TC: GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 18 od 18


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50189:2000
angleško : Conductors for overhead lines - Zinc coated steel wires
slovensko : Vodniki za nadzemne vode – Pocinkana jeklena žica
TC : GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS : 29.240.20 29.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50326:2002
angleško : Conductors for overhead lines - Characteristics of greases
slovensko : Vodniki za nadzemne vode – Karakteristike masti za vodnike
TC : GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS : 29.060.20 75.100 29.240.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60105
angleško : Recommendation for commercial-purity aluminium busbar material
slovensko : Recommendation for commercial-purity aluminium busbar material
TC : GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS : 29.050 29.240.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60114
angleško : Recommendation for heat-treated aluminium alloy busbar material of the aluminium-magnesium-silicon type
slovensko : Recommendation for heat-treated aluminium alloy busbar material of the aluminium-magnesium-silicon type
TC : GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS : 29.240.20 29.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60121
angleško : Recommendation for commercial annealed aluminium electrical conductor wire
slovensko : Recommendation for commercial annealed electrical conductor wires
TC : GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS : 29.240.20 29.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60889:1997
angleško : Hard-drawn aluminium wire for overhead line conductors
slovensko : Trdo vlečena aluminijska žica za nadzemne vode
TC : GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS : 77.150.10 29.240.20 29.060.10
Stopnja : 9900 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
Razveljavitev : 01-Apr-2025
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61232:1995
angleško : Aluminium-clad steel wires for electrical purposes
slovensko : Z aluminijem oplaščene jeklene žice za elektrotehnične namene
TC : GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS : 29.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-1996
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61395:1998
angleško : Overhead electrical conductors - Creep test procedures for stranded conductors
slovensko : Vodniki za nadzemne vode – Preskusni postopki lezenja za pletene vodnike
TC : GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS : 29.240.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62004:2009
angleško : Thermal resistant aluminium alloy wire for overhead line conductor
slovensko : Toplotno odporna žica iz aluminijeve litine za vodnike nadzemnih vodov (IEC 62004:2007, spremenjen)
TC : GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS : 77.150.10 29.060.10 29.240.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62219:2002
angleško : Overhead electrical conductors - Formed wire, concentric lay, stranded conductors
slovensko : Vodniki za nadzemne vode – Oblikovane žice, koncentrična lega, pletene vrvi
TC : GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS : 29.060.01 29.240.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62420:2008
angleško : Concentric lay stranded overhead electrical conductors containing one or more gap(s)
slovensko : Pleteni koncentrično ležeči nadzemni električni vodi z eno ali več režami (IEC 62420:2008)
TC : GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS : 29.240.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC/TR 61597
angleško : Overhead electrical conductors - Calculation methods for stranded bare conductors
slovensko : Vodniki za nadzemne vode – Izračuni za gole pletene vrvi
TC : GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS : 29.240.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61232:1995/A11:2000
angleško : Aluminium-clad steel wires for electrical purposes
slovensko : Z aluminijem oplaščene jeklene žice za elektrotehnične namene
TC : GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS : 29.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 532 S1:1989
angleško : Hard-drawn aluminium wire for overhead line conductors
slovensko : Hard drawn aluminium wire for overhead line conductors
TC : GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS : 29.060.10 29.240.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-1996
Razveljavitev : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 61189-3-913:2016
angleško : Aluminium-magnesium-silicon alloy wire for overhead line conductors
slovensko : Aluminium-magnesium-silicon alloy wire for overhead line conductors
TC : GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS : 29.060.10 29.240.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
Razveljavitev : 01-Jun-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60888
angleško : Zinc-coated steel wires for stranded conductors
slovensko : Zinc-coated steel wires for stranded conductors
TC : GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS : 29.060.10 29.240.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
Razveljavitev : 01-Jun-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60297-3-110:2018
angleško : Overhead lines - Characteristics of greases for aluminium, aluminium alloy and steel bare conductors
slovensko : Overhead lines – Characteristcs of greases for aluminium, aluminium alloy and steel bare conductors
TC : GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS : 29.060.20 29.240.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
Razveljavitev : 01-Jun-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 61089
angleško : Round wire concentric lay overhead electrical stranded conductors
slovensko : Round wire concentric lay overhead electrical stranded conductors - Amendment A1
TC : GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS : 29.060.10 29.240.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
Razveljavitev : 01-Jun-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi