TC: CAA - Mineralna veziva in zidarstvo

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 318
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1745:2020
angleško : Masonry and masonry products - Methods for determining thermal properties
slovensko : Zidovje in zidarski proizvodi - Metode za ugotavljanje toplotnih lastnosti
TC : CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS : 91.120.10 91.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2020
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 196-1:2016
angleško : Methods of testing cement - Part 1: Determination of strength
slovensko : Metode preskušanja cementa - 1. del: Določanje trdnosti
TC : CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS : 91.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 196-2:2013
angleško : Method of testing cement - Part 2: Chemical analysis of cement
slovensko : Metode preskušanja cementa - 2. del: Kemijska analiza cementa
TC : CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS : 71.040.40 91.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2013
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 196-3:2016
angleško : Methods of testing cement - Part 3: Determination of setting times and soundness
slovensko : Metode preskušanja cementa - 3. del: Določanje časa vezanja in prostorninske obstojnosti
TC : CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS : 91.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 196-4:2007
angleško : Methods of testing cement - Part 4: Quantitative determination of constituents
slovensko : Metode preskušanja cementa - 4. del: Kvantitativno določanje sestavin
TC : CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS : 91.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 196-5:2011
angleško : Methods of testing cement - Part 5: Pozzolanicity test for pozzolanic cement
slovensko : Metode preskušanja cementa - 5. del: Določanje pucolanske aktivnosti za pucolanske cemente
TC : CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS : 91.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 196-6:2018
angleško : Methods of testing cement - Part 6: Determination of fineness
slovensko : Metode preskušanja cementa - 6. del: Določanje finosti
TC : CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS : 91.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 196-7:2007
angleško : Methods of testing cement - Part 7: Methods of taking and preparing samples of cement
slovensko : Metode preskušanja cementa - 7. del: Metode odvzemanja in priprave vzorcev cementa
TC : CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS : 91.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 196-8:2010
angleško : Methods of testing cement - Part 8: Heat of hydration - Solution method
slovensko : Metode preskušanja cementa - 8. del: Toplota hidratacije - Metoda raztapljanja
TC : CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS : 91.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 196-9:2010
angleško : Methods of testing cement - Part 9: Heat of hydration - Semi-adiabatic method
slovensko : Metode preskušanja cementa - 9. del: Toplota hidratacije - Semiadiabatska metoda
TC : CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS : 91.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 197-1:2011
angleško : Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements
slovensko : Cement - 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za običajne cemente
TC : CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS : 91.100.10
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 197-2:2020
angleško : Cement - Part 2: Assessment and verification of constancy of performance
slovensko : Cement - 2. del: Ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti
TC : CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS : 91.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 197-5:2021
angleško : Cement - Part 5: Portland-composite cement CEM II/C-M and Composite cement CEM VI
slovensko : Cement - 5. del: Portlandski mešani cement CEM II/C-M in Mešani cement CEM VI
TC : CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS : 91.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 413-1:2011
angleško : Masonry cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria
slovensko : Zidarski cement - 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti
TC : CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS : 91.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 413-2:2016
angleško : Masonry cement - Part 2: Test methods
slovensko : Zidarski cement - 2. del: Preskusne metode
TC : CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS : 91.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 459-1:2015
angleško : Building lime - Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria
slovensko : Gradbeno apno - 1. del: Definicije, zahteve in merila skladnosti
TC : CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS : 91.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 459-2:2021
angleško : Building lime - Part 2: Test methods
slovensko : Gradbeno apno - 2. del: Metode preskušanja
TC : CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS : 91.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 459-3:2015
angleško : Building lime - Part 3: Conformity evaluation
slovensko : Gradbeno apno - 3. del: Ovrednotenje skladnosti
TC : CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS : 91.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 772-2:1998
angleško : Methods of test for masonry units - Part 2: Determination of percentage area of voids in aggregate concrete masonry units (by paper indentation)
slovensko : Metode preskušanja zidakov - 2. del: Ugotavljanje odstotnega deleža lukenj v betonskih zidakih (z odtisom na papirju)
TC : CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS : 91.100.15 91.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 772-3:1998
angleško : Methods of test for masonry units - Part 3: Determination of net volume and percentage of voids of clay masonry units by hydrostatic weighing
slovensko : Metode preskušanja zidakov - 3. del: Ugotavljanje neto prostornine in odstotnega deleža lukenj v opečnih zidakih s tehtanjem v vodi
TC : CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS : 91.100.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 772-4:1998
angleško : Methods of test for masonry units - Part 4: Determination of real and bulk density and of total and open porosity for natural stone masonry units
slovensko : Metode preskušanja zidakov - 4. del: Ugotavljanje prave in navidezne gostote kot tudi celotne in odprte poroznosti za zidake iz naravnega kamna
TC : CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS : 91.100.15 73.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 772-5:2016
angleško : Methods of test for masonry units - Part 5: Determination of the active soluble salts content of clay masonry units
slovensko : Metode preskušanja zidakov - 5. del: Določevanje vodotopnih soli v opečnih zidakih
TC : CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS : 91.100.25
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 772-6:2001
angleško : Methods of test for masonry units - Part 6: Determination of bending tensile strength of aggregate concrete masonry units
slovensko : Metode preskušanja zidakov - 6. del: Določevanje upogibne natezne trdnosti betonskih zidakov
TC : CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS : 91.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 772-7:1998
angleško : Methods of test for masonry units - Part 7: Determination of water absorption of clay masonry damp proof course units by boiling in water
slovensko : Metode preskušanja zidakov - 7. del: Ugotavljanje vpijanja vode z namakanjem opečnih zidakov za zidove, neprepustne za vlago (obloge), v vreli vodi
TC : CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS : 91.100.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 772-9:1998
angleško : Methods of test for masonry units - Part 9: Determination of volume and percentage of voids and net volume of calcium silicate masonry units by sand filling
slovensko : Metode preskušanja zidakov - 9. del: Ugotavljanje lukenj in neto prostornine kot tudi odstotnega deleža lukenj v apneno peščenih zidakih, polnjenih s peskom
TC : CAA - Mineralna veziva in zidarstvo ICS : 91.100.15
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-1999
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi