TC: ZEM - Zemeljska dela

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 14 od 14


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 17006:2016
angleško: Earthworks - Continuous Compaction Control (CCC)
slovensko: Zemeljska dela - Kontinuirana kontrola zgoščanja (CCC)
TC: ZEM - Zemeljska dela ICS: 93.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16907-1:2018
angleško: Earthworks - Part 1: Principles and general rules
slovensko: Zemeljska dela - 1. del: Načela in splošna pravila
TC: ZEM - Zemeljska dela ICS: 93.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2019
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16907-2:2018
angleško: Earthworks - Part 2: Classification of materials
slovensko: Zemeljska dela - 2. del: Klasifikacija materialov
TC: ZEM - Zemeljska dela ICS: 93.020 13.080.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16907-3:2018
angleško: Earthworks - Part 3: Construction procedures
slovensko: Zemeljska dela - 3. del: Postopki izvajanja zemeljskih del
TC: ZEM - Zemeljska dela ICS: 93.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2019
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16907-4:2018
angleško: Earthworks - Part 4: Soil treatment with lime and/or hydraulic binders
slovensko: Zemeljska dela - 4. del: Tretiranje zemljin z apnom in/ali hidravličnimi vezivi
TC: ZEM - Zemeljska dela ICS: 93.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2019
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16907-5:2018
angleško: Earthworks - Part 5: Quality control
slovensko: Zemeljska dela - 5. del: Kontrola kakovosti
TC: ZEM - Zemeljska dela ICS: 03.120.99 93.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16907-6:2018
angleško: Earthworks - Part 6: Land reclamation earthworks using dredged hydraulic fill
slovensko: Zemeljska dela - 6. del: Pridobivanje novih zemljišč s hidravličnim nasipanjem sedimentov, izkopanih pod vodo
TC: ZEM - Zemeljska dela ICS: 93.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16907-7:2021
angleško: Earthworks - Part 7: Hydraulic placement of extractive waste
slovensko: Zemeljska dela - 7. del: Hidravlično odlaganje mineralnih odpadkov
TC: ZEM - Zemeljska dela ICS: 13.030.40 93.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: FprEN 17542-1
angleško: Earthworks - Geotechnical laboratory tests - Part 1: Degradability test standard
slovensko: Zemeljska dela - Geotehnični laboratorijski preskusi - 1. del: Preskus razgradljivosti
TC: ZEM - Zemeljska dela ICS: 93.020
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: FprEN 17542-2
angleško: Earthworks - Geotechnical laboratory tests - Part 2: Fragmentability test standard
slovensko: Zemeljska dela - Geotehnični laboratorijski preskusi - 2. del: Preskus drobljivosti
TC: ZEM - Zemeljska dela ICS: 93.020
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: FprEN 17542-3
angleško: Earthworks - Geotechnical laboratory tests - Part 3: Methylene blue value VBS on soils and rocks
slovensko: Zemeljska dela - Geotehnični laboratorijski preskusi - 3. del: Vrednost metilen modro VBS zemljin in kamnin
TC: ZEM - Zemeljska dela ICS: 93.020
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN 17685-1
angleško: Earthworks - Chemical tests - Part 1: Determination of organic matter content by loss on ignition
slovensko: Zemeljska dela - Kemijski preskusi - 1. del: Določanje deleža organskih snovi pri žaroizgubi
TC: ZEM - Zemeljska dela ICS: 93.020 13.080.99
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 17693-1:2021
angleško: Earthworks - Soil treatment tests - Part 1: pH-test for determination of the lime requirement of soils for stabilization (Lime Fixation Point LFP, Lime Modification Optimum LMO)
slovensko: Zemeljska dela – Preskusi obdelave zemljin – 1. del: pH test za določanje vsebnosti apna v zemljini pri stabilizaciji (točka vezave apna LFP, optimum apnene stabilizacije LMO)
TC: ZEM - Zemeljska dela ICS: 13.080.99 93.020
Stopnja: 5520 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 17693-2:2021
angleško: Earthworks - Soil treatment tests - Part 2: Test of evaluation of the aptitude of a dry material to emit dust
slovensko: Zemeljska dela - Preskusi obdelave zemljin - 2. del: Preskus vrednotenja zmožnosti suhega materiala za emitiranje prahu
TC: ZEM - Zemeljska dela ICS: 13.080.99 93.020
Stopnja: 5020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi