TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 328
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13986:2004+A1:2015
angleško: Wood-based panels for use in construction - Characteristics, evaluation of conformity and marking
slovensko: Lesne plošče za uporabo v gradbeništvu - Lastnosti, vrednotenje skladnosti in označevanje
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.01
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-jun-2015
angleški jezik SIST-K: 92.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 47:2016
angleško: Wood preservatives - Determination of the toxic values against larvae of Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - (Laboratory method)
slovensko: Biocidni proizvodi za zaščito lesa - Ugotavljanje toksičnih vrednosti proti ličinkam hišnega kozlička Hylotrupes bajulus (Linnaeus) (laboratorijska metoda)
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 71.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2017
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 48:2005
angleško: Wood preservatives - Determination of eradicant action against larvae of Anobium punctatum (De Geer) (laboratory method)
slovensko: Zaščitna sredstva za les - Ugotavljanje učinkovitosti zatiranja ličink navadnega trdoglavca Anobium punctatum (De Geer) (Laboratorijska metoda)
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 71.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2005
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 73:2014
angleško: Wood preservatives - Accelerated ageing of treated wook prior to biological testing - Evaporative ageing procedure
slovensko: Zaščitna sredstva za les - Pospešeno staranje zaščitenega lesa pred biološkim preskušanjem - Postopek izparevanja
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 71.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2015
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 84:1997
angleško: Wood preservatives - Accelerated ageing of treated wood prior to biological testing - Leaching procedure
slovensko: Zaščitna sredstva za les - Pospešeno staranje zaščitenega lesa pred biološkim preskušanjem - Postopek izpiranja
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 71.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 113:1996
angleško: Wood preservatives - Test method for determining the protective effectiveness against wood destroying basidiomycetes - Determination of the toxic values
slovensko: Zaščitna sredstva za les - Preskusna metoda za ugotavljanje preventivne učinkovitosti zaščitnih sredstev proti glivam odprtotrosnicam - Ugotavljanje toksičnih vrednosti
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 71.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 117:2012
angleško: Wood preservatives - Determination of toxic values against Reticulitermes species (European termites) (Laboratory method)
slovensko: Zaščitna sredstva za les - Ugotavljanje toksičnih vrednosti proti Reticulitermes santonensis (evropskim termitom) (laboratorijska metoda)
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 71.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2013
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 118:2013
angleško: Wood preservatives - Determination of preventive action against Reticulitermes species (European termites) (Laboratory method)
slovensko: Zaščitna sredstva za les - Ugotavljanje preventivnega delovanja proti Reticulitermes santonensis (evropskim termitom) (laboratorijska metoda)
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 71.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 152:2011
angleško: Wood preservatives - Determination of the protective effectiveness of a preservative treatment against blue stain in wood in service - Laboratory method
slovensko: Zaščitna sredstva za les - Ugotavljanje preventivne učinkovitosti zaščitnega sredstva proti glivam modrivkam - Laboratorijska metoda
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 71.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2012
angleški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 20-1:1992
angleško: Wood preservatives - Determination of the protective effectiveness against Lyctus Brunneus (Stephens) - Part 1: Application by surface treatment (laboratory method)
slovensko: Zaščitna sredstva za les - Določanje učinkovitosti preventivne zaščite proti rjavemu parketarju Lyctus brunneus (Stephens) - 1. del: Površinsko nanašanje - Laboratorijska metoda
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 71.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1996
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 20-2:1993
angleško: Wood preservatives - Determination of the protective effectiveness against Lyctus brunneus (Stephens) - Part 2: Application by impregnation (Laboratory method)
slovensko: Zaščitna sredstva za les - Določanje učinkovitosti preventivne zaščite proti rjavemu parketarju Lyctus brunneus (Stephens) - 2. del: Globinska impregnacija lesa - Laboratorijska metoda
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 71.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1996
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 212:2003
angleško: Wood preservatives - General guidance on sampling and preparation for analysis of wood preservatives and treated timber
slovensko: Zaščitna sredstva za les – Splošna navodila za vzorčenje in pripravo zaščitnih sredstev za les in zaščitenega lesa za analizo
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 71.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CR 213:1984
angleško: Particle boards - Determination of formaldehyde emission under specified conditions - Method called: formaldehyde emission method
slovensko: Iverne plošče – Ugotavljanje sproščanja formaldehida v specifičnih pogojih –Emisijska metoda
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 252:2014
angleško: Field test method for determining the relative protective effectiveness of a wood preservative in ground contact
slovensko: Terenska preskusna metoda za ugotavljanje relativne preventivne učinkovitosti zaščitnega sredstva za les v stiku z zemljo
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 71.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2015
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 275:1992
angleško: Wood preservatives - Determination of the protective effectiveness against marine borers
slovensko: Zaščitna sredstva za les – Ugotavljanje preventivne učinkovitosti zaščitnega sredstva proti morskim organizmom
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 71.100.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 300:2006
angleško: Oriented Strand Boards (OSB) - Definitions, classification and specifications
slovensko: Plošče z usmerjenim ploščatim iverjem (OSB) - Definicije, razvrstitev in specifikacije
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2006
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 309:2005
angleško: Particleboards - Definition and classification
slovensko: Iverne plošče - Definicije in razvrščanje
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2005
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 310:1993
angleško: Wood-based panels - Determination of modulus of elasticity in bending and of bending strength
slovensko: Lesne plošče - Ugotavljanje upogibne trdnosti in modula elastičnosti
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1996
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 311:2002
angleško: Wood-based panels - Surface soundness - Test method
slovensko: Lesne plošče – Čvrstost površine – Preskusna metoda
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 312:2010
angleško: Particleboards - Specifications
slovensko: Iverne plošče - Specifikacije
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2011
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 315:2000
angleško: Plywood - Tolerances for dimensions
slovensko: Vezane plošče – Dimenzijska odstopanja
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 316:2009
angleško: Wood fibre boards - Definition, classification and symbols
slovensko: Vlaknene plošče - Definicija, razvrstitev in oznake
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2009
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 317:1993
angleško: Particleboards and fibreboards - Determination of swelling in thickness after immersion in water
slovensko: Iverne in vlaknene plošče - Ugotavljanje debelinskega nabreka po potapljanju v vodi
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1996
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 318:2002
angleško: Wood based panels - Determination of dimensional changes associated with changes in relative humidity
slovensko: Lesne plošče – Ugotavljanje dimenzijskih sprememb povezanih s spremembami relativne zračne vlažnosti
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 319:1993
angleško: Particleboards and fibreboards - Determination of tensile strength perpendicular to the plane of the board
slovensko: Iverne in vlaknene plošče - Ugotavljanje razslojne trdnosti pravokotno na površino plošče
TC: LLZ - Les, lesni izdelki in zaščita lesa ICS: 79.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-1996
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi