TC: GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 18 od 18


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50189:2000
angleško: Conductors for overhead lines - Zinc coated steel wires
slovensko: Vodniki za nadzemne vode – Pocinkana jeklena žica
TC: GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS: 29.240.20 29.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50326:2002
angleško: Conductors for overhead lines - Characteristics of greases
slovensko: Vodniki za nadzemne vode – Karakteristike masti za vodnike
TC: GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS: 29.060.20 75.100 29.240.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60105
angleško: Recommendation for commercial-purity aluminium busbar material
slovensko: Recommendation for commercial-purity aluminium busbar material
TC: GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS: 29.050 29.240.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60114
angleško: Recommendation for heat-treated aluminium alloy busbar material of the aluminium-magnesium-silicon type
slovensko: Recommendation for heat-treated aluminium alloy busbar material of the aluminium-magnesium-silicon type
TC: GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS: 29.240.20 29.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60121
angleško: Recommendation for commercial annealed aluminium electrical conductor wire
slovensko: Recommendation for commercial annealed electrical conductor wires
TC: GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS: 29.240.20 29.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60889:1997
angleško: Hard-drawn aluminium wire for overhead line conductors
slovensko: Trdo vlečena aluminijska žica za nadzemne vode
TC: GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS: 77.150.10 29.240.20 29.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61232:1995
angleško: Aluminium-clad steel wires for electrical purposes
slovensko: Z aluminijem oplaščene jeklene žice za elektrotehnične namene
TC: GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS: 29.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-1996
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61395:1998
angleško: Overhead electrical conductors - Creep test procedures for stranded conductors
slovensko: Vodniki za nadzemne vode – Preskusni postopki lezenja za pletene vodnike
TC: GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS: 29.240.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62004:2009
angleško: Thermal resistant aluminium alloy wire for overhead line conductor
slovensko: Toplotno odporna žica iz aluminijeve litine za vodnike nadzemnih vodov (IEC 62004:2007, spremenjen)
TC: GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS: 77.150.10 29.060.10 29.240.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62219:2002
angleško: Overhead electrical conductors - Formed wire, concentric lay, stranded conductors
slovensko: Vodniki za nadzemne vode – Oblikovane žice, koncentrična lega, pletene vrvi
TC: GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS: 29.060.01 29.240.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62420:2008
angleško: Concentric lay stranded overhead electrical conductors containing one or more gap(s)
slovensko: Pleteni koncentrično ležeči nadzemni električni vodi z eno ali več režami (IEC 62420:2008)
TC: GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS: 29.240.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC/TR 61597
angleško: Overhead electrical conductors - Calculation methods for stranded bare conductors
slovensko: Vodniki za nadzemne vode – Izračuni za gole pletene vrvi
TC: GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS: 29.240.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61232:1995/A11:2000
angleško: Aluminium-clad steel wires for electrical purposes
slovensko: Z aluminijem oplaščene jeklene žice za elektrotehnične namene
TC: GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS: 29.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 532 S1:1989
angleško: Hard-drawn aluminium wire for overhead line conductors
slovensko: Hard drawn aluminium wire for overhead line conductors
TC: GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS: 29.060.10 29.240.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-1996
Razveljavitev: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 61189-3-913:2016
angleško: Aluminium-magnesium-silicon alloy wire for overhead line conductors
slovensko: Aluminium-magnesium-silicon alloy wire for overhead line conductors
TC: GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS: 29.060.10 29.240.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-1999
Razveljavitev: 01-jun-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60888
angleško: Zinc-coated steel wires for stranded conductors
slovensko: Zinc-coated steel wires for stranded conductors
TC: GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS: 29.060.10 29.240.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-1999
Razveljavitev: 01-jun-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60297-3-110:2018
angleško: Overhead lines - Characteristics of greases for aluminium, aluminium alloy and steel bare conductors
slovensko: Overhead lines – Characteristcs of greases for aluminium, aluminium alloy and steel bare conductors
TC: GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS: 29.060.20 29.240.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-1999
Razveljavitev: 01-jun-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 61089
angleško: Round wire concentric lay overhead electrical stranded conductors
slovensko: Round wire concentric lay overhead electrical stranded conductors - Amendment A1
TC: GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS: 29.060.10 29.240.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-1999
Razveljavitev: 01-jun-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi