TC: VAR - Varjenje

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 434
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 561:2002
angleško: Gas welding equipment - Quick-action coupling with shut-off valves for welding, cutting and allied processes
slovensko: Oprema za plamensko varjenje - Hitro razstavljive spojke za varjenje, rezanje in sorodne postopke
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2003
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1256:2006
angleško: Gas welding equipment - Specification for hose assemblies for equipment for welding, cutting and allied processes
slovensko: Oprema za plamensko varjenje - Določila za cevne vode za varilno opremo, rezanje in sorodne postopke
TC: VAR - Varjenje ICS: 83.140.40 25.160.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2006
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1326:1996
angleško: Gas welding equipment - Small kits for gas brazing and welding
slovensko: Oprema za plamensko varjenje - Majhne naprave za plinsko spajkanje in varjenje
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v nemškem jeziku SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1327:1996
angleško: Gas welding equipment - Thermoplastic hoses for welding and allied processes
slovensko: Oprema za plamensko varjenje - Plastomerne gibke cevi za varjenje in sorodne postopke
TC: VAR - Varjenje ICS: 83.140.40 25.160.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v nemškem jeziku SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1792:2003
angleško: Welding - Multilingual list of terms for welding and related processes
slovensko: Varjenje - Večjezični seznam izrazov s področja varjenja in sorodnih postopkov
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.10 01.040.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški, francoski in nemški jezik SIST-M: 108.90 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 2560:2009
angleško: Welding consumables - Covered electrodes for manual metal arc welding of non-alloy and fine grain steels - Classification (ISO 2560:2009)
slovensko: Dodajni materiali za varjenje - Oplaščene elektrode za obločno varjenje nelegiranih in drobnozrnatih jekel - Razvrstitev (ISO 2560:2009)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2010
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5172:2006
angleško: Gas welding equipment - Blowpipes for gas welding, heating and cutting - Specifications and tests (ISO 5172:2006)
slovensko: Oprema za plamensko varjenje - Gorilniki za plamensko varjenje, rezanje in segrevanje - Specifikacije in preskusi (ISO 5172:2006)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2006
angleški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 5828:2001
angleško: Resistance welding equipment - Secondary connecting cables with terminals connected to water-cooled lugs - Dimensions and characteristics (ISO 5828:2001)
slovensko: Oprema za elektrouporovno varjenje - Sekundarni priključni kabli z vodno hlajenimi kabelskimi priključki - Mere in oznake (ISO 5828:2001)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 6947:2011
angleško: Welding and allied processes - Welding positions (ISO 6947:2011)
slovensko: Varjenje in sorodni postopki - Položaji pri varjenju (ISO 6947:2011)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.40 01.040.25
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2012
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 7287:2002
angleško: Graphical symbols for thermal cutting equipment (ISO 7287:2002)
slovensko: Grafični simboli za opremo za toplotno rezanje (ISO 7287:2002)
TC: VAR - Varjenje ICS: 01.080.30 25.160.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2003
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1011-1:2009
angleško: Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 1: General guidance for arc welding
slovensko: Varjenje - Priporočila za varjenje kovinskih materialov - 1. del: Splošni napotek za obločno varjenje
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2009
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1011-2:2001
angleško: Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 2: Arc welding of ferritic steels
slovensko: Varjenje - Priporočila za varjenje kovinskih materialov - 2. del: Obločno varjenje feritnih jekel
TC: VAR - Varjenje ICS: 77.080.20 25.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1011-4:2000
angleško: Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 4: Arc welding of aluminium and aluminium alloys
slovensko: Varjenje - Priporočila za varjenje kovinskih materialov - 4. del: Obločno varjenje aluminija in aluminijevih zlitin
TC: VAR - Varjenje ICS: 77.120.10 25.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1011-5:2003
angleško: Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 5: Welding of clad steel
slovensko: Varjenje - Priporočila za varjenje kovinskih materialov - 5. del: Varjenje platiranega jekla
TC: VAR - Varjenje ICS: 77.080.20 25.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1011-7:2004
angleško: Welding - Recommendations for welding of metallic materials - Part 7: Electron beam welding
slovensko: Varjenje – Priporočila za varjenje kovinskih materialov – 7. del: Varjenje z elektronskim snopom
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2004
angleški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 10564:1997
angleško: Soldering and brazing materials - Methods for the sampling of soft solders for analysis (ISO 10564:1993)
slovensko: Spajke za mehko in trdo spajkanje - Metode vzorčenja mehkih spajk za analizo (ISO 10564:1993)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2001
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12074:2000
angleško: Welding consumables - Quality requirements for manufacture, supply and distribution of consumables for welding and allied processes
slovensko: Dodajni in pomožni materiali za varjenje - Zahteve po kakovosti za izdelavo, nabavo in prodajo dodajnih materialov za varjenje in sorodne postopke
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2001
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12797:2000
angleško: Brazing - Destructive tests of brazed joints
slovensko: Trdo spajkanje - Porušitveno preskušanje spajkanih spojev
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12799:2000
angleško: Brazing - Non-destructive examination of brazed joints
slovensko: Trdo spajkanje - Neporušitvene preiskave spajkanih spojev
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13134:2000
angleško: Brazing - Procedure approval
slovensko: Trdo spajkanje - Odobritev postopka
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 13920:1996
angleško: Welding - General tolerances for welded constructions - Dimensions for lengths and angles - Shape and position (ISO 13920:1996)
slovensko: Varjenje - Splošne tolerance za varjene konstrukcije - Dolžinske in kotne mere - Oblika in položaj (ISO 13920:1996)
TC: VAR - Varjenje ICS: 17.040.10 25.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1998
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v nemškem jeziku SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14175:2008
angleško: Welding consumables - Gases and gas mixtures for fusion welding and allied processes (ISO 14175:2008)
slovensko: Pomožni materiali za varjenje - Plini in plinske mešanice za obločno varjenje in sorodne postopke (ISO 14175:2008)
TC: VAR - Varjenje ICS: 71.100.20 25.160.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2008
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14324:2003
angleško: Resistance spot welding - Destructive tests of welds - Method for the fatigue testing of spot welded joints (ISO 14324:2003)
slovensko: Uporovno točkovno varjenje - Porušitveno preskušanje zvarov - Metoda utrujenostnega preskušanja točkovnih zvarnih spojev (ISO 14324:2003)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2004
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14324:2004
angleško: Brazing - Guidance on the application of brazed joints
slovensko: Trdo spajkanje – Navodilo za uporabo spajkanih spojev
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2004
angleški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14327:2004
angleško: Resistance welding - Procedures for determining the weldability lobe for resistance spot, projection and seam welding (ISO 14327:2004)
slovensko: Elektrouporovno varjenje - Postopki za ugotavljanje zvarljivosti za varjenje mest upora, izboklin in šivov (ISO 14327:2004)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi