TC: POD - Prenapetostni odvodniki

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 51
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50656:2016
angleško : SPD application in conjunction with Class II equipment
slovensko : Uporaba SPD v povezavi z opremo razreda II
TC : POD - Prenapetostni odvodniki ICS : 29.120.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60099-1:1994
angleško : Surge arresters - Part 1: Non-linear resistor type gapped surge arresters for a.c. systems
slovensko : Prenapetostni odvodniki - 1. del: Prenapetostni odvodniki z iskrišči z nelinearnimi upori za sisteme z izmenično napetostjo (IEC 60099-1:1991)
TC : POD - Prenapetostni odvodniki ICS : 29.240.10 29.120.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-1998
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC/TR 60099-3
angleško : Surge arresters. Part 3: Artificial pollution testing of surge arresters
slovensko : Prenapetostni odvodniki - 3. del: Preskušanje prenapetostnih odvodnikov ob umetnem onesnaženju
TC : POD - Prenapetostni odvodniki ICS : 29.240.10 29.120.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60099-4:2014
angleško : Surge arresters - Part 4: Metal-oxide surge arresters without gaps for a.c. systems
slovensko : Prenapetostni odvodniki - 4. del: Kovinskooksidni prenapetostni odvodniki brez iskrišč za sisteme z izmenično napetostjo (IEC 60099-4:2014)
TC : POD - Prenapetostni odvodniki ICS : 29.240.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2014
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60099-5:2018
angleško : Surge arresters - Part 5: Selection and application recommendations
slovensko : Prenapetostni odvodniki - 5. del: Izbira in priporočila za uporabo
TC : POD - Prenapetostni odvodniki ICS : 29.240.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2018
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60099-8:2018
angleško : Surge arresters - Part 8: Metal-oxide surge arresters with external series gap (EGLA) for overhead transmission and distribution lines of a.c. systems above 1 kV
slovensko : Prenapetostni odvodniki - 8. del: Kovinskooksidni prenapetostni odvodniki z zunanjim zaporedno vezanim iskriščem (EGLA) za nadzemne prenosne in razdelilne vode v izmeničnih sistemih nad 1 kV
TC : POD - Prenapetostni odvodniki ICS : 29.240.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2018
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60099-9:2014
angleško : Surge arresters - Part 9: Metal-oxide surge arresters without gaps for HVDC converter stations
slovensko : Prenapetostni odvodniki - 9. del: Kovinskooksidni prenapetostni odvodniki brez iskrišč za enosmerne visokonapetostne pretvorniške postaje (IEC 60099-9:2014)
TC : POD - Prenapetostni odvodniki ICS : 29.240.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2014
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50539-11:2013
angleško : Low-voltage surge protective devices - Surge protective devices for specific application including d.c. - Part 11: Requirements and tests for SPDs in photovoltaic applications
slovensko : Nizkonapetostne naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari - Naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari za specifične aplikacije, vključno z enosmernimi - 11. del: Zahteve in preskusi za SPD v fotovoltaičnih aplikacijah
TC : POD - Prenapetostni odvodniki ICS : 29.120.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2013
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 50539-22:2010
angleško : Low-voltage surge protective devices - Surge protective devices for specific application including d.c. -- Part 22: Selection and application principles - Wind turbine applications
slovensko : Nizkonapetostne naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari - Naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari za specifične aplikacije, vključno z enosmernimi - 22. del: Izbira in načela za uporabo - Aplikacije pri vetrnih turbinah
TC : POD - Prenapetostni odvodniki ICS : 29.120.50 27.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 51643-32:2020
angleško : Low-voltage surge protective devices - Part 32: Surge protective devices connected to the DC side of photovoltaic installations - Selection and application principles
slovensko : Nizkonapetostne naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari - 32. del: Naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari, priključene na enosmerno stran fotonapetostnih inštalacij - Izbira in načini uporabe
TC : POD - Prenapetostni odvodniki ICS : 29.120.50 27.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61643-11:2012
angleško : Low-voltage surge protective devices - Part 11: Surge protective devices connected to low-voltage power systems - Requirements and test methods
slovensko : Nizkonapetostne naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari - 11. del: Naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari za nizkonapetostne napajalne sisteme - Zahteve in preskusi (IEC 61643-11:2011, spremenjen)
TC : POD - Prenapetostni odvodniki ICS : 29.240.10
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2012
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
francoski jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SN: 163.35 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 61643-12:2009
angleško : Low-voltage surge protective devices -- Part 12: Surge protective devices connected to low-voltage power distribution systems - Selection and application principles
slovensko : Nizkonapetostne naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari - 12. del: Naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari za nizkonapetostne napajalne sisteme - Izbira in načela za uporabo (IEC 61643-12:2008, spremenjen)
TC : POD - Prenapetostni odvodniki ICS : 29.120.50 29.240.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2010
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61643-21:2001
angleško : Low voltage surge protective devices -- Part 21: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks - Performance requirements and testing methods
slovensko : Nizkonapetostne naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari - 21. del: Naprave priključene na telekomunikacijska in signalna omrežja- Zahtevane lastnosti in preskusne metode (IEC 61643-21:2000 + popravek mar. 2001)
TC : POD - Prenapetostni odvodniki ICS : 29.120.50 29.240.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2002
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 61643-22:2016
angleško : Low-voltage surge protective devices - Part 22: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks - Selection and application principles
slovensko : Nizkonapetostne naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari - 22. del: Naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari, priključene na telekomunikacijska in signalna omrežja - Izbira in načela za uporabo
TC : POD - Prenapetostni odvodniki ICS : 29.120.50 29.240.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2016
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61643-31:2019
angleško : Low-voltage surge protective devices - Part 31: Surge protective devices for specific use including d.c. - Requirements and test methods for SPDs for photovoltaic installations
slovensko : Nizkonapetostne naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari - 31. del: Naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari za posebno uporabo vključno z enosmernim tokom - Zahteve in preskusne metode za SPD za fotonapetostne inštalacije
TC : POD - Prenapetostni odvodniki ICS : 27.160 29.120.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61643-311:2013
angleško : Components for low-voltage surge protective devices - Part 311: Performance requirements and test circuits and methods for gas discharge tubes (GDT)
slovensko : Sestavni deli za nizkonapetostne naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari - 311. del: Zahtevane lastnosti, preskusni tokokrogi in metode preskušanja plinskih odvodnikov (IEC 61643-311:2013)
TC : POD - Prenapetostni odvodniki ICS : 29.240.10 29.120.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61643-312:2013
angleško : Components for low-voltage surge protective devices - Part 312: Selection and applications principles for gas discharge tubes
slovensko : Sestavni deli za nizkonapetostne naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari - 312. del: Izbira in načini uporabe plinskih odvodnikov (IEC 61643-312:2013 + corrigendum Jul. 2013)
TC : POD - Prenapetostni odvodniki ICS : 29.240.10 29.120.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61643-321:2002
angleško : Components for low-voltage surge protective devices -- Part 321: Specifications for Avalanche Breakdown Diode (ABD)
slovensko : Sestavni deli za nizkonapetostne naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari - 321. del: Specifikacije za diode s plazovitim prebojem (ABD) (IEC 61643-321:2001)
TC : POD - Prenapetostni odvodniki ICS : 29.120.50 31.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61643-331:2018
angleško : Components for low-voltage surge protection - Part 331: Performance requirements and test methods for metal oxide varistors (MOV)
slovensko : Sestavni deli za nizkonapetostne naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari - 311. del: Zahteve za lastnosti in preskusne metode za kovinsko-oksidne varistorje (MOV)
TC : POD - Prenapetostni odvodniki ICS : 31.040.20 29.120.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2018
Razveljavitev : 01-Apr-2023
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61643-331:2020
angleško : Components for low-voltage surge protective devices - Part 331: Performance requirements and test methods for metal oxide varistors (MOV)
slovensko : Sestavni deli za nizkonapetostne naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari - 311. del: Zahteve za lastnosti in preskusne metode za kovinsko-oksidne varistorje (MOV)
TC : POD - Prenapetostni odvodniki ICS : 29.120.50 31.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61643-341:2001
angleško : Components for low-voltage surge protective devices -- Part 341: Specification for thyristor surge suppressors (TSS)
slovensko : Sestavni deli za nizkonapetostne naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari - 341. del: Specifikacije za tiristorske prenapetostne omejevalnike (TSS) (IEC 61643-341:2001)
TC : POD - Prenapetostni odvodniki ICS : 29.120.50 31.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
Razveljavitev : 01-Jun-2023
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61643-341:2020
angleško : Components for low-voltage surge protection -Part 341: Performance requirements and test circuits for thyristor surge suppressors (TSS)
slovensko : Sestavni deli za nizkonapetostne naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari - 341. del: Specifikacije za tiristorske prenapetostne omejevalnike (TSS)
TC : POD - Prenapetostni odvodniki ICS : 29.120.50 31.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61643-351:2017
angleško : Components for lowvoltage surge protective devices - Part 351: Performance requirements and test methods for telecommunications and signalling network surge isolation transformers (SIT)
slovensko : Sestavni deli za nizkonapetostne naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari - 351. del: Zahtevane lastnosti in metode preskušanja za izolacijske transformatorje (SIT) v telekomunikacijskih in signalnih omrežjih
TC : POD - Prenapetostni odvodniki ICS : 29.240.10 33.040.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61643-352:2018
angleško : Components for low-voltage surge protection - Part 352: Selection and application principles for telecommunications and signalling network surge isolation transformers (SIT)
slovensko : Sestavni deli za nizkonapetostne naprave za zaščito pred prenapetostnimi udari - 352. del: Izbira in načini uporabe izolacijskih transformatorjev (SIT) v telekomunikacijskih in signalnih omrežjih
TC : POD - Prenapetostni odvodniki ICS : 33.040.99 29.240.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60099-1:1994/A1:1999
angleško : Surge arresters - Part 1: Non-linear resistor type gapped surge arresters for a.c. systems
slovensko : Prenapetostni odvodniki - 1. del: Prenapetostni odvodniki z iskrišči z nelinearnimi upori za sisteme z izmenično napetostjo (IEC 60099-1:1991/A1:1999)
TC : POD - Prenapetostni odvodniki ICS : 29.240.10 29.120.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi