TC: EMC - Elektromagnetna združljivost

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 436
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50561-3:2016
angleško : Powerline communication apparatus used in low-voltage installations – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement – Part 3: Apparatus operating above 30 MHz
slovensko : Aparati za komunikacije po elektroenergetskih vodih pri nizkonapetostnih inštalacijah - Karakteristike radijskih motenj - Omejitve in merilne metode - 3. del: Aparati, ki delujejo nad 30 MHz
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 97.030 33.100.01 33.040.60
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61000-6-1:2019
angleško : Electromagnetic compatibility (EMC) Part 6-1: Generic standards - Immunity standard for residential, commercial and light-industrial environments
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) - 6-1. del: Osnovni standardi - Odpornost v stanovanjskih, poslovnih in manj zahtevnih industrijskih okoljih
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.100.20
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Jul-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61000-3-11:2019
angleško : Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-11: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems - Equipment with rated current <= 75 A and subject to conditional connection
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) - 3-11. del: Mejne vrednosti - Omejitev vrednosti kolebanja napetosti in flikerja v nizkonapetostnih napajalnih sistemih - Oprema z naznačenim tokom <= 75 A, priključena pod posebnimi pogoji
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.100.10
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC Guide 24:2009
angleško : Electromagnetic Compatibility (EMC) Standardization for Product Committees concerned with apparatus
slovensko : Standardizacija na področju elektromagnetne združljivosti (EMC) za produktne tehnične odbore, ki se ukvarjajo z napravami
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.100.01 01.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC Guide 25:2009
angleško : Guide on the use of standards for the implementation of the EMC Directive to apparatus
slovensko : Vodilo za uporabo standardov pri implementaciji direktive EMC za naprave
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.100.01 01.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50148:1995
angleško : Electronic taximeters
slovensko : Electronic taximeters
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 03.220.01 43.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1997
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50403:2002
angleško : Standardization and the liberalization of the energy market
slovensko : Standardizacija in sprostitev trga z električno energijo
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 27.010 01.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50481:2009
angleško : Recommendations on filters for shielded enclosures
slovensko : Priporočila za filtre zaslonjenih prostorov
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 31.160 33.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2009
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50484:2009
angleško : Recommendations for shielded enclosures
slovensko : Priporočila za zaslonjene prostore
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 31.240 17.220.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50485:2010
angleško : Electromagnetic compatibility - Emission measurements in fully anechoic chambers
slovensko : Elektromagnetna združljivost - Meritve oddajanja v popolnoma neodbojnih sobah
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50498:2010
angleško : Electromagnetic compatibility (EMC) - Product family standard for aftermarket electronic equipment in vehicles
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) - Standard za družino proizvodov elektronske opreme za naknadno vgradnjo v vozila
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 43.040.10 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50538:2010
angleško : Guide to EMC Directive conformity of equipment designed for military purposes
slovensko : Vodilo za skladnost opreme za vojaške namene z direktivo EMC
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 95.020 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 55011:2016
angleško : Industrial, scientific and medical equipment - Radio-frequency disturbance characteristics - Limits and methods of measurement
slovensko : Industrijska, znanstvena in medicinska oprema - Karakteristike občutljivosti za radijske motnje - Mejne vrednosti in merilne metode
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2016
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 55012:2007
angleško : Vehicles, boats and internal combustion engines - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of off-board receivers
slovensko : Vozila, plovila in naprave, ki jih poganjajo motorji z notranjim zgorevanjem - Karakteristike občutljivosti za radijske motnje - Mejne vrednosti in merilne metode za zaščito sprejemnikov, ki niso neposredno vgrajeni (CISPR 12:2007)
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 27.020 33.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2008
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 55015:2013
angleško : Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment
slovensko : Mejne vrednosti in metode merjenja karakteristik občutljivosti za radijske motnje električne razsvetljave in podobne opreme (CISPR 15:2013 + IS1:2013 + IS2:2013)
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2013
Razveljavitev : 01-Sep-2022
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 55015:2019
angleško : Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment
slovensko : Mejne vrednosti in metode merjenja karakteristik občutljivosti za radijske motnje električne razsvetljave in podobne opreme
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 55017:2011
angleško : Methods of measurement of the suppression characteristics of passive EMC filtering devices (CISPR 17:2011)
slovensko : Postopki za merjenje dušenja pasivnih EMC filtrskih naprav (CISPR 17:2011)
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.100.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2011
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 55020:2007
angleško : Sound and television broadcast receivers and associated equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement
slovensko : Zvokovni in radiodifuzijski sprejemniki s pripadajočo opremo - Karakteristike odpornosti proti motnjam - Mejne vrednosti in metode merjenja (CISPR 20:2006)
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.160.01 33.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2007
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 55024:2010
angleško : Information technology equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement
slovensko : Oprema za informacijsko tehnologijo - Karakteristike odpornosti proti motnjam - Mejne vrednosti in merilne metode
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.100.20 35.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 55025:2017
angleško : Vehicles, boats and internal combustion engines - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of on-board receivers
slovensko : Vozila, plovila in naprave z motorji z notranjim zgorevanjem - Karakteristike občutljivosti za radijske motnje - Mejne vrednosti in metode merjenja za zaščito sprejemnikov na krovu
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.100.99 33.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2017
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 55025:2022
angleško : Vehicles, boats and internal combustion engines - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of on-board receivers
slovensko : Vozila, plovila in naprave z motorji z notranjim zgorevanjem - Karakteristike občutljivosti za radijske motnje - Mejne vrednosti in metode merjenja za zaščito sprejemnikov na krovu
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.060.20 33.100.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2022
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 55032:2015
angleško : Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission Requirements
slovensko : Elektromagnetna združljivost večpredstavnostne opreme - Zahteve glede elektromagnetnega sevanja
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.160.60 33.100.10
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SN: 163.35 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 55035:2017
angleško : Electromagnetic Compatibility of Multimedia equipment - Immunity Requirements
slovensko : Elektromagnetna združljivost večpredstavnostne opreme - Zahteve za odpornost opreme
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2017
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 55036:2020
angleško : Electric and hybrid road vehicles - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of off-board receivers below 30 MHz
slovensko : Električna in hibridna cestna vozila - Karakteristike občutljivosti za radijske motnje - Mejne vrednosti in metode merjenja za zaščito zunanjih sprejemnikov pod 30 MHz
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.100.01 43.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC/TR 60725
angleško : Consideration of reference impedances and public supply network impedances for use in determining disturbance characteristics of electrical equipment having a rated current = < 75 A per phase
slovensko : Ugotovitve o referenčnih impedancah in impedancah javnega napajalnega omrežja za določanje značilnosti motenj električne opreme z nazivnim faznim tokom do vključno 75 A
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi