TC: EMC - Elektromagnetna združljivost

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 414
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61000-2-4:2002
angleško: Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 2-4: Environment - Compatibility levels in industrial plants for low-frequency conducted disturbances
slovensko: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2-4: Environment - Compatibility levels in industrial plants for low-frequency conducted disturbances (IEC 61000-2-4:2002)
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.01
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 61000-3-2:2019
angleško: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase)
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) - 3-2. del: Mejne vrednosti - Mejne vrednosti za oddajanje harmonskih tokov (vhodni tok opreme do vključno 16 A na fazo)
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.10
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-jun-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61000-3-3:2013
angleško: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current <= 16 A per phase and not subject to conditional connection
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) - 3-3. del: Mejne vrednosti - Omejitev vrednosti kolebanja napetosti in flikerja v nizkonapetostnih napajalnih sistemih za opremo z naznačenim tokom do 16 A in ni priključena pod posebnimi pogoji (IEC 61000-3-3:2013)
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.01
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-feb-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC/TR 61000-3-6
angleško: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-6: Limits - Assessment of emission limits for the connection of distorting installations to MV, HV and EHV power systems
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) - 3-6. del: Mejne vrednosti - Ocena oddajnih mej za priklop motečih naprav v SN, VN in EVN elektroenergetska omrežja
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.10
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-maj-2016
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC Guide 24:2009
angleško: Electromagnetic Compatibility (EMC) Standardization for Product Committees concerned with apparatus
slovensko: Standardizacija na področju elektromagnetne združljivosti (EMC) za produktne tehnične odbore, ki se ukvarjajo z napravami
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.01 01.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC Guide 25:2009
angleško: Guide on the use of standards for the implementation of the EMC Directive to apparatus
slovensko: Vodilo za uporabo standardov pri implementaciji direktive EMC za naprave
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.01 01.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50148:1995
angleško: Electronic taximeters
slovensko: Electronic taximeters
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 03.220.01 43.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1997
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50403:2002
angleško: Standardization and the liberalization of the energy market
slovensko: Standardizacija in sprostitev trga z električno energijo
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 27.010 01.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50481:2009
angleško: Recommendations on filters for shielded enclosures
slovensko: Priporočila za filtre zaslonjenih prostorov
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 31.160 33.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50484:2009
angleško: Recommendations for shielded enclosures
slovensko: Priporočila za zaslonjene prostore
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 31.240 17.220.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50485:2010
angleško: Electromagnetic compatibility - Emission measurements in fully anechoic chambers
slovensko: Elektromagnetna združljivost - Meritve oddajanja v popolnoma neodbojnih sobah
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50498:2010
angleško: Electromagnetic compatibility (EMC) - Product family standard for aftermarket electronic equipment in vehicles
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) - Standard za družino proizvodov elektronske opreme za naknadno vgradnjo v vozila
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 43.040.10 33.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50538:2010
angleško: Guide to EMC Directive conformity of equipment designed for military purposes
slovensko: Vodilo za skladnost opreme za vojaške namene z direktivo EMC
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 95.020 33.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 55011:2016
angleško: Industrial, scientific and medical equipment - Radio-frequency disturbance characteristics - Limits and methods of measurement
slovensko: Industrijska, znanstvena in medicinska oprema - Karakteristike občutljivosti za radijske motnje - Mejne vrednosti in merilne metode
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 55012:2007
angleško: Vehicles, boats and internal combustion engines - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of off-board receivers
slovensko: Vozila, plovila in naprave, ki jih poganjajo motorji z notranjim zgorevanjem - Karakteristike občutljivosti za radijske motnje - Mejne vrednosti in merilne metode za zaščito sprejemnikov, ki niso neposredno vgrajeni (CISPR 12:2007)
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 27.020 33.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2008
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 55015:2013
angleško: Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment
slovensko: Mejne vrednosti in metode merjenja karakteristik občutljivosti za radijske motnje električne razsvetljave in podobne opreme (CISPR 15:2013 + IS1:2013 + IS2:2013)
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2013
Razveljavitev: 01-sep-2022
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 55015:2019
angleško: Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment
slovensko: Mejne vrednosti in metode merjenja karakteristik občutljivosti za radijske motnje električne razsvetljave in podobne opreme
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2019
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 55017:2011
angleško: Methods of measurement of the suppression characteristics of passive EMC filtering devices (CISPR 17:2011)
slovensko: Postopki za merjenje dušenja pasivnih EMC filtrskih naprav (CISPR 17:2011)
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 55020:2007
angleško: Sound and television broadcast receivers and associated equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement
slovensko: Zvokovni in radiodifuzijski sprejemniki s pripadajočo opremo - Karakteristike odpornosti proti motnjam - Mejne vrednosti in metode merjenja (CISPR 20:2006)
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.160.01 33.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2007
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 55024:2010
angleško: Information technology equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement
slovensko: Oprema za informacijsko tehnologijo - Karakteristike odpornosti proti motnjam - Mejne vrednosti in merilne metode
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.20 35.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 55025:2017
angleško: Vehicles, boats and internal combustion engines - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of on-board receivers
slovensko: Vozila, plovila in naprave z motorji z notranjim zgorevanjem - Karakteristike občutljivosti za radijske motnje - Mejne vrednosti in metode merjenja za zaščito sprejemnikov na krovu
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.99 33.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2017
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 55032:2015
angleško: Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission Requirements
slovensko: Elektromagnetna združljivost večpredstavnostne opreme - Zahteve glede elektromagnetnega sevanja
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.160.60 33.100.10
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SN: 163.35 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 55035:2017
angleško: Electromagnetic Compatibility of Multimedia equipment - Immunity Requirements
slovensko: Elektromagnetna združljivost večpredstavnostne opreme - Zahteve za odpornost opreme
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2017
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC/TR 60725
angleško: Consideration of reference impedances and public supply network impedances for use in determining disturbance characteristics of electrical equipment having a rated current = < 75 A per phase
slovensko: Ugotovitve o referenčnih impedancah in impedancah javnega napajalnega omrežja za določanje značilnosti motenj električne opreme z nazivnim faznim tokom do vključno 75 A
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC/TS 60816
angleško: Guide on methods of measurement of short duration transients on low-voltage power and signal lines
slovensko: Guide on methods of measurement of short duration transients on low voltage power and signal lines
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 29.240.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1998
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi