TC: EMC - Elektromagnetna združljivost

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 431
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50561-1:2013
angleško: Power line communication apparatus used in low voltage installations - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement - Part 1: Apparatus for in-home use
slovensko: Aparati za komunikacije po elektroenergetskih vodih pri nizkonapetostnih inštalacijah - Karakteristike radijskih motenj - Omejitve in merilne metode - 1. del: Aparati za domačo uporabo
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.040.60 33.100.01 97.030
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-apr-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50561-3:2016
angleško: Powerline communication apparatus used in low-voltage installations – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement – Part 3: Apparatus operating above 30 MHz
slovensko: Aparati za komunikacije po elektroenergetskih vodih pri nizkonapetostnih inštalacijah - Karakteristike radijskih motenj - Omejitve in merilne metode - 3. del: Aparati, ki delujejo nad 30 MHz
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 97.030 33.100.01 33.040.60
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 61000-6-1:2019
angleško: Electromagnetic compatibility (EMC) Part 6-1: Generic standards - Immunity standard for residential, commercial and light-industrial environments
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) - 6-1. del: Osnovni standardi - Odpornost v stanovanjskih, poslovnih in manj zahtevnih industrijskih okoljih
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.20
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-jul-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 61000-3-11:2019
angleško: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-11: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems - Equipment with rated current <= 75 A and subject to conditional connection
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) - 3-11. del: Mejne vrednosti - Omejitev vrednosti kolebanja napetosti in flikerja v nizkonapetostnih napajalnih sistemih - Oprema z naznačenim tokom <= 75 A, priključena pod posebnimi pogoji
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.10
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50561-1:2013/AC:2015
angleško: Power line communication apparatus used in low-voltage installations - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement - Part 1: Apparatus for in-home use
slovensko: Aparati za komunikacije po elektroenergetskih vodih pri nizkonapetostnih inštalacijah - Karakteristike radijskih motenj - Omejitve in merilne metode - 1. del: Aparati za domačo uporabo - Popravek AC
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.01 97.030 33.040.60
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-apr-2015
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC Guide 24:2009
angleško: Electromagnetic Compatibility (EMC) Standardization for Product Committees concerned with apparatus
slovensko: Standardizacija na področju elektromagnetne združljivosti (EMC) za produktne tehnične odbore, ki se ukvarjajo z napravami
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.01 01.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC Guide 25:2009
angleško: Guide on the use of standards for the implementation of the EMC Directive to apparatus
slovensko: Vodilo za uporabo standardov pri implementaciji direktive EMC za naprave
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.01 01.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50148:1995
angleško: Electronic taximeters
slovensko: Electronic taximeters
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 03.220.01 43.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1997
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50403:2002
angleško: Standardization and the liberalization of the energy market
slovensko: Standardizacija in sprostitev trga z električno energijo
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 27.010 01.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50481:2009
angleško: Recommendations on filters for shielded enclosures
slovensko: Priporočila za filtre zaslonjenih prostorov
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 31.160 33.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50484:2009
angleško: Recommendations for shielded enclosures
slovensko: Priporočila za zaslonjene prostore
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 31.240 17.220.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50485:2010
angleško: Electromagnetic compatibility - Emission measurements in fully anechoic chambers
slovensko: Elektromagnetna združljivost - Meritve oddajanja v popolnoma neodbojnih sobah
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50498:2010
angleško: Electromagnetic compatibility (EMC) - Product family standard for aftermarket electronic equipment in vehicles
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) - Standard za družino proizvodov elektronske opreme za naknadno vgradnjo v vozila
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 43.040.10 33.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50538:2010
angleško: Guide to EMC Directive conformity of equipment designed for military purposes
slovensko: Vodilo za skladnost opreme za vojaške namene z direktivo EMC
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 95.020 33.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 55011:2016
angleško: Industrial, scientific and medical equipment - Radio-frequency disturbance characteristics - Limits and methods of measurement
slovensko: Industrijska, znanstvena in medicinska oprema - Karakteristike občutljivosti za radijske motnje - Mejne vrednosti in merilne metode
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 55012:2007
angleško: Vehicles, boats and internal combustion engines - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of off-board receivers
slovensko: Vozila, plovila in naprave, ki jih poganjajo motorji z notranjim zgorevanjem - Karakteristike občutljivosti za radijske motnje - Mejne vrednosti in merilne metode za zaščito sprejemnikov, ki niso neposredno vgrajeni (CISPR 12:2007)
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 27.020 33.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2008
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 55015:2013
angleško: Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment
slovensko: Mejne vrednosti in metode merjenja karakteristik občutljivosti za radijske motnje električne razsvetljave in podobne opreme (CISPR 15:2013 + IS1:2013 + IS2:2013)
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2013
Razveljavitev: 01-sep-2022
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 55015:2019
angleško: Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment
slovensko: Mejne vrednosti in metode merjenja karakteristik občutljivosti za radijske motnje električne razsvetljave in podobne opreme
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2019
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 55017:2011
angleško: Methods of measurement of the suppression characteristics of passive EMC filtering devices (CISPR 17:2011)
slovensko: Postopki za merjenje dušenja pasivnih EMC filtrskih naprav (CISPR 17:2011)
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 55020:2007
angleško: Sound and television broadcast receivers and associated equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement
slovensko: Zvokovni in radiodifuzijski sprejemniki s pripadajočo opremo - Karakteristike odpornosti proti motnjam - Mejne vrednosti in metode merjenja (CISPR 20:2006)
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.160.01 33.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2007
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 55024:2010
angleško: Information technology equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement
slovensko: Oprema za informacijsko tehnologijo - Karakteristike odpornosti proti motnjam - Mejne vrednosti in merilne metode
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.20 35.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 55025:2017
angleško: Vehicles, boats and internal combustion engines - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of on-board receivers
slovensko: Vozila, plovila in naprave z motorji z notranjim zgorevanjem - Karakteristike občutljivosti za radijske motnje - Mejne vrednosti in metode merjenja za zaščito sprejemnikov na krovu
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.99 33.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2017
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 55032:2015
angleško: Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission Requirements
slovensko: Elektromagnetna združljivost večpredstavnostne opreme - Zahteve glede elektromagnetnega sevanja
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.160.60 33.100.10
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SN: 163.35 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 55035:2017
angleško: Electromagnetic Compatibility of Multimedia equipment - Immunity Requirements
slovensko: Elektromagnetna združljivost večpredstavnostne opreme - Zahteve za odpornost opreme
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2017
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 55036:2020
angleško: Electric and hybrid road vehicles - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of off-board receivers below 30 MHz
slovensko: Električna in hibridna cestna vozila - Karakteristike občutljivosti za radijske motnje - Mejne vrednosti in metode merjenja za zaščito zunanjih sprejemnikov pod 30 MHz
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.01 43.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi