TC: VSN - Varnost strojev in naprav

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 483
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 422:2009
angleško : Plastics and rubber machines - Blow moulding machines - Safety requirements
slovensko : Stroji za predelavo gume in plastike - Pihalni stroji za oblikovanje - Varnostne zahteve
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 83.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1674:2015
angleško : Food processing machinery - Dough sheeters - Safety and hygiene requirements
slovensko : Stroji za predelavo hrane - Stroji za valjanje testa - Varnostne in higienske zahteve
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 67.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4413:2010
angleško : Hydraulic fluid power - General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4413:2010)
slovensko : Fluidna tehnika - Hidravlika - Splošna pravila in varnostne zahteve za fluidne sisteme in njihove komponente (ISO 4413:2010)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 23.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2011
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 4414:2010
angleško : Pneumatic fluid power - General rules and safety requirements for systems and their components (ISO 4414:2010)
slovensko : Fluidna tehnika - Pnevmatika - Splošna pravila in varnostne zahteve za fluidne sisteme in njihove komponente (ISO 4414:2010)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 23.140 23.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7726:2001
angleško : Ergonomics of the thermal environment - Instruments for measuring physical quantities (ISO 7726:1998)
slovensko : Ergonomija toplotnega okolja - Instrumenti za merjenje fizikalnih veličin (ISO 7726:1998)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 17.020 13.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7730:2005
angleško : Ergonomics of the thermal environment - Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria (ISO 7730:2005)
slovensko : Ergonomija toplotnega okolja - Analitično ugotavljanje in interpretacija toplotnega ugodja z izračunom PMV in PPD vrednosti ter merili za lokalno toplotno ugodje (ISO 7730:2005)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2006
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7731:2008
angleško : Ergonomics - Danger signals for public and work areas - Auditory danger signals (ISO 7731:2003)
slovensko : Ergonomija - Signali za nevarnost na javnih in delovnih območjih - Zvočni signali za nevarnost (ISO 7731:2003)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.320 13.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2008
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7933:2004
angleško : Ergonomics of the thermal environment - Analytical determination and interpretation of heat stress using calculation of the predicted heat strain (ISO 7933:2004)
slovensko : Ergonomija toplotnega okolja - Analitično ugotavljanje in razlaga toplotnega stresa z izračunom predvidene toplotne obremenitve (ISO 7933:2004)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2004
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 894-4:2010
angleško : Safety of machinery - Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators - Part 4: Location and arrangement of displays and control actuators
slovensko : Varnost strojev - Ergonomske zahteve za načrtovanje slikovnih zaslonov in krmilnih stikal - 4. del: Namestitev in razvrstitev slikovnih zaslonov in krmilnih stikal
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.110 13.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2010
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9886:2004
angleško : Ergonomics - Evaluation of thermal strain by physiological measurements (ISO 9886:2004)
slovensko : Ergonomija – Vrednotenje toplotnih obremenitev s pomočjo fizioloških meritev (ISO 9886:2004)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9920:2009
angleško : Ergonomics of the thermal environment - Estimation of thermal insulation and water vapour resistance of a clothing ensemble (ISO 9920:2007, Corrected version 2008-11-01)
slovensko : Ergonomija toplotnega okolja - Ocenitev toplotne izolativnosti in odpornosti oblačil proti vodni pari (ISO 9920:2007, popravljena različica 2008-11-01)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 61.020 13.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2010
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9921:2003
angleško : Ergonomics - Assessment of speech communication (ISO 9921:2003)
slovensko : Ergonomija – Ocena govorne komunikacije (ISO 9921:2003)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2004
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1005-5:2007
angleško : Safety of machinery - Human physical performance - Part 5: Risk assessment for repetitive handling at high frequency
slovensko : Varnost strojev - Človeške fizične zmogljivosti - 5. del: Ocena tveganja rokovanja z veliko pogostostjo ponavljanja
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.180 13.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2007
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1093-1:2008
angleško : Safety of machinery - Evaluation of the emission of airborne hazardous substances - Part 1: Selection of test methods
slovensko : Varnost strojev - Vrednotenje emisije nevarnih snovi, ki jih prenaša zrak - 1. del: Izbor preskusnih metod
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.110 13.040.40
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11079:2007
angleško : Ergonomics of the thermal environment - Determination and interpretation of cold stress when using required clothing insulation (IREQ) and local cooling effects (ISO 11079:2007)
slovensko : Ergonomija toplotnega okolja - Ugotavljanje in razlaga obremenitev zaradi mraza ob uporabi zahtevanih zaščitnih oblačil (IREQ) in zaradi učinkov lokalnega ohlajevanja (ISO 11079:2007)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2008
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1114-1:2011
angleško : Plastics and rubber machines - Extruders and extrusion lines - Part 1: Safety requirements for extruders
slovensko : Stroji za predelavo gume in plastike - Ekstruderji in oprema za iztiskavanje - 1. del: Varnostne zahteve za ekstruderje
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 83.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11161:2007
angleško : Safety of machinery - Integrated manufacturing systems - Basic requirements (ISO 11161:2007)
slovensko : Varnost strojev - Integrirani proizvodni sistemi - Osnovne zahteve (ISO 11161:2007)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 25.040.01 13.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2007
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11399:2000
angleško : Ergonomics of the thermal environment - Principles and application of relevant International Standards (ISO 11399:1995)
slovensko : Ergonomija toplotnega okolja - Načela in uporaba mednarodnih standardov na tem področju (ISO 11399:1995)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12043:2014
angleško : Food processing machinery - Intermediate provers - Safety and hygiene requirements
slovensko : Stroji za predelavo hrane - Komore za vmesno počivanje testa - Varnostne in higienske zahteve
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 67.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12100:2010
angleško : Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)
slovensko : Varnost strojev - Splošna načela načrtovanja - Ocena tveganja in zmanjšanje tveganja (ISO 12100:2010)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.110
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2011
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SM: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12894:2001
angleško : Ergonomics of the thermal environment - Medical supervision of individuals exposed to extreme hot or cold environments (ISO 12894:2001)
slovensko : Ergonomija toplotnega okolja - Zdravstveni nadzor oseb, ki so izpostavljene izjemno vročim ali hladnim okoljem (ISO 12894:2001)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.100 13.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2003
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13731:2001
angleško : Ergonomics of the thermal environment - Vocabulary and symbols (ISO 13731:2001)
slovensko : Ergonomija toplotnega okolja - Slovar in simboli (ISO 13731:2001)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.180 01.060 01.040.13
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški in francoski jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13855:2010
angleško : Safety of machinery - Positioning of safeguards with respect to the approach speeds of parts of the human body (ISO 13855:2010)
slovensko : Varnost strojev - Postavitev varovalne opreme glede na hitrost približevanja delov človeškega telesa (ISO 13855:2010)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.180 13.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2010
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13921:2007
angleško : Personal protective equipment - Ergonomic principles
slovensko : Osebna varovalna oprema – Ergonomska načela
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.340.01 13.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2007
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14119:2013
angleško : Safety of machinery - Interlocking devices associated with guards - Principles for design and selection (ISO 14119:2013)
slovensko : Varnost strojev - Zaporne naprave, povezane z varovali - Načela za načrtovanje in izbiro (ISO 14119:2013)
TC : VSN - Varnost strojev in naprav ICS : 13.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2014
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi