TC: IFEK - Železne kovine

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 494
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 39:2001
angleško : Loose steel tubes for tube and coupler scaffolds - Technical delivery conditions
slovensko : Jeklene cevi za gradbene odre - Tehnični dobavni pogoji
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 91.220 77.140.75
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1127:1996
angleško : Stainless steel tubes - Dimensions, tolerances and conventional masses per unit length (ISO 1127:1992)
slovensko : Cevi iz nerjavnega jekla - Mere, mejni odstopki in mase na dolžinsko enoto (ISO 1127:1992)
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 23.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 228-1:2003
angleško : Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads - Part 1: Dimensions, tolerances and designation (ISO 228-1:2000)
slovensko : Cevni navoji za zveze, ki ne tesnijo z navoji – 1. del: Mere, odstopki in oznake (ISO 228-1:2000)
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 21.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 3713:1987
angleško : Ferroalloys -- Sampling and preparation of samples -- General rules
slovensko : Ferozlitine - Vzorčenje in priprava vzorcev - Splošna pravila
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 4551:1987
angleško : Ferroalloys -- Sampling and sieve analysis
slovensko : Ferozlitine - Vzorčenje in sejalna analiza
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4934:2003
angleško : Steel and iron - Determination of sulfur content - Gravimetric method (ISO 4934:2003)
slovensko : Steel and iron - Determination of sulfur content - Gravimetric method (ISO 4934:2003)
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.040.30 77.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5445:1980
angleško : Ferrosilicon -- Specification and conditions of delivery
slovensko : Ferosilicij - Specifikacija in dobavni pogoji
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2001
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5447:1980
angleško : Ferrosilicomanganese -- Specification and conditions of delivery
slovensko : Ferosilikomangan - Specifikacija in dobavni pogoji
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5448:1981
angleško : Ferrochromium -- Specification and conditions of delivery
slovensko : Ferokrom - Specifikacija in dobavni pogoji
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5449:1980
angleško : Ferrosilicochromium -- Specification and conditions of delivery
slovensko : Ferosilikokrom - Specifikacija in dobavni pogoji
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5450:1980
angleško : Ferrotungsten -- Specification and conditions of delivery
slovensko : Ferovolfram - Specifikacija in dobavni pogoji
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5451:1980
angleško : Ferrovanadium -- Specification and conditions of delivery
slovensko : Ferovanadij - Specifikacija in dobavni pogoji
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5452:1980
angleško : Ferromolybdenum -- Specification and conditions of delivery
slovensko : Feromolibden - Specifikacija in dobavni pogoji
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5453:1980
angleško : Ferroniobium -- Specification and conditions of delivery
slovensko : Feroniobij - Specifikacija in dobavni pogoji
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 5454:1980
angleško : Ferrotitanium -- Specification and conditions of delivery
slovensko : Ferotitan - Specifikacija in dobavni pogoji
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2000
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6351:1985
angleško : Nickel -- Determination of silver, bismuth, cadmium, cobalt, copper, iron, manganese, lead and zinc contents -- Flame atomic absorption spectrometric method
slovensko : Nikelj - Ugotavljanje deleža srebra, bizmuta, kadmija, kobalta, bakra, železa, mangana, svinca in cinka - Metoda plamenske atomske absorpcijske spektrometrije
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.120.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1996
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 6352:1985
angleško : Ferronickel -- Determination of nickel content -- Dimethylglyoxime gravimetric method
slovensko : Feronikelj - Določanje niklja - Gravimetrična metoda z dimetilglioksimom
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7087:1984
angleško : Ferroalloys -- Experimental methods for the evaluation of the quality variation and methods for checking the precision of sampling
slovensko : Ferozlitne - Preiskovalne metode za vrednotenje nihanja kakovosti in metode za preverjanje natančnosti vzorčenja
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7347:1987
angleško : Ferroalloys -- Experimental methods for checking the bias of sampling and sample preparation
slovensko : Ferozlitne - Preiskovalne metode za preverjanje sistemskih napak vzorčenja in priprava vzorcev
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7373:1987
angleško : Ferroalloys -- Experimental methods for checking the precision of sample division
slovensko : Ferozlitne - Preiskovalne metode za preverjanje natančnosti delitve vzorcev
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7520:1985
angleško : Ferronickel -- Determination of cobalt content -- Flame atomic absorption spectrometric method
slovensko : Feronikelj - Določanje kobalta - Plamenska atomska absorpcijska spektrometrična metoda
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 7523:1985
angleško : Nickel -- Determination of silver, arsenic, bismuth, cadmium, lead, antimony, selenium, tin, tellurium and thallium contents -- Electrothermal atomic absorption spectrometric method
slovensko : Nikelj - Določanje srebra, arzena, bizmuta, kadmija, svinca, antimona, selena, kositra, telurja in talija - Elektrotermična atomska absorpcijska spektrometrična metoda
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.120.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8050:1988
angleško : Ferronickel ingots or pieces -- Sampling for analysis
slovensko : Feronikelj v ingotih ali kosih - Vzorčenje za analizo
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1997
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ISO 8343:1985
angleško : Ferronickel -- Determination of silicon content -- Gravimetric method
slovensko : Feronikelj - Določevanje silicija - Gravimetrična metoda
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9556:2001
angleško : Steel and iron - Determination of total carbon content - Infrared absorption method after combustion in an induction furnace (ISO 9556:1989)
slovensko : Jeklo in železo - Določevanje celotnega ogljika - Infrardeča absorpcijska metoda po sežigu v indukcijski peči (ISO 9556:1989)
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi