TC: I96 - Imaginarni 96

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 29
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62041:2010
angleško : Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - EMC requirements (IEC 62041:2010)
slovensko : Varnost močnostnih transformatorjev, dušilk, napajalnikov in kombinacij teh elementov - Zahteve EMC (IEC 62041:2010)
TC : I96 - Imaginarni 96 ICS : 29.180 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62041:2020
angleško : Transformers, reactors, power supply units, and combinations thereof - EMC requirements
slovensko : Transformatorji, napajalniki, dušilke in podobni proizvodi - Zahteve EMC
TC : I96 - Imaginarni 96 ICS : 33.100.01 29.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61558-1:2005
angleško : Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products -- Part 1: General requirements and tests
slovensko : Varnost močnostnih transformatorjev, napajalnikov, reaktorjev in podobnih izdelkov - 1. del: Splošne zahteve in preskusi (IEC 61558-1:2005) (vsebuje popravek AC:2006)
TC : I96 - Imaginarni 96 ICS : 29.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2006
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61558-1:2019
angleško : Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 1: General requirements and tests
slovensko : Varnost transformatorjev, reaktorjev, napajalnikov in kombinacij teh elementov - 1. del: Splošne zahteve in preskusi
TC : I96 - Imaginarni 96 ICS : 29.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61558-2-1:1997
angleško : Safety of power transformers, power supply units and similar -- Part 2-1: Particular requirements for separating transformers for general use
slovensko : Safety of power transformers, power supply units and similar - Part 2-1: Particular requirements for separating transformers for general use (IEC 61558-2-1:1997)
TC : I96 - Imaginarni 96 ICS : 29.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61558-2-3:2010
angleško : Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-3: Particular requirements and tests for ignition transformers for gas and oil burners (IEC 61558-2-3:2010)
slovensko : Varnost transformatorjev, dušilk, napajalnikov in kombinacij teh elementov - 2-3. del: Posebne zahteve in preskusi za vžigne transformatorje in vžigne napajalnike z vžignimi transformatorji za plinske in oljne gorilnike (IEC 61558-2-3:2010)
TC : I96 - Imaginarni 96 ICS : 29.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61558-2-7:1997
angleško : Safety of power transformers, power supply units and similar -- Part 2-7: Particular requirements for transformers for toys
slovensko : Safety of power transformers, power supply units and similar - Part 2-7: Particular requirements for transformers for toys (IEC 61558-2-7:1997, modified)
TC : I96 - Imaginarni 96 ICS : 97.200.50 29.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61558-2-8:2010
angleško : Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-8: Particular requirements and tests for transformers and power supply units for bells and chimes (IEC 61558-2-8:2010)
slovensko : Varnost močnostnih transformatorjev, dušilk, napajalnikov in kombinacij teh elementov - 2-8. del: Posebne zahteve za transformatorje za zvonce in gonge (IEC 61558-2-8:2010)
TC : I96 - Imaginarni 96 ICS : 29.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61558-2-9:2011
angleško : Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-9: Particular requirements and tests for transformers and power supply units for class III handlamps for tungsten filament lamps (IEC 61558-2-9:2010)
slovensko : Varnost transformatorjev, dušilk, napajalnikov in podobnih proizvodov - 2-9. del: Posebne zahteve in preskusi za transformatorje in napajalnike za ročne svetilke razreda III z volframovo nitko (IEC 61558-2-9:2010)
TC : I96 - Imaginarni 96 ICS : 29.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61558-2-10:2014
angleško : Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-10: Particular requirements and tests for separating transformers with high insulation level and separating transformers with output voltages exceeding 1000 V
slovensko : Varnost transformatorjev, dušilk, napajalnikov in njihovih kombinacij - 2-10. del: Posebne zahteve in preskusi za ločilne transformatorje z visoko izolacijsko stopnjo in ločilne transformatorje z izhodnimi napetostmi nad 1000 V (IEC 61558-2-10:2014)
TC : I96 - Imaginarni 96 ICS : 29.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61558-2-12:2011
angleško : Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-12: Particular requirements and tests for constant voltage transformers and power supply units for constant voltage (IEC 61558-2-12:2011)
slovensko : Varnost transformatorjev, dušilk, napajalnikov in kombinacij teh elementov - 2-12. del: Posebne zahteve in preskusi za transformatorje s konstantno napetostjo in napajalnike s konstantno napetostjo (IEC 61558-2-12:2011)
TC : I96 - Imaginarni 96 ICS : 29.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61558-2-14:2013
angleško : Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-14: Particular requirements and test for variable transformers and power supply units incorporating variable transformers
slovensko : Varnost transformatorjev, dušilk, napajalnikov in kombinacij teh elementov - 2-14. del: Posebne zahteve in preskus za spremenljive transformatorje in napajalnike z vgrajenimi spremenljivimi transformatorji
TC : I96 - Imaginarni 96 ICS : 29.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61558-2-15:2012
angleško : Safety of transformers, reactors, power supply units and combination thereof - Part 2-15: Particular requirements and tests for isolating transformers for the supply of medical locations
slovensko : Varnost transformatorjev, dušilk, napajalnikov in njihovih kombinacij - 2-15. del: Posebne zahteve in preskusi za ločilne transformatorje v napajalnikih v medicinskih prostorih
TC : I96 - Imaginarni 96 ICS : 29.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61558-2-20:2011
angleško : Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-20: Particular requirements and tests for small reactors (IEC 61558-2-20:2010)
slovensko : Varnost transformatorjev, dušilk, napajalnikov in podobnih izdelkov - 2-20. del: Posebne zahteve in preskusi za majhne reaktorje (IEC 61558-2-20:2010)
TC : I96 - Imaginarni 96 ICS : 29.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61558-2-23:2010
angleško : Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-23: Particular requirements and tests for transformers and power supply units for construction sites (IEC 61558-2-23:2010)
slovensko : Varnost transformatorjev, dušilk, napajalnikov in kombinacij teh elementov - 2-23. del: Posebne zahteve in preskusi za transformatorje in napajalnike za gradbišča (IEC 61558-2-23:2010)
TC : I96 - Imaginarni 96 ICS : 91.200 29.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61558-2-26:2013
angleško : Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-26: Particular requirements and tests for transformers and power supply units for saving energy and other purposes
slovensko : Varnost transformatorjev, dušilk, napajalnikov in kombinacij teh elementov - 2-26. del: Posebne zahteve in preskusi za transformatorje in napajalnike za varčevanje z energijo in druge namene (IEC 61558-2-26:2013)
TC : I96 - Imaginarni 96 ICS : 29.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61558-1:2005/A1:2009
angleško : Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products -- Part 1: General requirements and tests
slovensko : Varnost močnostnih transformatorjev, napajalnikov, dušilk in podobnih izdelkov - 1. del: Splošne zahteve in preskusi (IEC 61558-1:2005/A1:2009)
TC : I96 - Imaginarni 96 ICS : 29.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2009
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61558-2-16:2009/A1:2013
angleško : Safety of transformers, reactors, power supply units and similar products for supply voltages up to 1100 V - Part 2-16: Particular requirements and tests for switch mode power supply units and transformers for switch mode power supply units
slovensko : Varnost močnostnih transformatorjev, napajalnikov, dušilk in podobnih izdelkov za napetosti do 1100 V - 2-16. del: Posebne zahteve in preskusi za stikalne napajalnike in transformatorje za stikalne napajalnike
TC : I96 - Imaginarni 96 ICS : 29.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 638 S1:2001
angleško : Road traffic signal systems
slovensko : Road traffic signal systems
TC : I96 - Imaginarni 96 ICS : 93.080.30
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
Razveljavitev : 01-Feb-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62041:2003
angleško : Power transformers, power supply units, reactors and similar products - EMC requirements
slovensko : Power transformers, power supply units, reactors and similar products - EMC requirements
TC : I96 - Imaginarni 96 ICS : 33.100.01 29.180
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-2004
Razveljavitev : 01-Feb-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61558-2-4:1997
angleško : Safety of power transformers, power supply units and similar -- Part 2-4: Particular requirements for isolating transformers for general use
slovensko : Safety of power transformers, power supply units and similar - Part 2-4: Particular requirements for isolating transformers for general use (IEC 61558-2-4:1997)
TC : I96 - Imaginarni 96 ICS : 29.180
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jul-1999
Razveljavitev : 01-Mar-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61558-2-9:2003
angleško : Safety of power transformers, power supply units and similar products -- Part 2-9: Particular requirements for transformers for class III handlamps for tungsten filament lamps
slovensko : Safety of power transformers, power supply units and similar products - Part 2-9: Particular requirements for transformers for class III handlamps for tungsten filament lamps
TC : I96 - Imaginarni 96 ICS : 29.180
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2003
Razveljavitev : 01-Feb-2014
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61558-2-19:2001
angleško : Safety of power transformers, power supply units and similar devices -- Part 2-19: Particular requirements for perturbation attenuation transformers
slovensko : Safety of power transformers, power supply units and similar devices - Part 2-19: Particular requirements for perturbation attenuation transformers
TC : I96 - Imaginarni 96 ICS : 29.180
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
Razveljavitev : 01-Sep-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61558-2-20:2000
angleško : Safety of power transformers, power supply units and similar devices -- Part 2-20: Particular requirements for small reactors
slovensko : Safety of power transformers, power supply units and similar devices - Part 2-20: Particular requirements for small reactors (IEC 61558-2-20:2000)
TC : I96 - Imaginarni 96 ICS : 29.180
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Oct-2001
Razveljavitev : 01-Feb-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : FprEN IEC 61558-2-2:2022
angleško : Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - Part 2-2: Particular requirements and tests for control transformers and power supply units incorporating control transformers
slovensko : Varnost transformatorjev, dušilk, napajalnikov in kombinacij teh elementov - 2-2. del: Posebne zahteve in preskusi za kontrolne transformatorje in napajalnike s kontrolnimi transformatorji
TC : I96 - Imaginarni 96 ICS : 29.180
Stopnja : 5020 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi