TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 87
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60152:2021
angleško: Designation of phase differences by hour numbers in three-phase AC systems (IEC 60152:2021)
slovensko: Označevanje faznih vodnikov po časovnih indeksih (po urah) trifaznih omrežij z izmeničnim tokom (IEC 60152:2021)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 29.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2021
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60445:2017
angleško: Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors
slovensko: Osnovna in varnostna načela za vmesnik človek-stroj, označevanje in razpoznavanje - Razpoznavanje terminalov opreme, končnikov vodnikov in vodnikov
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 29.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
Razveljavitev: 01-jul-2024
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60445:2021
angleško: Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors (IEC 60445:2021)
slovensko: Osnovna in varnostna načela za vmesnik človek-stroj, označevanje in razpoznavanje - Razpoznavanje terminalov opreme, končnikov vodnikov in vodnikov (IEC 60445:2021)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 29.020 13.110 01.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60757:2021
angleško: Code for designation of colours (IEC 60757:2021)
slovensko: Koda za označevanje barv (IEC 60757:2021)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 29.020 01.070
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2021
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60848:2013
angleško: GRAFCET specification language for sequential function charts (IEC 60848:2013)
slovensko: Specifikacijski jezik GRAFCET za sekvenčne funkcijske sheme (IEC 60848:2013)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 35.060 01.100.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61286:2002
angleško: Information technology - Coded graphic character set for use in the preparation of documents used in electrotechnology and for information interchange
slovensko: Information technology - Coded graphic character set for use in the preparation of documents used in electrotechnology and for information interchange (IEC 61286:2001, modified)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 35.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61293:1994
angleško: Marking of electrical equipment with ratings related to electrical supply - Safety requirements
slovensko: Marking of electrical equipment with ratings related to electrical supply - Safety requirements (IEC 61293:1994)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 29.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
Razveljavitev: 01-feb-2023
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 61293:2020
angleško: Marking of electrical equipment with ratings related to electrical supply - Safety requirements (IEC 61293:2019)
slovensko: Označevanje električne opreme z naznačeno močjo - Varnostne zahteve (IEC 61293:2019)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 29.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61666:2010
angleško: Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Identification of terminals within a system (IEC 61666:2010)
slovensko: Industrijski sistemi, inštalacije, oprema in industrijski izdelki - Identifikacija (označevanje) priključkov v sistemu (IEC 61666:2010)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 01.080.40 29.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62023:2012
angleško: Structuring of technical information and documentation (IEC 62023:2011)
slovensko: Zgradba tehnične informacije in dokumentacije (IEC 62023:2011)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 29.020 01.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62027:2012
angleško: Preparation of object lists including parts lists (IEC 62027:2011)
slovensko: Priprava objektnih seznamov vključno s kosovnicami (IEC 62027:2011)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 29.020 01.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62491:2008
angleško: Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Labelling of cables and cores
slovensko: Industrijski sistemi, inštalacije, oprema in industrijski izdelki - Označevanje kablov in žil (IEC 62491:2008)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 29.060.01 01.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62744:2015
angleško: Dynamic representation of Graphical symbols (IEC 62744:2014)
slovensko: Dinamična predstavitev grafičnih simbolov (IEC 62744:2014)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 01.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 60417-1
angleško: Graphical symbols for use on equipment -- Part 1: Overview and application
slovensko: Graphical symbols for use on equipment - Part 1: Overview and application (IEC 60417-1:2000)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 29.020 01.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2003
angleški in francoski jezik SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60417-2:1999
angleško: Graphical symbols for use on equipment -- Part 2: Symbol originals
slovensko: Graphical symbols for use on equipment - Part 2: Symbol originals (IEC 60417-2:1998)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 29.020 01.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2002
angleški in francoski jezik SIST-U: 194.81 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61082-1:2015
angleško: Preparation of documents used in electrotechnology - Part 1: Rules (IEC 61082-1:2014)
slovensko: Priprava dokumentov za uporabo v elektrotehniki - 1. del: Pravila (IEC 61082-1:2014)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 29.020 01.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2015
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61175-1:2015
angleško: Industrial systems, installations and equipment and industrial products, designation of signals - Part 1: Basic rules (IEC 61175-1:2015)
slovensko: Industrijski sistemi, inštalacije in oprema ter industrijski proizvodi, oznake signalov - 1. del: Osnovna pravila (IEC 61175-1:2015)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 29.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61355-1:2008
angleško: Classification and designation of documents for plants, systems and equipment -- Part 1: Rules and classification tables
slovensko: Klasifikacija in označevanje dokumentov za naprave, sisteme in opremo - 1. del: Pravila in klasifikacijske razpredelnice (IEC 61355-1:2008)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 29.020 01.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2008
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61360-1:2017
angleško: Standard data elements types with associated classification scheme for electric items - Part 1: Definitions - Principles and methods
slovensko: Tipi standardnih podatkovnih elementov s pripadajočo klasifikacijsko shemo za električne sestavne dele - 1. del: Definicije - Načela in metode
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 01.040.29 29.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61360-2:2013
angleško: Standard data element types with associated classification scheme for electric components - Part 2: EXPRESS dictionary schema (IEC 61360-2:2012)
slovensko: Tipi standardnih podatkovnih elementov s pripadajočo klasifikacijsko shemo za električne sestavne dele - 2. del: Shema slovarja EXPRESS (IEC 61360-2:2012)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 29.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2013
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61360-4:2005
angleško: Standard data element types with associated classification scheme for electric components -- Part 4: IEC reference collection of standard data element types and component classes
slovensko: Standardni tipi podatkovnih elementov s pripadajočo klasifikacijsko shemo za električne sestavne dele – 4. del: IEC-referenčni nabor standardnih razredov podatkovnih elementov (IEC 61360-4:2005)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 29.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2006
angleški jezik SIST-Z: 214.17 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61360-5:2004
angleško: Standard data element types with associated classification scheme for electric components -- Part 5: Extensions to the EXPRESS dictionary schema
slovensko: IEC 61360-5: Standardni tipi podatkovnih elementov s pripadajočo klasifikacijsko shemo za električne komponente – 5. del: Podaljški do slovarske sheme EXPRESS
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 29.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61360-6:2017
angleško: Standard data element types with associated classification scheme for electric components - Part 6: IEC Common Data Dictionary (IEC CDD) quality guidelines (IEC 61360-6:2016)
slovensko: Tipi standardnih podatkovnih elementov s pripadajočo klasifikacijsko shemo za električne sestavne dele - 6. del: Smernice o kakovosti Slovarja skupnih pojmov IEC (IEC CDD)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 29.020 01.040.29
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62507-1:2011
angleško: Requirements for identification systems enabling unambiguous information interchange - Part 1: Principles and methods (IEC 62507-1:2010)
slovensko: Zahteve za identifikacijske sisteme, ki omogočajo nedvoumno izmenjavo informacij - 1. del: Načela in metode (IEC 62507-1:2010)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 35.240.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2011
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62569-1:2017
angleško: Generic specification of information on products by properties - Part 1: Principles and methods (IEC 62569-1:2017)
slovensko: Osnovne specifikacije informacij o izdelkih z lastnostmi - 1. del: Načela in metode (IEC 62569-1:2017)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 29.020 01.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi