TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 79
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60617-5:1996
angleško: Graphical symbols for diagrams -- Part 5: Semiconductors and electron tubes
slovensko: Grafični simboli za sheme - 5. del: Polprevodniki in elektronske cevi (IEC 60617-5:1996)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 31.080.01 01.080.40
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-dec-1997
angleški in francoski jezik SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60617-9:1996
angleško: Graphical symbols for diagrams -- Part 9: Telecommunications: Switching and peripheral equipment
slovensko: Grafični znaki za sheme - 9. del: Komunikacije in periferne naprave (IEC 60617-9:1996)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 33.020 01.080.40
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-dec-1997
angleški in francoski jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60617-10:1996
angleško: Graphical symbols for diagrams -- Part 10: Telecommunications: Transmission
slovensko: Grafični simboli za sheme - 10. del: Telekomunikacije: Prenos (IEC 60617-10:1996)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 33.020 01.080.40
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-dec-1997
angleški in francoski jezik SIST-K: 92.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60617-12:1998
angleško: Graphical symbols for diagrams - Part 12: Binary logic elements (IEC 60617-12:1997)
slovensko: Grafični znaki za načrte 12. del: Binarni logični elementi (IEC 60617-12:1997)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 01.080.40 29.020
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-feb-2000
angleški jezik SIST-T: 165.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60445:2017
angleško: Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors
slovensko: Osnovna in varnostna načela za vmesnik človek-stroj, označevanje in razpoznavanje - Razpoznavanje terminalov opreme, končnikov vodnikov in vodnikov
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 29.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60848:2013
angleško: GRAFCET specification language for sequential function charts (IEC 60848:2013)
slovensko: Specifikacijski jezik GRAFCET za sekvenčne funkcijske sheme (IEC 60848:2013)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 35.060 01.100.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61286:2002
angleško: Information technology - Coded graphic character set for use in the preparation of documents used in electrotechnology and for information interchange
slovensko: Information technology - Coded graphic character set for use in the preparation of documents used in electrotechnology and for information interchange (IEC 61286:2001, modified)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 35.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2003
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61666:2010
angleško: Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Identification of terminals within a system (IEC 61666:2010)
slovensko: Industrijski sistemi, inštalacije, oprema in industrijski izdelki - Identifikacija (označevanje) priključkov v sistemu (IEC 61666:2010)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 01.080.40 29.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2010
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62023:2012
angleško: Structuring of technical information and documentation (IEC 62023:2011)
slovensko: Zgradba tehnične informacije in dokumentacije (IEC 62023:2011)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 29.020 01.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2012
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62027:2012
angleško: Preparation of object lists including parts lists (IEC 62027:2011)
slovensko: Priprava objektnih seznamov vključno s kosovnicami (IEC 62027:2011)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 29.020 01.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2012
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62491:2008
angleško: Industrial systems, installations and equipment and industrial products - Labelling of cables and cores
slovensko: Industrijski sistemi, inštalacije, oprema in industrijski izdelki - Označevanje kablov in žil (IEC 62491:2008)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 29.060.01 01.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62744:2015
angleško: Dynamic representation of Graphical symbols (IEC 62744:2014)
slovensko: Dinamična predstavitev grafičnih simbolov (IEC 62744:2014)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 01.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2015
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 60417-1
angleško: Graphical symbols for use on equipment -- Part 1: Overview and application
slovensko: Graphical symbols for use on equipment - Part 1: Overview and application (IEC 60417-1:2000)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 29.020 01.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2003
angleški in francoski jezik SIST-S: 157.30 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60417-2:1999
angleško: Graphical symbols for use on equipment -- Part 2: Symbol originals
slovensko: Graphical symbols for use on equipment - Part 2: Symbol originals (IEC 60417-2:1998)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 29.020 01.080.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2002
angleški in francoski jezik SIST-U: 177.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60617-2:1996
angleško: Graphical symbols for diagrams -- Part 2: Symbol elements, qualifying symbols and other symbols having general application
slovensko: Grafični simboli za sheme - 2. del: Elementi simbolov, kvalifikacijski simboli in drugi simboli za splošno uporabo (IEC 60617-2:1996)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 01.080.40 29.020
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
slovenski jezik SISTP-SI: 97.90 EUR
PDF
Papir
angleški in francoski jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60617-3:1996
angleško: Graphical symbols for diagrams -- Part 3: Conductors and connecting devices
slovensko: Grafični simboli za sheme - 3. del: Vodniki in spojne priprave (IEC 60617-3:1996)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 01.080.40 29.020
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
slovenski jezik SISTP-SE: 68.20 EUR
PDF
Papir
angleški in francoski jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60617-4:1996
angleško: Graphical symbols for diagrams -- Part 4: Basic passive components
slovensko: Grafični simboli za sheme - 4. del: Osnovne nesamostojne sestavine (IEC 60617-4:1996)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 31.020 01.080.40
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški in francoski jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SF: 74.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60617-6:1996
angleško: Graphical symbols for diagrams -- Part 6: Production and conversion of electrical energy
slovensko: Grafični simboli za sheme - 6. del: Proizvodnja in pretvorba električne energije (IEC 60617-6:1996)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 01.080.40 29.020
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
slovenski jezik SISTP-SI: 97.90 EUR
PDF
Papir
angleški in francoski jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60617-7:1996
angleško: Graphical symbols for diagrams -- Part 7: Switchgear, controlgear and protective devices
slovensko: Grafični simboli za sheme - 7. del: Stikalni aparati, krmilni aparati in zaščitne naprave (IEC 60617-7:1996)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 29.120.01 01.080.40
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški in francoski jezik SIST-K: 92.40 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SK: 115.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60617-8:1996
angleško: Graphical symbols for diagrams -- Part 8: Measuring instruments, lamps and signaling devices
slovensko: Grafični simboli za sheme - 8. del: Merilni instrumenti, svetila in signalne naprave (IEC 60617-8:1996)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 01.080.40 29.020
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2005
Razveljavitev: 01-dec-1997
slovenski jezik SISTP-SG: 82.50 EUR
PDF
Papir
angleški in francoski jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61082-1:2006
angleško: Preparation of documents used in electrotechnology -- Part 1: Rules
slovensko: Priprava dokumentov za uporabo v elektrotehniki – 1. del: Pravila IEC 61082-1:2006)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 29.020 01.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2006
angleški jezik SIST-N: 118.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61082-1:2015
angleško: Preparation of documents used in electrotechnology - Part 1: Rules (IEC 61082-1:2014)
slovensko: Priprava dokumentov za uporabo v elektrotehniki - 1. del: Pravila (IEC 61082-1:2014)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 29.020 01.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2015
angleški jezik SIST-N: 118.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61082-2:1994
angleško: Preparation of documents used in electrotechnology -- Part 2: Function-oriented diagrams
slovensko: Preparation of documents used in electrotechnology - Part 2: Function-oriented diagrams (IEC 1082-2:1993)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 01.110 29.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-M: 108.90 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61082-3:1994
angleško: Preparation of documents used in electrotechnology -- Part 3: Connection diagrams, tables and lists
slovensko: Preparation of documents used in electrotechnology - Part 3: Connection diagrams, tables and lists (IEC 1082-3:1993)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 29.020 01.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1997
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61175-1:2015
angleško: Industrial systems, installations and equipment and industrial products, designation of signals - Part 1: Basic rules (IEC 61175-1:2015)
slovensko: Industrijski sistemi, inštalacije in oprema ter industrijski proizvodi, oznake signalov - 1. del: Osnovna pravila (IEC 61175-1:2015)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 29.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2015
angleški jezik SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi