesnaževal v tleh (ISO 11267:2014)
TC : KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata ICS : 13.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi