TC: VAR - Varjenje

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 479
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 561:2002
angleško : Gas welding equipment - Quick-action coupling with shut-off valves for welding, cutting and allied processes
slovensko : Oprema za plamensko varjenje - Hitro razstavljive spojke za varjenje, rezanje in sorodne postopke
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1256:2006
angleško : Gas welding equipment - Specification for hose assemblies for equipment for welding, cutting and allied processes
slovensko : Oprema za plamensko varjenje - Določila za cevne vode za varilno opremo, rezanje in sorodne postopke
TC : VAR - Varjenje ICS : 83.140.40 25.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1326:1996
angleško : Gas welding equipment - Small kits for gas brazing and welding
slovensko : Oprema za plamensko varjenje - Majhne naprave za plinsko spajkanje in varjenje
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1998
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v nemškem jeziku SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1327:1996
angleško : Gas welding equipment - Thermoplastic hoses for welding and allied processes
slovensko : Oprema za plamensko varjenje - Plastomerne gibke cevi za varjenje in sorodne postopke
TC : VAR - Varjenje ICS : 83.140.40 25.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1998
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v nemškem jeziku SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1792:2003
angleško : Welding - Multilingual list of terms for welding and related processes
slovensko : Varjenje - Večjezični seznam izrazov s področja varjenja in sorodnih postopkov
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.10 01.040.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški, francoski in nemški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 2503:2009
angleško : Gas welding equipment - Pressure regulators and pressure regulators with flow-metering devices for gas cylinders used in welding, cutting and allied processes up to 300 bar (30 MPa) (ISO 2503:2009)
slovensko : Naprave za plamensko varjenje - Regulatorji tlaka in regulatorji tlaka z merilniki pretoka za jeklenke za varjenje, rezanje in sorodne postopke do 300 bar (30 MPa) (ISO 2503:2009)
TC : VAR - Varjenje ICS : 23.020.35 25.160.30 23.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5172:2006
angleško : Gas welding equipment - Blowpipes for gas welding, heating and cutting - Specifications and tests (ISO 5172:2006)
slovensko : Oprema za plamensko varjenje - Gorilniki za plamensko varjenje, rezanje in segrevanje - Specifikacije in preskusi (ISO 5172:2006)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2006
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5821:2009
angleško : Resistance welding - Spot welding electrode caps (ISO 5821:2009)
slovensko : Uporovno varjenje - Kape elektrod za točkovno varjenje (ISO 5821:2009)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 5828:2001
angleško : Resistance welding equipment - Secondary connecting cables with terminals connected to water-cooled lugs - Dimensions and characteristics (ISO 5828:2001)
slovensko : Oprema za elektrouporovno varjenje - Sekundarni priključni kabli z vodno hlajenimi kabelskimi priključki - Mere in oznake (ISO 5828:2001)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7287:2002
angleško : Graphical symbols for thermal cutting equipment (ISO 7287:2002)
slovensko : Grafični simboli za opremo za toplotno rezanje (ISO 7287:2002)
TC : VAR - Varjenje ICS : 01.080.30 25.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7291:2010
angleško : Gas welding equipment - Pressure regulators for manifold systems used in welding, cutting and allied processes up to 30 MPa (300 bar) (ISO 7291:2010)
slovensko : Oprema za plamensko varjenje - Glavni regulatorji tlaka plina za varjenje, rezanje in sorodne postopke za tlake do 30 MPa (300 bar) (ISO 7291:2010)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.30 23.060.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9539:2010
angleško : Gas welding equipment - Materials for equipment used in gas welding, cutting and allied processes (ISO 9539:2010)
slovensko : Oprema za plamensko varjenje - Materiali za naprave za plamensko varjenje, rezanje in sorodne postopke (ISO 9539:2010)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1011-1:2009
angleško : Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 1: General guidance for arc welding
slovensko : Varjenje - Priporočila za varjenje kovinskih materialov - 1. del: Splošni napotek za obločno varjenje
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1011-2:2001
angleško : Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 2: Arc welding of ferritic steels
slovensko : Varjenje - Priporočila za varjenje kovinskih materialov - 2. del: Obločno varjenje feritnih jekel
TC : VAR - Varjenje ICS : 77.080.20 25.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1011-4:2000
angleško : Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 4: Arc welding of aluminium and aluminium alloys
slovensko : Varjenje - Priporočila za varjenje kovinskih materialov - 4. del: Obločno varjenje aluminija in aluminijevih zlitin
TC : VAR - Varjenje ICS : 77.120.10 25.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1011-5:2003
angleško : Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 5: Welding of clad steel
slovensko : Varjenje - Priporočila za varjenje kovinskih materialov - 5. del: Varjenje platiranega jekla
TC : VAR - Varjenje ICS : 77.080.20 25.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1011-7:2004
angleško : Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 7: Electron beam welding
slovensko : Varjenje – Priporočila za varjenje kovinskih materialov – 7. del: Varjenje z elektronskim snopom
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2004
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12074:2000
angleško : Welding consumables - Quality requirements for manufacture, supply and distribution of consumables for welding and allied processes
slovensko : Dodajni in pomožni materiali za varjenje - Zahteve po kakovosti za izdelavo, nabavo in prodajo dodajnih materialov za varjenje in sorodne postopke
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12797:2000
angleško : Brazing - Destructive tests of brazed joints
slovensko : Trdo spajkanje - Porušitveno preskušanje spajkanih spojev
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12799:2000
angleško : Brazing - Non-destructive examination of brazed joints
slovensko : Trdo spajkanje - Neporušitvene preiskave spajkanih spojev
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12932:2013
angleško : Welding - Laser-arc hybrid welding of steels, nickel and nickel alloys - Quality levels for imperfections (ISO 12932:2013)
slovensko : Varjenje - Obločno hibridno varjenje jekel, niklja in nikljevih zlitin z laserjem - Stopnje sprejemljivosti napak (ISO 12932:2013)
TC : VAR - Varjenje ICS : 77.120.40 77.080.20 25.160.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13134:2000
angleško : Brazing - Procedure approval
slovensko : Trdo spajkanje - Odobritev postopka
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13585:2012
angleško : Brazing - Qualification test of brazers and brazing operators (ISO 13585:2012)
slovensko : Trdo spajkanje - Certificiranje spajkalcev in upravljavcev (ISO 13585:2012)
TC : VAR - Varjenje ICS : 25.160.50 03.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13920:1996
angleško : Welding - General tolerances for welded constructions - Dimensions for lengths and angles - Shape and position (ISO 13920:1996)
slovensko : Varjenje - Splošne tolerance za varjene konstrukcije - Dolžinske in kotne mere - Oblika in položaj (ISO 13920:1996)
TC : VAR - Varjenje ICS : 17.040.10 25.160.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1998
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v nemškem jeziku SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14175:2008
angleško : Welding consumables - Gases and gas mixtures for fusion welding and allied processes (ISO 14175:2008)
slovensko : Pomožni materiali za varjenje - Plini in plinske mešanice za obločno varjenje in sorodne postopke (ISO 14175:2008)
TC : VAR - Varjenje ICS : 71.100.20 25.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi