TC: I09 - Imaginarni 09

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 497
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50191:2010
angleško : Erection and operation of electrical test equipment
slovensko : Namestitev in delovanje električne preskusne opreme
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 19.080
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Dec-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/CLC Guide 15:2009
angleško : Tasks and responsibilities of the New Approach consultants
slovensko : Naloge in odgovornosti svetovalca za "novi pristop"
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 01.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/CLC Guide 16:2009
angleško : Request for EC financial support – Guidance to the secretariat / convenorship of the responsible Technical Body
slovensko : Zahtevek za finančno podporo EC - Navodilo sekretariatom in sklicateljem tehničnih delovnih teles
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 01.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2009
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC Guide 30:2009
angleško : CENELEC website & collaboration tool – Conditions of use and privacy policy
slovensko : Spletna stran CENELEC in orodja za sodelovanje - Pogoji uporabe in politika zaupnosti
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 01.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2010
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50292:2013
angleško : Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic premises, caravans and boats - Guide on the selection, installation, use and maintenance
slovensko : Električni aparati za zaznavanje ogljikovega monoksida v stanovanjskih prostorih, bivalnih prikolicah in čolnih - Navodilo za izbiro, vgradnjo, uporabo in vzdrževanje
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 97.030 13.320
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50348:2010
angleško : Stationary electrostatic application equipment for non-ignitable liquid coating material - Safety requirements
slovensko : Vgrajena oprema za elektrostatični nanos nevnetljivih tekočin za prevleke - Varnostne zahteve
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 87.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50434:2014
angleško : Safety of household and similar appliances - Particular requirements for mains operated shredders and chippers
slovensko : Varnost električnih gospodinjskih in podobnih aparatov - Posebne zahteve za omrežno napajane drobilnike in sekalnike
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 65.060.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50465:2015
angleško : Gas appliances - Combined heat and power appliance of nominal heat input inferior or equal to 70 kW
slovensko : Plinske naprave - Kombinirane ogrevalne in pogonske naprave z imensko močjo do vključno 70 kW
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 97.100.99 27.070
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2015
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50490:2008
angleško : Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes - Technical requirements for aeronautical ground lighting control and monitoring systems - Units for selective switching and monitoring of individual lamps
slovensko : Električne inštalacije za svetilne in navigacijske naprave na letališčih - Tehnične zahteve za sisteme krmiljenja in kontrole navigacijskih naprav na letališčih - Enote za selektivno preklapljanje in nadzor posamezne luči
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 91.140.50 93.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50512:2009
angleško : Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes - Advanced Visual Docking Guidance Systems (A-VDGS)
slovensko : Električne inštalacije za osvetlitev in svetilnike na letališčih - Napredni sistem vodenja za vizualno pristajanje (A-VDGS)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 29.140.50 93.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50543:2011
angleško : Electronic portable and transportable apparatus designed to detect and measure carbon dioxide and/or carbon monoxide in indoor ambient air - Requirements and test methods
slovensko : Elektronske prenosne in premične naprave za zaznavanje in merjenje ogljikovega dioksida in/ali ogljikovega monoksida v zraku notranjih prostorov - Zahteve in preskusne metode
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 13.320
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50550:2011
angleško : Power frequency overvoltage protective device for household and similar applications (POP)
slovensko : Močnostna frekvenčna prenapetostna zaščitna naprava za gospodinjsko in podobno uporabo (POP)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 29.120.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2011
Razveljavitev : 01-Jul-2024
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60239:2005
angleško : Graphite electrodes for electric arc furnaces - Dimensions and designation
slovensko : Grafitne elektrode za električne obločne peči - Mere in označbe (IEC 60239:2005)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 25.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60447:2004
angleško : Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Actuating principles
slovensko : Osnovna in varnostna načela za vmesnik človek-stroj, označevanje in identifikacija – Načela upravljanja
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 13.180 29.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60671:2011
angleško : Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important to safety - Surveillance testing
slovensko : Jedrske elektrarne - Merilna in nadzorna oprema za zagotavljanje varnosti - Nadzorno preskušanje
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 27.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60676:2012
angleško : Industrial electroheating equipment - Test methods for direct arc furnaces
slovensko : Oprema za industrijsko električno ogrevanje - Preskusne metode za peči z odkritim oblokom
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 25.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60683:2012
angleško : Industrial electroheating equipment - Test methods for submerged-arc furnaces
slovensko : Oprema za industrijsko električno ogrevanje - Preskusne metode za peči z zakritim oblokom
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 25.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2012
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60703:2009
angleško : Test methods for electroheating installations with electron guns
slovensko : Preskusne metode za inštalacije električnega ogrevanja z elektronskimi topovi (IEC 60703:2008)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 25.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60709:2010
angleško : Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important to safety - Separation (IEC 60709:2004)
slovensko : Jedrske elektrarne - Merilna in nadzorna oprema za zagotavljanje varnosti - Ločevanje (IEC 60709:2004)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 27.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2010
Razveljavitev : 01-Sep-2022
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60779:2005
angleško : Industrial electroheat equipment - Test methods for electroslag remelting furnaces
slovensko : Industrijska oprema za električno gretje - Preskusne metode za peči za pretaljevanje žlindre (IEC 60779:2005)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 25.180.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2007
Razveljavitev : 01-Sep-2023
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60861:2008
angleško : Equipment for monitoring of radionuclides in liquid effluents and surface waters
slovensko : Oprema za spremljanje radionuklidov v odplakah in površinskih vodah (IEC 60861:2006, spremenjen)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 13.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2008
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60880:2009
angleško : Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important to safety - Software aspects for computer-based systems performing category A functions
slovensko : Jedrske elektrarne - Merilna in nadzorna oprema za zagotavljanje varnosti - Značilnosti programske opreme računalniških sistemov, ki izvajajo kategorijo funkcij A (IEC 60880:2006)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 27.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2010
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60964:2010
angleško : Nuclear power plants - Control rooms - Design (IEC 60964:2009)
slovensko : Jedrske elektrarne - Nadzorne sobe - Zasnova (IEC 60964:2009)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 27.120.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2010
Razveljavitev : 01-Sep-2022
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61071:2007
angleško : Capacitors for power electronics
slovensko : Kondenzatorji za močnostno elektroniko
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 31.060.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2007
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61098:2007
angleško : Radiation protection instrumentation - Installed personnel surface contamination monitoring assemblies
slovensko : Oprema za varstvo pred sevanjem - Vgrajeni sestavi za nadzor kontaminacije delovnih površin (IEC 61098:2003)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 13.280 17.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2007
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi